Skip til primært indhold

Forskningen spiller en vigtig rolle på Sydvestjysk Sygehus. Et tæt sammenspil mellem forskningen og den sundhedsfaglige indsats giver de bedste vilkår for udvikling af nye og forbedrede behandlingstilbud. På Sydvestjysk Sygehus er mange klinikkere derfor også forskere, og de udvikler deres felt via forskning. 

Forskningen tænkes desuden ind som et vigtigt redskab til forbedring af forløb og processer, som går på tværs af afdelinger og fagområder. En ny forskningsstrategi er udgivet i 2019, og skal frem til 2024 vise vejen til en endnu stærkere forskning på Sydvestjysk Sygehus.

Koordinerende forskningsleder

Torben Knudsen, dr.med., ph.d.
Specialeansvarlig overlæge
Gastroenterologisk Afdeling
IRS-Sydvestjysk Sygehus
Tlf. 2161 7219
Torben.Knudsen@rsyd.dk

Sekretær, forskning

Jeanne Elin Storm
Klinisk Diagnostisk Afdeling
IRS-Sydvestjysk Sygehus
Tlf. 7918 3447
Jeanne.elin.storm@rsyd.dk

Specialkonsulent, forskning

Anitta Øhlenschlæger Johansen
IRS-Sydvestjysk Sygehus
Tlf. 21338607
SVS-forskning@rsyd.dk

Specialkonsulent, forskning

Lena Maria Just Carlsen
IRS-Sydvestjysk Sygehus
Tlf. 2382 5668
SVS-forskning@rsyd.dk

APPFWU02V