Skip til primært indhold

Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted

Læs mere herunder

På Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted, kan vi tilbyde dig et rehabiliteringsophold, hvis du har fysiske, kommunikative og/eller andre kognitive vanskeligheder. Kognitive vanskeligheder dækker blandt andet over nedsat evne til koncentration, hukommelse, overblik, initiativ og dømmekraft. Vanskelighederne kan opstå i kombinationer og med forskellige sværhedsgrader efter eksempelvis en blodprop eller blødning i hjernen, et kranietraume, en hjernetumor eller perifer nervebetændelse.

Varigheden af dit ophold afhænger af dine fremskridt undervejs. Måske bliver du hurtigt i stand til at klare hverdagen igen - måske er du hårdt ramt på de områder, der skal være med til at gøre dig bedre, og det vil kræve et længerevarende rehabiliteringsforløb. Indlæggelsesforløbet på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted aftales individuelt i samarbejde med det tværfaglige team. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 3 uger. Der vil som oftest, i større elle mindre omfang, være nogle varige mén efter en hjerneskade, som det ikke er muligt at træne sig ud af. I de tilfælde vil vi forsøge at hjælpe dig til at lære at kompensere for dine begrænsninger.

Indlæggelse

Når det kræver en længere indlæggelse til afklaring af din sygdom eller genoptræning, overflyttes du fra Fælles Akutmodtagelse til Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg. Formålet med indlæggelsen er at få stillet en korrekt diagnose, få nødvendig akut behandling, hurtig opstart af genoptræning samt indledning af forebyggende behandling.

Ved indlæggelsen skal du medbringe sædvanlig medicin (eller en opdateret oversigt over dét medicin du tager) samt eventuelle hjælpemidler og specielle plejeprodukter. Hvis du medbringer medicin hjemmefra, skal du i samarbejde med os aftale, hvordan den skal administreres. Medicinen skal være tydeligt mærket med navn og CPR-nummer. Aftal altid med plejepersonalet, hvordan medicinen opbevares, mens du er indlagt. Du må gerne medbringe dit eget tøj, badekåbe og toiletsager. Derudover kan det være en god ide at medbringer bøger, blade o.l.

Undersøgelser

Du får taget en række blodprøver for at sikre, at din tilstand ikke er opstået som følge af en anden sygdom. Din hjerterytme vil blive undersøgt ved hjertekardiogram (EKG), og i visse tilfælde laver vi en røntgenundersøgelse af dine lunger og dit hjerte, da nogle hjertesygdomme kan være årsagen til kredsløbsforstyrrelser i hjernen. Du får lavet en CT-skanning af hjernen, som kan afgøre, om der er tale om en blodprop eller en blødning i hjernen. Denne viden er afgørende for lægens valg af behandling. Nogle gange laver vi også en MR-skanning, som er en undersøgelse, der benytter magnetfelter til at skabe et billede af hjernens væv og blodårer. Hvis der er mistanke om, at det er en forkalkning eller forsnævring af blodåren, der er årsag til en blodprop, undersøges halsens pulsårer med ultralyd. Hvis lægen skønner, at en hjertesygdom er årsagen, foretages også en ultralydsundersøgelse af dit hjerte.

Behandling

Plejepersonalet i afdelingen er opdelt i teams, og det team, du er tilknyttet, vil dagligt være behjælpelig med personlig pleje, medicin, eventuelle spørgsmål før, under og efter stuegang, samt hvis der opstår andre ting, du ønsker at drøfte. Under stuegangen gennemgår lægen behandlingsplanen og vurderer, hvorvidt forløbet følger planen. Du bliver oplyst om resultatet af evt. udførte undersøgelser, og lægen tager stilling til behovet for yderligere undersøgelser. I weekender og på helligdage bliver der gået stuegang ved behov. Udover stuegangen vil du efter behov blive tilset af en læge.

Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg har fast tilknyttet fysioterapeuter og ergoterapeuter. De er med til at vurdere dit eventuelle behov for genoptræning både under og efter indlæggelsen. Hvis du har fået en blodprop eller blødning i hjernen påbegyndes genoptræningen af eventuelle mistede funktioner umiddelbart efter indlæggelsen og fortsætter sideløbende med øvrige undersøgelser og behandling. Genoptræningen er altid individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i netop dit behov. For at genoptræningen har størst mulig effekt, er det vigtigt, at du deltager aktivt i genoptræningen for at genvinde de tabte funktioner, samt at du giver udtryk for dine ønsker og behov.

Udskrivelse

Inden udskrivelsen fra Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg vil vi sammen med dig og dine pårørende vurdere behovet for hjælp derhjemme. Det kan for eksempel være støtte til at vende tilbage til jobbet. Det kan også være i form af hjemmebesøg, hvor fysio- og ergoterapeuter sammen med jer mødes med repræsentanter fra kommunen for at se på, om der er behov for ændringer i boligen, hjemmehjælp, hjemmesygeplejerske eller lignende. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med specialiseret genoptræning i en kortere eller længere periode efter indlæggelsen på Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg. Dette foregår på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme, Grindsted. Ved behov for længerevarende genoptræning vil vi, i samråd med dig og dine pårørende, indstille dig til et videre indlæggelsesforløb dér.

Hvis genoptræningen ikke kræver indlæggelse, når behandlingen på Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg er afsluttet, men du fortsat har behov for genoptræning, udarbejder vi en genoptræningsplan. I sådanne tilfælde bliver den efterfølgende genoptræning varetaget af terapeuter i din kommune.

Vi er en sengeafdeling, hvor du bliver modtaget til indlæggelse, udredning og behandling af sygdomme i hjernen og nervesystemet, herunder blodpropper og blødninger i hjernen. Akutte indlæggelser foregår via Fælles Akutmodtagelse (FAM), hvor du undersøges og stabiliseres, inden du køres til Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg.

Som specialfunktion har Hjerne- og Nervesygdomme Afsnit, Esbjerg udredning og behandling af hjerne- og nervesygdomme, hvor dette ikke kan foregå uden en indlæggelse.

Hvad bør du medbringe til dit ophold

  • Toiletsager (barbergrej, tandbørste, tandpasta, kam/børste, makeup, deodorant, creme, føntørrer m.m.).
  • Eget tøj (løse bukser, bluser, t-shirts, sweatere, evt. undertøj/strømper).
    • Som led i rehabiliteringen kan du få hjælp til tøjvask, hvis det er relevant, men som udgangspunkt er det dine pårørende, der skal sørge for at vaske).
  • Sko, som sidder godt på foden, som er skridsikre og med hælkappe.
  • Hjemmesko med skridsikker sål samt hælkappe.
  • Morgenkåbe - kan evt. lånes på afdelingen.
  • Evt. interesser (kortspil, bøger, kryds og tværs osv.).

Telefon

Du må have din mobiltelefon med, men den skal være slukket under måltider, træning og hvil. Vi vil ligeledes henstille til, at telefoni på sengestuen sker under hensyntagen til eventuelle medpatienter. Husk din egen mobil-oplader.

Bærbar computer

Du må medbringe din egen bærbare computer eller ipad. Du kan komme på vores trådløse netværk – se opslag eller spørg personalet om hjælp.

Radio og tv

Der er tv i dagligstuerne samt på sengestuerne. Du må gerne medbringe din egen radio, så længe du tager hensyn til andres behov og ønsker om ro.

God underholdning med Wii

På afdelingen har vi en Wii-spillekonsol. Du er velkommen til at tage dig en bowling-, tennis- eller golfturnering sammen med de andre patienter eller besøgende.

Grønt er godt

Afskårne blomster i buketter liver op. På hver gang finder du et skab med vaser. Af hygiejniske årsager har vi ikke planter med jord på afdelingen.

