Skip til primært indhold

For læger

Læs mere herunder

Afdelingen foretager udredning af mulige arbejds- og miljømedicinske sygdomme efter henvisning fra læger, fagforeninger eller arbejdsmiljøorganisationer.

Henvisning til afdelingen kan ske med nedenstående formål:

 • vurdering af, hvorvidt symptomer eller en sygdom skyldes arbejds- eller miljømæssige påvirkninger
 • vurdering af og rådgivning om gravides arbejdsmiljø
 • deltagelse på afdelingens stresshåndteringsforløb
 • vejledning om arbejdsfastholdelse ved arbejdsrelateret sygdom og/eller belastende arbejdsmiljø

Henvisningen

 • For at kunne foretage en målrettet visitation skal henvisningen indeholder oplysninger om:
 • formålet med undersøgelsen i henhold til ovenstående punkter
 • kort sygehistorie inkl. tentativ diagnose, hidtidig undersøgelse og behandling
 • eventuel somatisk eller psykisk komorbiditet
 • påvirkning(er), som mistænkes at være årsag til symptomer eller sygdom
 • aktuel arbejdsstatus og erhverv, herunder startdato for eventuel sygemelding 
 • arbejdsskadeanmeldelse
 • tolkebehov inkl. sprog

Kerneopgaven for Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling er forebyggelse af arbejds- og miljømedicinske sygdomme, hvorfor der ved visitationen lægges vægt på at indkalde patienter med en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet, eller hvor der foreligger en konkret, aktuel miljøpåvirkning.

I øvrigt vil Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling meget gerne besvare telefoniske henvendelser fra de praktiserende læger vedrørende konkrete arbejdsmiljøspørgsmål, som vi har gjort hidtil - telefon 7918 3565.

Vi bestræber os på ikke at have ventetid, men der vil altid være brug for den tid, det administrativt kræver at få henvisning modtaget, registreret og booket.

Derfor vil en ventetid på 2 uger være den laveste mulige. Den opdaterede ventetid kan altid findes på www.ventetinfo.dk - søg arbejdsmedicin.

APPFWU01V