Skip til primært indhold

Endokrinologi - Bariatri og Diabetes

Læs mere herunder

Målet for forskning i bariatri og diabetes på Sydvestjysk Sygehus er at bidrage til forståelse af fedmens konsekvenser såvel fysiske som psykosociale. Forskningen har primært fokus i:

  • Fedmekirurgiske behandlingherunder både det præoperative og det postoperative forløb
  • Konsekvenser og behandling af overvægt hos børn
  • Arbejdsmæssige konsekvenser af fedme, samt
  • Fedmens betydning for andre sygdomme. 

Forskningsgruppen for bariatri har derfor en bred projektportefølje, som typisk inddrager en række sygehusafdelinger på SVS, forskellige fagområder og forskellige forskningsdiscipliner f.eks. kliniske forskningsmetoder og epidemiologi. Forskningen sker ofte i samarbejde med andre institutioner og sygehuse.

Læs mere om forskningen og forskningsgruppen for Bariatri her.

Claus Bogh Juhl

Klinisk lektor, PhD.
Forskningsleder Endokrinologi og Bariatri
Overlæge, Endokrinologisk Afd.
Tlf. 7918 3120
Claus.Juhl@rsyd.dk

Bibi Gram

Lektor, PhD.
Forskningsleder Sundhedsfag
IRS-Sydvestjysk Sygehus
Tlf. 7918 2356
Bibi.Valgerdur.Gram@rsyd.dk

Torben Knudsen

Klinisk lektor, dr.med., PhD.
Koordinerende forskningsleder IRS-Sydvestjysk Sygehus
Forskningsleder Medicinsk og Kirurgisk Gastroenterologi
Specialeansvarlig overlæge, Gastroenterologisk Afd.
Tlf. 7918 3145
Torben.Knudsen@rsyd.dk

Else Marie Bladbjerg

Lektor, cand.scient., PhD.
Enheden for Tromboseforskning
Klinisk Biokemisk Afsnit
Tlf. 7918 2423
EBladbjerg@health.sdu.dk

Lars Skadhauge

Klinisk lektor, PhD.
Forskningsleder Arbejdsmedicin
Overlæge, Arbejdsmedicinsk Afd.
Tlf. 7918 3565
Lars.Rauff.Skadhauge@rsyd.dk

 

...samt mange flere.

 

Find information om forskningsgruppens arbejde her og tag gerne kontakt til forskningsleder Claus Bogh Juhl, hvis du har spørgsmål.

Kontakt forskningsleder:

Claus Bogh Juhl
Claus.Bogh.Juhl@rsyd.dk   
Tlf:  79183120

APPFWU01V