Skip til primært indhold

Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted

Læs mere herunder

På Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted, kan vi tilbyde dig et rehabiliteringsophold, hvis du har fysiske, kommunikative og/eller andre kognitive vanskeligheder. Kognitive vanskeligheder dækker blandt andet over nedsat evne til koncentration, hukommelse, overblik, initiativ og dømmekraft. Vanskelighederne kan opstå i kombinationer og med forskellige sværhedsgrader efter eksempelvis en blodprop eller blødning i hjernen, et kranietraume, en hjernetumor eller perifer nervebetændelse.

Hvad bør du medbringe til dit ophold

 • Toiletsager (barbergrej, tandbørste, tandpasta, kam/børste, makeup, deodorant, creme, føntørrer m.m.).
 • Eget tøj (løse bukser, bluser, t-shirts, sweatere, evt. undertøj/strømper).
  • Som led i rehabiliteringen kan du få hjælp til tøjvask, hvis det er relevant, men som udgangspunkt er det dine pårørende, der skal sørge for at vaske).
 • Sko, som sidder godt på foden, som er skridsikre og med hælkappe.
 • Hjemmesko med skridsikker sål samt hælkappe.
 • Morgenkåbe - kan evt. lånes på afdelingen.
 • Evt. interesser (kortspil, bøger, kryds og tværs osv.).

Telefon

Du må have din mobiltelefon med, men den skal være slukket under måltider, træning og hvil. Vi vil ligeledes henstille til, at telefoni på sengestuen sker under hensyntagen til eventuelle medpatienter. Husk din egen mobil-oplader.

Bærbar computer

Du må medbringe din egen bærbare computer eller ipad. Du kan komme på vores trådløse netværk – se opslag eller spørg personalet om hjælp.

Radio og tv

Der er tv i dagligstuerne samt på sengestuerne. Du må gerne medbringe din egen radio, så længe du tager hensyn til andres behov og ønsker om ro.

God underholdning med Wii

På afdelingen har vi en Wii-spillekonsol. Du er velkommen til at tage dig en bowling-, tennis- eller golfturnering sammen med de andre patienter eller besøgende.

Grønt er godt

Afskårne blomster i buketter liver op. På hver gang finder du et skab med vaser. Af hygiejniske årsager har vi ikke planter med jord på afdelingen.

Pårørendedeltagelse i rehabiliteringen

Som pårørende er det altid muligt at overvære specifikke rehabiliteringsindsatser, når blot du har aftalt det med patienten og den pågældende fagperson på forhånd. Det giver personalet mulighed for at tilrettelægge den træning eller de aktiviteter, du vil få mest ud af at se.

Hvis det er relevant, er det også for nærmeste pårørende muligt at få instruktion i håndtering af eksempelvis forflytninger fra seng til kørestol og ind/ud af bil, støtte ved gang eller rådgivning og vejledning i forhold til de kognitive eller kommunikative problemstillinger.

Weekend- og/eller dagsbesøg derhjemme

Hvis personalet vurderer, at det er muligt for dig, kan du komme på weekendbesøg hjemme hos dig selv eller hos nogle af dine pårørende. Du er også velkommen til at gå eller køre en tur sammen med dine besøgende i området omkring afdelingen, hvis kræfterne er til det. Husk blot at sikre, at du ikke har træningsaftaler samt at give personalet besked om, at du tager af sted, og hvornår du forventer at være retur på afdelingen.

Besøgs- og hviletider

Der er fleksible besøgstider, men vi henstiller til, at middagshvilet i tidsrummet mellem kl. 12-14.30 respekteres. Individuelle træningsaktiviteter kan foregå helt frem til sidst på eftermiddagen samt aftenmåltidet. Er du som besøgende i tvivl om hvilket tidspunkt, der passer bedst, er du velkommen til at tage kontakt til en medarbejder i afdelingen.

Spisetider

Middagsmåltidet foregår i spisestuen i både på 2. sal og på 3. sal kl. 11.40. Aftenmåltidet er kl. 17.30 på 3. sal og kl. 17.45 på 2. sal.

