Skip til primært indhold

Modernisering af ambulatorier i Esbjerg i gang

Håndværkerne er i sving i den del af sygehuset, der blev opført i 1970’erne – og som nu kaldes bygning E. Resultatet vil løfte rammerne for de patienter, der en overgang eller med faste mellemrum har aftaler i flere af sygehusets ambulatorier.

Efter større projekter med fx en ny akutmodtagelse, en ny sengebygning og en ny vidensetage til at huse forskning, færdighedstræning og kandidatstuderende, er turen nu kommet til modernisering af 2. og 3. etage i Bygning E på Esbjerg Sygehus.

Lokalerne rummer lige nu en del ambulatorier og et sengeafsnit, og alle der kommer til at opleve lokalerne som enten patient, medarbejder eller gæst vil opleve, at det færdige byggeri har et andet moderniseret udtryk, og flere funktioner vil flytte ind fra andre dele af bygningerne i Esbjerg.

Da byggeriet i sagens natur skal foregå mellem andre funktioner, vil både patienter, medarbejdere og gæster kunne opleve at det støjer mere end normalt i og omkring bygning E.

Her er et overblik over, hvad der er på vej:

  • Fællesambulatorie med 88 ambulatorier fordelt over de to etager. Det nye vil være, at rummene er mere fleksible, så forskellige funktioner kan anvende ledige rum, og at der vil være faciliteter, der understøtter flere forskellige typer af aktiviteter, fx traditionelle ambulatorie-rum, bokse til videokonsultationer, Daghospital, hvor i alt 32 patienter kan komme ind for fx IV-behandling, samt kontorpladser.
  • Modernisering af sengeafsnittet E2. Afsnittet får en blanding af nye et- og to-sengsstuer og plads til i alt 24 senge.

Arbejdet og den medfølgende støj ventes først at være overstået i slutningen 2025. Dette efter en gradvis proces, hvor håndværkerne arbejder på forskellige områder af de omfattede ca. 8000 kvm efter tur. Dette betyder også, at de første moderniserede områder vil blive taget i brug længe før at det totale arbejde er færdigt.

Ombygningen er mulig efter en bevilling i regionsrådet, og opgaven har hen over sommeren 2022 været i udbud.

Visuelt vil indtrykket fra de færdige rammer nærme sig de nyere arealer indrettet i Esbjerg og Grindsted, idet det samtidig forventes, at det nye projekt får det hidtil stærkeste fokus på bæredygtighed og genanvendelse.

APPFWU02V