Skip til primært indhold

Sengeafsnit D1

Læs mere herunder

Sengeafsnit D1 - Lungesygdomme er et akut medicinsk sengeafsnit, hvor patienter modtages hele døgnet. Akutte indlæggelser foregår via FAM (Fælles Akutmodtagelse). Størstedelen af patienterne i sengeafsnittet lider af KOL eller lungekræft, desuden behandler vi lungebetændelse, astma, lungefibrose og udreder for luftvejssymptomer. Endvidere behandler vi patienter med diagnoser inden for generel intern medicin.

Som specialefunktion har sengeafsnittet fire senge til behandling af respirationssvigt hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL). Her gives støttende maskebehandling (NIV) for at hjælpe patienter over en periode med for svag vejrtrækning. Der modtages også patienter som indlægges af psykosociale årsager, f. eks. manglende væskeindtag eller fald i hjemmet. 

Telefonisk kontakt

Kontakt kan ske hele døgnet på et af nedenstående telefonnumre. Så vidt det er muligt, er det dog bedst at ringe mellem kl. 8.30 - 9.30 eller kl. 13.30 - 14.30.

Team 1 (stue 5-12): 7918 3129
Team 2 (stue 1-4 og 13-15): 7918 3130
Team 3 (stue 16-20 og 28-31): 7918 4053
Team 4 (stue 21-27) : 7918 3131
Sekretær kan kontaktes på 7918 3133 (i dagtiden).

Vi opfordrer til, at patienten har én pårørende, der varetager kontakten til afsnittet, samt at vedkommende sørger for at formidle information videre til andre pårørende.

Besøgstid

Som udgangspunkt har sengeafsnittet frie besøgstider, og du er altid velkommen til at besøge dine pårørende. Som sygdomsramt har man oftest et stort behov for at have tæt kontakt med dem man holder af, ligesom man har et særligt behov for at hvile og samle kræfter. Det betyder, at besøg altid kan ske under hensyntagen til patientens og medpatienters behov for behandling, pleje og hvile.

Af hensyn til patienternes behov for hvile, frabedes dog besøg i tidsrummet kl. 12.00-14.00, samt efter kl. 21.00. Hvis patientens tilstand er dårlig, og vedkommende har behov for pårørende, kan besøg altid aftales med personalet.

7.00 - 7.15: Vagtskifte og rapportering til de nye vagter

7.30 - 8.00: Blodprøver tages og morgenmad serveres

8.30 - 11.00: Tilbud om hjælp til personlig pleje.

9.00 - 12.00: Stuegang

11.45: Frokost serveres

12.00 - 14.00: Hviletid – besøg frabedes i dette tidsrum

14.00 - 14.30: Eftermiddagskaffe serveres

15.00 - 15.30: Vagtskifte og rapportering til de nye vagter

17.10: Aftensmad serveres

19.30: Aftenskaffe serveres

21.00: Tilbud om hjælp til natning påbegyndes.

23.00: Vagtskifte og rapportering til nye vagter

Alle tidspunkter er ca. tidspunkter og kan derfor variere - fx i forbindelse med akutte situationer på afsnittet.

Indkaldte patienter

Hvis du skal indlægges til undersøgelse på Sengeafsnit D1 - Lungesygdomme, vil du modtage et brev med tidspunktet for indlæggelsen. Når du ankommer til afsnittet, vil du blive modtaget af plejepersonalet. Hvis det er nødvendigt, vil du ligeledes blive set af en læge, men oftest vil der i forvejen ligge en plan for, hvad der skal ske. Indlæggelseslængden varierer alt efter hvilken undersøgelse, der er tale om. Ved tvivlsspørgsmål er du velkommen til at kontakte afsnittet.

Akut indlæggelse

Hvis du indlægges via praktiserende læge eller lægevagten, vil du først blive indlagt på Fælles Akutmodtagelse (FAM). Her sker de første undersøgelser for at afdække problemet. Det er muligt at forblive indlagt på FAM i op til 48 timer. Hvis der findes frem til, at problemet er af lungemæssig karakter, overflyttes du til Sengeafsnit D1 til videre behandling og observation. Hvis der ikke er nogen komplikationer i din behandling og tilstand, vil du først blive set af en læge den efterfølgende dag. Åben indlæggelse Patienter med alvorlig, livstruende og uhelbredelig sygdom med forventet kort levetid kan visiteres til en stamafdeling på sygehuset med relevans for sygdommen. Dette er for at opnå kontinuitet mellem hjemmet og evt. indlæggelse. En åben indlæggelse skal søges af lægen.

Aftalen om stamafdeling gør det muligt at kontakte afsnittet direkte ved spørgsmål, og hvis nødvendigt en direkte indlæggelse på afsnittet. Er du i kontakt med hjemmeplejen, kan det være en god idé at kontakte dem først, da de kan hjælpe med mange ting i hjemmet og kan vurdere, om en indlæggelse vil være nødvendig.

