Skip til primært indhold

Fagfolk

Læs mere herunder

Sengeafsnit D2 - Nyresygdomme: Patienter med akutte og kroniske medicinske nyresygdomme samt i et vist omfang patienter med almene intern medicinske lidelser.

Nyre Ambulatorium

I ambulatoriet foregår udredning/kontrol af patienter med medicinske nyresygdomme og kompliceret hypertension. Herudover oplæring og kontrol af patienter i peritonealdialyse.

SKS-kode: 550105N
Lokationsnummer: 5790000215010
Telefonnummer: 79182258
Telefonnummer til specialistrådgivning: 79185858

Dialyse

Der udføres akut og kronisk hæmodialysebehandling, samt oplæring og kontrol af patienter i limited care og hjemme hæmodialyse. Patienter modtages til feriedialyse i det omfang, der er plads. Alle henvisninger visiteres løbende. Alle patienter indkaldes inden for 4 uger. Ved behov for akut/ subakut vurdering eller råd fra nefrologisk speciallæge kan nefrologisk beredskabsvagt kontaktes via sygehusets omstilling på telefon 78192000.

SKS-kode: 550105D
Lokationsnummer: 5790000214945
Telefonnummer: 79182260

Sengeafsnit D2

SKS-kode: 5501051
Lokationsnummer: 5790000212170
Telefonnummer: 79185772

Visitationsretningslinjer – Medicinske nyresygdomme

Patienter, hvor der kan være mistanke om akut nyresvigt eller akut nefrotisk syndrom, bør konfereres med nefrolog. Patienter med kronisk nyresygdom anbefales almindeligvis henvist ved følgende tilstande:

  1. Vedvarende eGFR <30 ml/min/1,73 m2 i mere end 3 mdr. Afløbshindring skal dog udelukkes inden. Der anbefales UL af urinveje på patienter < 50 år og NCCT af abdomen på patienter > 50 år. Endvidere skal andre årsager afklares inden fx prærenal årsag, medikamentel betinget forværring af nyrefunktionen (ACEi, AT2-antagonist, spironolakton, NSAID mv.). Kreatinin/eGFR måles hver 4 uge over en 3 måneders periode OG ovennævnte tiltag udføres, ved vedvarende eGFR < 30 ml/min/1,73m2 efter 3 mdr. kan patienten henvises.
    1. Se i øvrigt Dansk Nefrologisk Selskabs hjemmeside, hvor det på værktøjslinjen under CKD er muligt, i den øverste del af web-applikationen, at indtaste U-albumin/kreatinin ratio og eGFR for at se forslag/anbefalinger til udredning, behandling, kontrol og evt. henvisning vedrørende kronisk nyresygdom. I den nederste del er der mulighed for at læse mere generelt om vurderingen af kronisk nyresygdom.
  2. Arvelig disposition for svær nyresygdom (stadie 5)
  3. Hastigt progredierende eGFR-fald (> 5 ml/min/1,73 m2 pr. år). Før der henvises skal prærenal, postrenal eller medikamentel årsag være afkræftet jf. pkt. 1.
  4. Betydelig albuminuri (U-Albumin/Kreatinin ratio > 700 mg/g). Min 2 målinger, hvor bakteriuri afkræftes. Obs at kvinder foretager urinprøven i god afstand af menustrationen. Patienter med diabetes mellitus og proteinuri henvises istedet til endokrinologisk ambulatorium.
  5. Persisterende hæmaturi og proteinuri, hvor årsagen ikke er identificeret eller optimalt behandlet
  6. Kronisk nyresygdom og ikke- kontrolleret, svær hypertension.

Visitationsretningslinjer – Hypertension

Patienter modtages til ambulant udredning/behandling, hvor der mistænkes sekundær hypertension eller behandlingsresistent hypertension, ved sidstnævnte skal patienten være i behandling med  ACEi/AT2-antagonist, calcium-antagonist OG thiazid i maksimal dosering. Endvidere skal årsager til behandlingsresistent hypertension jf. DAHS vedledning (se nedenstående link), være gennemgået.

Afdeling for Nyresygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme og Diætister

Majbritt Knudsen, ledende overlæge
Christine Elmsted, ledende oversygeplejerske
SVS-Medicinsk.M2@rsyd.dk 

Adresse

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg
Grindsted Sygehus, Engparken 1, 7200 Grindsted

APPFWU02V