Skip til primært indhold

Syddansk Overvægtsinitiativ

Læs mere herunder

Fokus på sundhed, ikke på vægttab

Syddansk Overvægtsinitiativ handler ikke om at gøre tykke mennesker tynde, men om at gøre syge mennesker raske. Der er fokus på tidlig opsporing af eventuelle følgesygdomme og behandling heraf. Syddansk Overvægtsinitiativ er et nytænkende tilbud til borgere med et BMI over 30. Initiativet består af en række undersøgelser for medicinske sygdomme og, ved sygdomsfund, tilbud om et forløb med livsstilsændring.

Teamet bag overvægtsinitiativet omfatter læger, lægesekretærer, diætister, sygeplejersker og fysioterapeuter.

Vi er drevet af at ville gøre det endnu bedre – for at sikre, at følgesygdomme opdages og behandles hos overvægtige med et BMI over 30. For at sikre at vi kan få input til udvikling og forskning i Syddansk Overvægtsinitiativ er det oprettet et deltagerpanel med 3 personer med et BMI over 30, der rådgiver os og deltager i drøftelser om forskellige spørgsmål, såsom kommunikation, forskning mv.

Henvisning til SDOI

Til almen praksis og andre afdelinger - sådan henviser du.

Du kan henvise patienter, som:

 • Har et BMI på over 30
 • Er mellem 18 og 60 år.
 • Bor i en af de kommuner, som Sydvestjysk Sygehus betjener, nemlig Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Billund kommuner.

Følgende oplysninger skal fremgå af henvisningen:

 • Vægt
 • Højde
 • BMI
 • Information om kendt type 2 diabetes
 • Information om kendt obstruktiv søvnapnø
 • Information om kendt hypertension
 • Information om kendt polycystisk ovariesyndrom
 • Information om kendt slidgigt

Evaluering for Fagfolk

 

Bagrund og formålet med det videnskabelige forsøg

I det Syddanske Overvægtsinitiativ udreder vi personer med svær overvægt for overvægtsrelaterede sygdomme. Samtidigt ønsker vi i forskningsprojekter at undersøge hvad der forudsiger øget risiko for overvægtsrelateret sygdom.

Vi kan dog bedre undersøge betydningen af overvægt, hvis vi sammenligner med ikke overvægtige og let overvægtige personer.

Formålet med forsøget er derfor at undersøge en kontrolgruppe af normalvægtige og let overvægtige personer, der skal gennemgå de samme undersøgelser som personer med svær overvægt.

Du har mulighed for at deltage i forsøget hvis du:

 • Er mellem 18 og 60 år
 • Er normalvægtig eller let overvægtig (BMI mellem 18,5 og 30 kg/m2)

Hvad skal der ske ved deltagelse?

 • Først inviteres du til en informationssamtale på sygehuset, hvor du vil blive informeret nærmere om projektet og undersøgelserne og har mulighed for at stille spørgsmål. Samtalen tager ca. 30 min.
 • Hvis du siger ja til at deltage, aftales en tid til selve undersøgelsesdagen. På undersøgelsesdagen møder du fastende på sygehuset, og gennemgår undersøgelser der varer ca. tre timer.
 • Du får taget blodprøver til analyse for diabetes og forstadie til diabetes, kolesterol, leverfunktion og stofskifte. Hvis du har forstadie til diabetes, får du foretaget sukkerbelastningstest.
 • Du får målt blodtryk, 24-timers blodtryk (du udleveres apparat til dette), kropssammensætning (fedtprocent, organfedt og muskelmasse) ved kropsscanning (bioimpedans) og CT–scanning, leverskanning, lungefunktion og muskelkraft. Hvis spørgeskemaerne tyder på søvnproblemer bliver du undersøgt for søvnapnø (hjemmeundersøgelse - du får udleveret apparat til dette)
 • Du vil blive bedt om at udfylde spørgeskemaer vedrørende kost, holdning til fysisk aktivitet og spisevaner, vægtrelateret livskvalitet, arbejde, søvnkvalitet og smerter.
 • Vi vil også spørge om du vil aflevere urinprøve og en afføringsprøve til en biobank til fremtidig forskning.

Du vil efterfølgende få skriftligt svar på alle undersøgelserne. Hvis vi finder noget unormalt vil du blive kontaktet og der vil blive lagt en udredningsplan.