 • Kontakt kan ske hele døgnet rundt på følgende telefonnumre
  7918 3129
 • 7918 3130
 • 7918 3131
 • 7918 4053

Når du ankommer på afsnittet, vil du blive modtaget af en social- og sundhedsassistent eller en sygeplejerske. Hvis det er i dagtiden, vil du blive set af en læge fra afsnittet, i aften- og natte tiden vil det være en læge fra modtageafdelingen.

I visse tilfælde kan det være relevant at henvise til Palliativt Team. Dette er et tværfagligt team, som beskæftiger sig med patienter med alvorlig livstruende sygdom med særlig komplicerede problemstillinger af fysisk, psykologisk eller social karakter.

I nogle tilfælde er det ikke muligt at være hjemme. Da er det muligt at blive henvist til hospice, enten som et længere ophold eller et kort ophold med henblik på symptomlindring. Her sigtes der imod at bedre de problemstillinger, der måtte være for at kunne komme hjem igen.

Plejepersonalet består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Kliniske sygeplejespecialister varetager især dele af patientforløbene for KOL og lungebetændelse. Sengeafsnittets læger har speciale i lunge- eller infektionsmedicin. Derudover kan du i afsnittet møde yngre læger under uddannelse. Sengeafsnittet har tilknyttet flere sekretærer, de varetager dokumentation og koordinering af patientforløb, journalhåndtering, telefonisk kontakt mv. I det daglige varetages pleje og behandling således af et tværfagligt team, som er bestående af

 • 4 plejegrupper bestående af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter
 • læger
 • fysioterapeuter
 • ergoterapeuter
 • sekretærer
 • serviceassistenter
 • kliniske diætister
 • bioanalytikere

Medicin

Vi doserer medicin til ét døgn af gangen. Døgn-dosisæsken bliver udleveret dagligt før middag.
Medicin der skal gives direkte i blodbanen kan blive givet på forskellige tidspunkter, alt efter hvad der er aftalt med en læge.

Medicinrobot

Vi er testafdeling for implementering af medicinrobot, så du kan som patient opleve at få noget af din medicin i poser. Personalet skal nok hjælpe dig med information og håndtering af dette.

Mobiltelefon og internet

Egen mobiltelefon må meget gerne anvendes på sengeafsnittet. Vi henstiller til, at ringelyde og samtaler ikke forstyrrer andre patienter eller personalets arbejde. Det er desuden muligt at medbringe egen computer/tablet. Det er gratis at benytte sygehusets trådløse internet (vælg det trådløse netværk "Gaestenet").

Påklædning

På sengeafsnittet ønsker vi, at der skal være plads til alle, og derfor skal patienter være anstændigt klædt, når de forlader deres stue. Vi synes, at det er en god ide, hvis patienter benytter eget tøj under indlæggelsen - der er mange, der føler sig bedre tilpas i dette frem for sygehusets tøj.

Rygning

Rygning er ikke tilladt på sengeafsnittet, ej heller e-cigaretter. Hvis du er interesseret, vil personalet vejlede dig i forhold til rygestop. Der er desuden mulighed for at anvende nikotinpræparater, såsom plaster og tyggegummi under indlæggelsen. Hvis det er yderst nødvendigt, henviser vi til rygepavillionen uden for sygehusets hovedindgang eller den udendørs gård ved Café Finsen.

Spisetider

Vi serverer mad på sengeafsnittet på følgende tider:
Morgenmad kl. 07.45-08.25
Frokost kl.11.30-12.10
Aftensmad kl. 17.25-18.05

Madvognen starter med at holde på Torvet og kører derefter videre til stuerne. Vi opfordrer til, at de patienter der kan, selv går ud til madvognen ved Torvet og henter mad for at få kroppen rørt og for at skærpe sanserne.  Da vi kun har enestuer på D1, vil du som patient kunne opnå socialt samvær med andre indlagte patienter, hvis du indtager dine måltider på fællesområdet Torvet, som er midten af sengeafsnittet.
Dagens menu findes på fjernsynets kanal 1 på alle stuer.

På Torvet findes patientens minibar, et køleskab med mange små fristelser, som du som patient selv kan tage fra og evt. tage med ind på stuen. Ved siden af minibaren er der også mulighed for at tage kaffe, the vand og koldt vand.

Mulighed for overnattende pårørende

Det er muligt for pårørende at overnatte på stuen sammen med patienten. Der er på alle vores stuer bænke, som kan klappes ud til en seng, hvor de pårørende kan sove.

Værdigenstande

På sengeafsnittet kan værdigenstande blive låst inde på sygeplejekontoret. Dog henstiller vi til, at der ikke medbringes genstande af stor værdi og at pårørende tager eventuelle værdigenstande med hjem.

Spørgsmål

Vi opfordrer til, at du skriver spørgsmål ned løbende, så du kan huske dem til stuegang. Det kan være vanskeligt at huske alt dét, man ønsker at spørge om, når man samtidig modtager mange forskellige informationer. 

APPFWU02V