Røde Kors’ patientstøtter

To eftermiddage om ugen besøger patientstøtter fra Røde Kors vores afdeling – se deres opslag på en af opslagstavlerne. Vores samarbejde med dem har til formål at tilbyde dig samvær i form af eksempelvis samtale, gåture, højtlæsning, spil, brevskrivning eller lignende.

Præst

Hvis du under indlæggelsen ønsker at tale med en præst, bedes du kontakte personalet, der kan formidle kontakten til den lokale sognepræst. Alternativt er du også velkommen til at kontakte din egen præst.

Kiosk

Alle er velkomne til at benytte Café Engparken, der ligger i forhallen. Her er det muligt at købe mad, drikke, slik, blade m.m. Vedrørende åbningstider henviser vi til opslag i afdelingen.

Rygning og alkohol

Grindsted Sygehus - og dermed også Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme - er røgfrit område indenfor. Der henstilles til at patienter og pårørende, der måtte ønske at ryge, anvender rygepavillionen udenfor. Har du som patient brug for hjælp til rygeafvænning, kan vi tilbyde dig støttende samtaler med personalet samt eventuel nikotinerstatning.

Alkohol kan være skadeligt for dig med en hjerneskade. Måden, alkohol påvirker dig, når du har fået en hjerneskade, vil du kunne føle som anderledes og kraftigere end tidligere. Det kan gøre, at din balance og gangsikkerhed påvirkes. Desuden kan det være skadeligt for dig på grund af den medicin, du får. Derfor anbefaler vi dig, at du har et alkoholforbrug på højest 1-2 genstande dagligt – gerne slet intet.

Værdigenstande

Vi ser helst, at du ikke medbringer større kontante beløb, værdipapirer, smykker og andre værdigenstande. Vi kan dog anbringe værdier i et aflåst skab, hvortil det kun er personalet, der har adgang.

Egen/privat medicin

Under indlæggelsen på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme får du den medicin, du har brug for. Derfor henstiller vi til, at du ikke tager din private medicin med under indlæggelsen. I enkelte tilfælde vil vi bede dig om at medbringe særlige præparater under indlæggelsen, hvilket vi vil informere dig om under indlæggelsen.

Post

Du har mulighed for at modtage post på afdelingen. Posten skal adresseres til:

Sydvestjysk Sygehus Grindsted
Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme
Engparken 1
7200 Grindsted

Posten skal have en tydelig angivelse af dit navn. Hvis du selv ønsker at sende post, kan du aflevere posten til personalet. Så vil vi sørge for, at den bliver sendt.

Transportmuligheder

Information om togtider kan du få hos DSB Indland: tlf. 70 13 14 15.
Rejseplan for bus og tog finder du på: www.rejseplanen.dk

Hjemtransport

Der er faste regler for, om du er berettiget til gratis hjemtransport i forbindelse med din udskrivelse og eventuelle hjemmebesøg under dit rehabiliteringsophold. Personalet kan forklare dig reglerne.

Overnatningsmuligheder for pårørende

Du kan leje et værelse for 142 kr. pr. nat inkl. sengelinned og håndklæder. Kontakt personalet. Alternativt kan du finde et hotel eller lignende tæt på sygehuset:

Klagemuligheder

De værste klager er dem, vi ikke får. De andre kan vi derimod gøre noget ved - nemlig dels forbedre os og dels råde bod på det, der er sket. Derfor har vi gjort det let at klage, og derfor behandler vi alle klager ud fra tanken om, at alle ønsker at bidrage til det gode rehabiliteringsforløb. Du kan klage både mundtligt og skriftligt, pr. telefon, pr. brev eller pr. mail til Driftsledelsen. Overleverer du i første omgang klagen mundtligt, vil du blive opfordret til at skrive den ned. Der er ingen krav til formaliteter, og klagen kan for så vidt også være anonym (- men det forhindrer os i at besvare den).

Driftsledelsen behandler alle skriftlige klager og besvarer dem inden for to uger. Hvis du har behov for hjælp fra os til at udtrykke dig på skrift, finder vi en løsning på det.