Pårørendedeltagelse i rehabiliteringen

Som pårørende er det altid muligt at overvære specifikke rehabiliteringsindsatser, når blot du har aftalt det med patienten og den pågældende fagperson på forhånd. Det giver personalet mulighed for at tilrettelægge den træning eller de aktiviteter, du vil få mest ud af at se.

Hvis det er relevant, er det også for nærmeste pårørende muligt at få instruktion i håndtering af eksempelvis forflytninger fra seng til kørestol og ind/ud af bil, støtte ved gang eller rådgivning og vejledning i forhold til de kognitive eller kommunikative problemstillinger.

Weekend- og/eller dagsbesøg derhjemme

Hvis personalet vurderer, at det er muligt for dig, kan du komme på weekendbesøg hjemme hos dig selv eller hos nogle af dine pårørende. Du er også velkommen til at gå eller køre en tur sammen med dine besøgende i området omkring afdelingen, hvis kræfterne er til det. Husk blot at sikre, at du ikke har træningsaftaler samt at give personalet besked om, at du tager af sted, og hvornår du forventer at være retur på afdelingen.

Besøgs- og hviletider

Der er fleksible besøgstider, men vi henstiller til, at middagshvilet i tidsrummet mellem kl. 12-14.30 respekteres. Individuelle træningsaktiviteter kan foregå helt frem til sidst på eftermiddagen samt aftenmåltidet. Er du som besøgende i tvivl om hvilket tidspunkt, der passer bedst, er du velkommen til at tage kontakt til en medarbejder i afdelingen.

Spisetider

Middagsmåltidet foregår i spisestuen i både på 2. sal og på 3. sal kl. 11.40. Aftenmåltidet er kl. 17.30 på 3. sal og kl. 17.45 på 2. sal.

Røde Kors’ patientstøtter

To eftermiddage om ugen besøger patientstøtter fra Røde Kors vores afdeling – se deres opslag på en af opslagstavlerne. Vores samarbejde med dem har til formål at tilbyde dig samvær i form af eksempelvis samtale, gåture, højtlæsning, spil, brevskrivning eller lignende.

Præst

Hvis du under indlæggelsen ønsker at tale med en præst, bedes du kontakte personalet, der kan formidle kontakten til den lokale sognepræst. Alternativt er du også velkommen til at kontakte din egen præst.

Kiosk

Alle er velkomne til at benytte Café Engparken, der ligger i forhallen. Her er det muligt at købe mad, drikke, slik, blade m.m. Vedrørende åbningstider henviser vi til opslag i afdelingen.

Rygning og alkohol

Grindsted Sygehus - og dermed også Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme - er røgfrit område indenfor. Der henstilles til at patienter og pårørende, der måtte ønske at ryge, anvender rygepavillionen udenfor. Har du som patient brug for hjælp til rygeafvænning, kan vi tilbyde dig støttende samtaler med personalet samt eventuel nikotinerstatning.

Alkohol kan være skadeligt for dig med en hjerneskade. Måden, alkohol påvirker dig, når du har fået en hjerneskade, vil du kunne føle som anderledes og kraftigere end tidligere. Det kan gøre, at din balance og gangsikkerhed påvirkes. Desuden kan det være skadeligt for dig på grund af den medicin, du får. Derfor anbefaler vi dig, at du har et alkoholforbrug på højest 1-2 genstande dagligt – gerne slet intet.

Værdigenstande

Vi ser helst, at du ikke medbringer større kontante beløb, værdipapirer, smykker og andre værdigenstande. Vi kan dog anbringe værdier i et aflåst skab, hvortil det kun er personalet, der har adgang.

Egen/privat medicin

Under indlæggelsen på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme får du den medicin, du har brug for. Derfor henstiller vi til, at du ikke tager din private medicin med under indlæggelsen. I enkelte tilfælde vil vi bede dig om at medbringe særlige præparater under indlæggelsen, hvilket vi vil informere dig om under indlæggelsen.

