Skip til primært indhold

Palliativt afsnit D5

Læs mere herunder

Velkommen

Palliation betyder lindring. I Palliativt Sengeafsnit varetages pleje og omsorg af kirurgiske kræftpatienter med alvorlig og uhelbredelig sygdom. Du kan tilknyttes Palliativt Sengeafsnit, ved at en speciallæge eller din egen læge ansøger om en åben indlæggelse på Sengeafsnit D5. De store sygdomsgrupper tilknyttet afsnittet er mave/tarm, urinveje, bryst eller øre-næse-hals.

Pårørende inddrages i det palliative forløb, når patienten ønsker det. Vi bestræber desuden at skabe de bedste rammer for at opnå sammenhæng mellem hjemmet og eventuel indlæggelse. Den palliative behandling og pleje kan være lindring af fysiske symptomer, som f.eks. kvalme og smerter, lindring af psykiske symptomer som f.eks. angst eller depression, eller lindring af åndelige/eksistentielle problemer.

Læs mere om Palliation herunder i fold-ud menuen.

Kontakt ved indlæggelse

Med en åben indlæggelse til afdelingen, vil vi være behjælpelige med problemer relateret til din kræftsygdom. Er du i kontakt med hjemmeplejen, kan det være en god idé at kontakte dem først, da de kan hjælpe med mange ting i hjemmet og kan vurdere, om en indlæggelse er det bedste for dig. Du bedes kontakte os pr. telefon, inden du kommer, idet det giver os tid til at forberede din ankomst. Du kan kontakte os hele døgnet. Vi kan evt. være behjælpelige med transport til afdelingen.

Stuegang til palliative patienter

Der bliver gået stuegang på de patienter, der vurderes at have behov for det. Tidspunkt for stuegangen kan variere i forhold til lægens øvrige arbejdsopgaver. Hvis du selv har et behov for stuegang, er det vigtigt, at du informerer sygeplejersken, så kan hun være behjælpelig med at få arrangeret dette. Vi vil altid meget gerne inddrage dine nærmeste i behandling, undersøgelse og pleje, i det omfang du har brug for det. Pårørende kan være både tætte familiemedlemmer og nære venner, men det er altid din beslutning, hvem du har med.

Sygehuspræst

Når man bliver ramt af sygdom, kan der dukke mange tanker og følelser op, som man kan føle sig alene med. Man ved ikke helt, hvad fremtiden bringer og kan have brug for at tale med et andet menneske om det, der er tungt og svært. Derfor kan vi etablere kontakt til sygehuspræsten, din egen sognepræst eller andre du ønsker at tale med.

Palliativt team

Opstår der komplekse problemstillinger under sygdomsforløbet, er det muligt at henvise til Palliativt team. Dette er et tværfagligt team, som er en ambulant enhed, specialiseret i problematikker i den terminale fase, og er en tæt samarbejdspartner til det Palliative afsnit.

Hospice

Endvidere har vi et tæt samarbejde med Hospice Sydvestjylland, hvor det er muligt at henvise til et længere eller kortere ophold.

Sengeafsnit D5 ligger i Bygning D på 5. sal. På Sengeafsnit D5 er der indlagt patienter i følgende afsnit:

  • Brystkirurgisk Afsnit
  • Palliativt Afsnit
  • Plastikkirurgisk Afsnit
  • Urinsvejskirurgisk Afsnit

Vi modtager både patienter til planlagt operation og akutte patienter. Vi modtager også patienter med åben indlæggelse døgnet rundt. Patienter med åben indlæggelse bliver indlagt uden forudgående besøg hos egen læge, lægevagt eller Fælles Akut Modtagelse (FAM). 

APPFWU02V