Skip til primært indhold

Forskningsenhed i Akutmedicin

Læs mere herunder

Med etableringen af Fælles Akutmodtagelser (FAM) i 2007 opstod et nyt og stort behov for viden om akutte tilfælde og forløb. Sydvestjysk Sygehus har derfor udpeget akutforskning som et strategisk forskningsområde og etableret en forskningsenhed for akutforskning. Akutforskningen på Sydvestjysk Sygehus skal evidenssikre løsning af akutte medicinske og kirurgiske problemstillinger, og dermed medvirke til en forsat udvikling af de akutte behandlingsfunktioner på sygehuset.

Forskningen har primært rod i FAM på SVS, men sigter altid mod at inddrage patienter, samt at samarbejde om projekter, med andre afdelinger på sygehuset, andre sygehuse i regionen og nationale og internationale parter. 

Fokusområder for forskning er:

  • Risikostratificering af akutte patienter.
  • Hjertestopbehandling.
  • Organisatoriske forhold omkring akutte patienter og FAM og akutforløb.

Medarbejdere ved FAM forskningsenhed

Peter Biesenbach

Forskningsleder og ekstern lektor
Afdelingslæge
Peter.Biesenbach@rsyd.dk 

Mette Rahbek Kristensen

Projektsygeplejerske, master i klinisk sygepleje
Mette.Rahbek.Kristensen@rsyd.dk

Arbejdsbeskrivelse 

Sygeplejerske i FAM forskningsenhed

Jeg er sygeplejerske og har en master i klinisk sygepleje. Jeg er ansat i FAM forskningsenhed, hvor mine arbejdsopgaver primært består i at hjælpe de tilknyttede forskere med dataindsamling i Fælles Akut Modtagelsen på Sydvestjysk Sygehus samt være formidler mellem forskergruppen, FAM ledelsen og det kliniske felt. Planlægning og koordinering er derfor en god evne at besidde som projektsygeplejerske.

Dataindsamlingen foregår ved, at jeg screener egnede patienter til projekterne, informerer om projektet, indhenter skriftligt samtykke samt indhenter relevant data til det aktuelle projekt.  Alt afhængig af hvilken metode forskeren har valgt, indhentes data ved hjælp af spørgeskema, journalgennemgang, telefonsamtaler eller via interview. Dette kræver, at jeg har sat mig grundigt ind i projektbeskrivelsen og har et klart overblik over vores opgaver og sikrer, at projektet gennemføres efter de lovmæssige retningslinjer. Det er altafgørende at skabe en god patientkontakt på kort tid, så der opbygges en fortrolighed imellem patienten og mig, således den information jeg får fra patienten er troværdig.

Udover dataindsamling er der mange andre, ikke-patientrelaterede, opgaver der skal løses.  De indhentede oplysninger skal tastes ind i databaser. Der afholdes møder omkring kommende projekter, hvor vi ofte har en del praktiske opgaver efterfølgende, som skal løses såsom at informere kollegaer, som ikke umiddelbart deltager i projektet, men som har kontaktflade til projektet og dets deltager.

I fremtiden vil der blive lavet flere kontrollerede kliniske forsøg, hvor effekten af en given behandling vil blive undersøgt. Her bliver vores opgave at rekruttere relevante patienter og iværksætte den givne behandling hos patienten, som projektbeskrivelsen foreskriver.  
Kontakt mig gerne ved spørgsmål.

Hilsen Mette 

Line Emilie Lilholm Laugesen

Forskningskoordinator, cand. scient. san. publ.
Line.Emilie.Lilholm.Laugesen@rsyd.dk

Arbejdsbeskrivelse 

Forskningskoordinator i FAM forskningsenhed.

Som forskningskoordinator i FAM Forskningsenhed varetager jeg mange forskellige arbejdsopgaver. Her er jeg inddraget i eller har ansvaret for aktuelle opgaver såsom;

  • At indgå i enhedens administrative funktion, som understøtter vores forskellige forskningsaktiviteter
  • At være ansvarlig for den daglige administrative drift og udvikling af samme i samarbejde med enhedens ledelse
  • At agere som projektleder på nuværende og kommende forskningsprojekter
  • At have ansvaret for udarbejdelse af relevante forskningsdokumenter, herunder opsætning af databaser til indsamling af data under videnskabelige forsøg
  • Varetagelse af økonomistyring af forskningsprojekter herunder ekstern fondsansøgning
  • Varetagelse af sekretariatsfunktion for forskningsleder samt tilknyttede ph.d.-studerende

Derudover er der altid andre ad-hoc opgaver, såsom planlægning af møder, seminarer og diverse for forskningsenheden.

Kontakt mig gerne ved spørgsmål.

Hilsen Line

Troels Korshøj Bergmann

Klinisk lektor
troels.bergmann@rsyd.dk

Troels Martin Range

Seniorforsker
Troels.Martin.Range@rsyd.dk

Søren Kabell Nissen

Ph.d. studerende, reservelæge
Soren.Kabell.Nissen@rsyd.dk

Dokumentlink til projektbeskrivelse (Kommer snarest)

Mikkel Brabrand

Professor i akutmedicin 
Fælles Akutmodtagelse, Odense Universitetshospital

APPFWU02V