Det offentlige klagesystem

(Patientkontoret/patientvejledere, Patientklagenævnet og Patienterstatningen - det tidligere Patientforsikringen) står også til din rådighed. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, og ønsker du ikke at få bistand fra os, er Patientkontoret et godt sted at starte. Ring til Region Syddanmark – tlf. 76 63 14 90 eller 76 63 14 75. Så hjælper de dig videre.

Uddannelsessted

Vi er et uddannelsessted, hvilket betyder, at der på afdelingen er studerende og elever tilknyttet de forskellige faggrupper. Studerende og elever udgør således en del af hverdagen på afdelingen.

Samtykke og personlige oplysninger

Personalet har tavshedspligt om forhold, der angår din sygdom og dit privatliv. Det betyder, at vi aldrig videregiver oplysninger om dig uden din tilladelse.

Aktindsigt

Du har ret til indsigt i journaloptegnelser om din helbredssituation. Hvis du ønsker dette, skal du blot henvende dig til personalet. På Sundhed.dk har du adgang til din egen journal.

Fravalg af behandling

Du har ret til at fravælge enhver behandling, vi gerne vil foretage under dit rehabiliteringsophold, men det, vi tilbyder dig, er naturligvis altid vurderet til dit eget bedste.

Telefon og besøgstider

Pårørende er altid velkomne til at ringe. Hvis du som pårørende ønsker det, kan du kontakte afdelingens sekretær på telefon 79 18 94 00. Der er fleksible besøgstider, men vi vil gerne have, at alle respekterer måltiderne og middagshvilet i tidsrummet mellem kl. 12.00-14.30 – også lørdag, søndag og helligdage.

På hverdage er det meste af morgenen og formiddagen optaget af individuel træning, men der er også individuel træning og andre aktiviteter, herunder holdtræning, om eftermiddagen. Det er vigtigt, at træningsaftalerne bliver prioriteret, og de vil være aftalt med dig.

Henvisningsoplysninger til neurorehabilitering i Region Syddanmark Svendborg/Grindsted

Patientgruppe, der kan henvises til neurorehabilitering i Region Syddanmark, er følgende:

 • Patienter der har pådraget sig en erhvervet hjerneskade og som ikke tidligere har haft et neurorehabiliteringsforløb
 • Patienter der tidligere har haft et neurorehabiliteringsophold, og som har pådraget sig ny erhvervet hjerneskade
 • Patienter som har haft et regionalt neurorehabiliteringsforløb, som er afbrudt før tid.
 • Patienter med erhvervet hjerneskade som tidligere har haft et regionalt neurorehabiliteringsforløb og hvor der er tilkommet et funktionsevnetab (Brush-up).

Der kan henvises til

Vurderingsophold
Patienter, hvor der er tvivl om rehabiliteringspotentiale. Et vurderingsophold er op til 5 dage, der kan forlænges, hvis der findes behov og potentiale.

Brush-up ophold

Patienter, som tidligere har haft et neurorehabiliteringsforløb, og hvor der efterfølgende har været et funktionsevnetab. Et brush-up ophold er af 2 ugers varighed med mulighed for forlængelse op til 4 uger.

Henvisningen sendes til

Patienter henvises/genhenvises elektronisk fra egen læge til hhv. Svendborg og Grindsted neurorehabilitering ved elektronisk at fremsøge:

 • Sydvestjysk Sygehus, SVS Rehabilitering for Hjerne- og Nerve Afsnit (Grindsted)
 • Odense Universitetshospital – Svendborg OUH Neurologisk ambulatorium

Krav til oplysninger i henvisningen

Anamnese og diagnose med bidiagnoser (konkurrerende lidelser)

 • Opdateret FMK
 • Patientens vågenhedsniveau og adfærdsniveau
 • Aktuel fysio- og ergoterapeutisk status (mobilitet, forflytning, status ift. kostindtag, kognition og kommunikation samt status ift. døgnrytme og kontinens).
 • Aktuel behov for hjælp i det daglige samt vågenhed og aktivitet henover døgnet.
  Evt. logopædfaglig status
 • Tidligere funktionsevne (før indlæggelse), herunder hjælpemidler og hjælp i hjemmet
 • Information om tidligere og igangværende rehabiliteringsforløb
 • Klart definerede mål og forventninger til opholdet
APPFWU02V