Skip til primært indhold

Fundraising

Læs mere herunder

Ønsker du support vedr. fundraising kontaktes "En Indgang for forskere" på Sydvestjysk Sygehus: Kontakt til Forskningscentret sker via e-mail: SVS-forskning@rsyd.dk - eller kom gerne forbi kontoret (Bygning J, 2. sal, Rum 270).

Der tilbydes blandt andet support vedr. følgende:

  • Rådgivning i forhold til forskningspuljer – især de regionale forskningspuljer. Der gives gerne rådgivning om puljerne og det bedste match til din forskning
  • Identificering af relevante fonde og puljer
  • Kvalitetssikring af ansøgninger. Det vil blandt andet sige hjælp til budgetlægning og gennemgang af ansøgningen i forhold til formalia og forskningskvalitet.
    • Det sidste vil ske via erfarne forskere på sygehuset.
  • Give forslag til samarbejdsparterne til forskningsprojekter dvs. henvise til forskere på sygehuse i regionen og ved SDU, som kan være mulige partnere.

Regionale forskningspuljer

Region Syddanmark har en række forskningspuljer, som støtter forskningen på sygehusene. Det gælder f.eks. midler til ph.d, forskerkarrirere (postdoc etc) og tværgående forskningsprojekter. Der er typisk ansøgningsfrister i marts og september afhængig af puljen. Læs mere om puljerne i katalog for forskerstøttefunktioner målrettet forskere på Sydvestjysk Sygehus, og se alle regionale forskningspuljer her.

Region Syddanmarks forskningspuljer 2020

Find en oversigt over de forskellige regionale puljer her.

Links til de store fonde

Fondsårshjul ved Syddansk Forskerstøtte

Årshjulet indeholder opslag til fonde, som er relevante for mange forskere inden for sundhedsvidenskab, og det opdateres kontinuerligt. Vær opmærksom på, at årshjulet ikke viser alle de fondsmuligheder, som findes. Det skal ses som supplement til fondsdatabasen Research Professional.

Research Professionals - et brugbart værktøj

Research Professionals er en fondsdatabase, hvor forskere kan oprette avancerede søgninger og derved få relevante oversigter over fonde i opslag, inden for netop deres forskningsområde.

For hjælp til registrering samt udarbejde af faste søgninger kontakt Syddansk Forskerstøtte sydforsk@health.sdu.dk 

Forskere ansat ved Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet

Ansatte ved IRS primært i forskeruddannelsesstillinger kan søge om delvis dækning af udgifterne til deltagelse i kurser, studierejser og refugieophold. Midlerne uddeles 2 gange årligt.

Legatbogen

SUND Funding Academy

Ved SUND Funding Academy kan du få et overblik over workshops, webinarer og guides målrettet at udvikle teknikker og viden om, hvordan du skriver fondsansøgninger.

APPFWU02V