Der ydes ikke betaling for deltagelse.

Hvis du har lyst til at deltage eller høre mere så kontakt Diabetes, Hormon og Overvægt Ambulatorium på tlf.: 79183114 – tast 1

Ansvarlig for forskningsprojektet:

Claus Bogh Juhl

Overlæge, klinisk professor

Medicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus

Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 5700 Esbjerg

Bygning L, Østergade 74 Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Ring til os på: 7918 3114 – tast 1

Mail: SVS-Medicinsk.Afdeling@rsyd.dk.

Forløbet i livsstilspakken strækker sig over et år med både individuelle samtaler og gruppesamtaler ved initiativets diætist og fysioterapeut. Tilgangen i Livsstilspakken er at arbejde med vægtneutral sundhed, dvs. at der ikke er fokus på at præstere et vægttab, men at øge den enkeltes sundhed.

 • Første dag: Når du starter i livsstilspakken, starter du med indledende samtaler ved initiativets diætist og fysioterapeut. Der anbefales korte intervaller mellem disse samtaler
 • 3 måneder: De første 3 måneder i livsstilspakken går hovedsagligt med individuelle samtaler. Efter ca. 1-1½ måned starter du sideløbende i et gruppeforløb.
 • 6 måneder: Efter 6 måneder er der opfølgende individuel samtale. På dette tidspunkt har du også været igennem 6 gange med undervisning i din gruppe. 
 • 9 måneder: Efter 9 måneder er der opfølgende samtale. Efter dit afsluttende gruppeforløb er kun planlagt individuelle samtaler efter behov. 
 • 12 måneder: Efter 1 år afsluttes dit forløb i livsstilspakken. Der tages stilling til dit videre forløb og du har haft 6 gruppesamtaler og 6 individuelle samtaler.

Du kan ikke selv møde op – din læge skal henvise dig

Din læge kan henvise dig uden at du føler dig besværet af et BMI over 30, eller uden at der er mistanke om eventuelle følgesygdomme. Du kan henvises hos din læge, hvis:

 • Du har et BMI på over 30
 • Du er mellem 18 og 60 år.
 • Du bor i en af de kommuner, som Sydvestjysk Sygehus betjener, nemlig Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Billund kommuner.
 • Forløbet består af en række konsultationer her på sygehuset.

Opdager vi gennem screening sygdomme, hvor du skal have tilbud om behandling eller forebyggelse af forværring, så vil vi også henvise dig til relevante tilbud udbudt af fx din kommune eller andre afdelinger.

I Syddansk Overvægtsinitiativ udføres der undersøgelser for bl.a. diabetes, søvnapnø, fedtlever, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, hjerteundersøgelser m.v.

Her fortæller vi lidt om, hvad der kan indgå i et forløb hos os:

 1. Du henvises af egen læge eller sygehusafdeling
 2. Du får indkaldelsesbrev med spørgeskemaer, der besvares eletronisk (hvis muligt)
 3. Screeningsdag: Første møde på sygehuset. Her vil en sygeplejerske følge dig  og der vil blive taget blodprøver, lavet forskellige skanninger og undersøgelser (varighed ca. 3-5 timer). Du vil få påmonteret et døgnblodtryksapperat og nogle vil få udleveret en NOX-måler (screening for søvnapnø). Begge apperater skal afleveres 1-2 dage efter.
 4. Lægeambulatorie: Andet møde på sygehuset: 2-3 uger efter screeningsundersøgelsen vil en læge og en sygeplejerske tage imod dig til en samtale i svarambulatoriet. Personalet vil her efter behov henvise dig til øvrige relevante afdelinger samt gå i dialog med dig om dit videre forløb. Du bliver også spurgt om du vil indkaldes til ny undersøgelse om fem år og om du må kontaktes i tilfælde af specifikke forskningsprojekter.En sygeplejerske vil fortælle om livsstilspakken og eventuelle tilbud i hjemkommunen.
 5. Relevante forløb i andre afdelinger eller i forbindelse med livsstilspakken.
 6. 1 års kontrol: Efter et år vil du modtage invitation til opfølgende samtale og undersøgelser. 5 års kontrol: Efter fem år vil du modtage invitation til opfølgende samtale og undersøgelser.
APPFWU02V