Post

Du har mulighed for at modtage post på afdelingen. Posten skal adresseres til:

Sydvestjysk Sygehus Grindsted
Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme
Engparken 1
7200 Grindsted

Posten skal have en tydelig angivelse af dit navn. Hvis du selv ønsker at sende post, kan du aflevere posten til personalet. Så vil vi sørge for, at den bliver sendt.

Transportmuligheder

Information om togtider kan du få hos DSB Indland: tlf. 70 13 14 15.
Rejseplan for bus og tog finder du på: www.rejseplanen.dk

Hjemtransport

Der er faste regler for, om du er berettiget til gratis hjemtransport i forbindelse med din udskrivelse og eventuelle hjemmebesøg under dit rehabiliteringsophold. Personalet kan forklare dig reglerne.

Overnatningsmuligheder for pårørende

Du kan leje et værelse for 142 kr. pr. nat inkl. sengelinned og håndklæder. Kontakt personalet. Alternativt kan du finde et hotel eller lignende tæt på sygehuset:

Klagemuligheder

De værste klager er dem, vi ikke får. De andre kan vi derimod gøre noget ved - nemlig dels forbedre os og dels råde bod på det, der er sket. Derfor har vi gjort det let at klage, og derfor behandler vi alle klager ud fra tanken om, at alle ønsker at bidrage til det gode rehabiliteringsforløb. Du kan klage både mundtligt og skriftligt, pr. telefon, pr. brev eller pr. mail til Driftsledelsen. Overleverer du i første omgang klagen mundtligt, vil du blive opfordret til at skrive den ned. Der er ingen krav til formaliteter, og klagen kan for så vidt også være anonym (- men det forhindrer os i at besvare den).

Driftsledelsen behandler alle skriftlige klager og besvarer dem inden for to uger. Hvis du har behov for hjælp fra os til at udtrykke dig på skrift, finder vi en løsning på det.

Det offentlige klagesystem

(Patientkontoret/patientvejledere, Patientklagenævnet og Patienterstatningen - det tidligere Patientforsikringen) står også til din rådighed. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, og ønsker du ikke at få bistand fra os, er Patientkontoret et godt sted at starte. Ring til Region Syddanmark – tlf. 76 63 14 90 eller 76 63 14 75. Så hjælper de dig videre.

Uddannelsessted

Vi er et uddannelsessted, hvilket betyder, at der på afdelingen er studerende og elever tilknyttet de forskellige faggrupper. Studerende og elever udgør således en del af hverdagen på afdelingen.

Samtykke og personlige oplysninger

Personalet har tavshedspligt om forhold, der angår din sygdom og dit privatliv. Det betyder, at vi aldrig videregiver oplysninger om dig uden din tilladelse.

Aktindsigt

Du har ret til indsigt i journaloptegnelser om din helbredssituation. Hvis du ønsker dette, skal du blot henvende dig til personalet. På Sundhed.dk har du adgang til din egen journal.

Fravalg af behandling

Du har ret til at fravælge enhver behandling, vi gerne vil foretage under dit rehabiliteringsophold, men det, vi tilbyder dig, er naturligvis altid vurderet til dit eget bedste.

Telefon og besøgstider

Pårørende er altid velkomne til at ringe. Hvis du som pårørende ønsker det, kan du kontakte afdelingens sekretær på telefon 79 18 94 00. Der er fleksible besøgstider, men vi vil gerne have, at alle respekterer måltiderne og middagshvilet i tidsrummet mellem kl. 12.00-14.30 – også lørdag, søndag og helligdage.

På hverdage er det meste af morgenen og formiddagen optaget af individuel træning, men der er også individuel træning og andre aktiviteter, herunder holdtræning, om eftermiddagen. Det er vigtigt, at træningsaftalerne bliver prioriteret, og de vil være aftalt med dig.

APPFWU01V