Skip til primært indhold

Hovedpine Ambulatorium

Læs mere herunder

Velkommen til Sydvestjysk Sygehus' Hovedpine Ambulatorium. Ambulatoriet undersøger, diagnosticerer og behandler dig over 18 år, som er ramt af svær hovedpine. Tilbuddet henvender sig til dig, der lider af en sjælden form for hovedpine eller en hovedpine, som er vanskelig at behandle. Tilbuddet kræver, at du er henvist til os.

 • OBS! Hovedpineambulatoriets sygeplejersker ikke er til stede i uge 29. De mails, der sendes lørdag og søndag i uge 28, samt mandag til fredag i uge 29 vil ikke blive læst og besvaret. Du bedes derfor sende din mail i weekenden i uge 29, hvis din mail skal læses og besvares i uge 30. Efter uge 29 ses der bort fra ovenstående”

Dit hidtidige forløb vil blive vurderet, og du vil blive indkaldt til en forundersøgelse hos en læge. Der er afsat 40 minutter til denne samtale. I samråd med dig lægger vi efterfølgende en plan for det videre undersøgelses- og behandlingsforløb. Behandlingen kan opfatte både medicinsk behandling, men også samtaler og fysisk træning.

Undersøgelse

Diagnosen stilles ud fra en omfattende beskrivelse af sygehistorien samt din eller dine pårørendes beskrivelse af anfaldene.
Det kan suppleres med forskellige undersøgelser, fx EEG, som er en måling af hjernens aktivitet. Du bliver informeret om svar på undersøgelser samt videre udrednings- og behandlingsplan ved din næste tid hos os, telefonkonsultation eller per brev.

Behandling

Målet er at forebygge epileptiske anfald:

 • Antiepileptisk behandling
 • Undgå epilepsiprovokerende faktorer (søvnmangel, alkohol, flimrende lys osv.)

Afslutning af dit forløb

Er du velbehandlet, kan du blive afsluttet til din egen læge, som herefter varetager din behandling. Et eventuelt videre forløb hos os tilpasses og tilrettelægges ud fra dit behov.

Henvisning

For at blive behandlet i Hovedpineambulatoriet på Sydvestjysk Sygehus skal der sendes en henvisning fra din egen praktiserende læge eller neurolog. Nedenfor kan du læse mere om, hvorledes du får en henvisning. Ambulatoriet behandler patienter over 18 år.

Patienter fra Region Syddanmark

Alle patienter skal have en lægehenvisning for at blive behandlet i ambulatoriet.Alle patienter skal endvidere være set af en praktiserende neurolog, uden at de har opnået et tilstrækkeligt godt resultat. Patienter, der lider af en sjælden form for hovedpine, kan blive henvist med henblik på at få stillet en korrekt diagnose.

Patienter udenfor Region Syddanmark

Alle henvisninger vil blive visiteret efter Specialevejledningen for neurologi. Det er vigtigt, at der i henvisningen redegøres for, hvorfor patienten skal henvises.
Herunder specielt hvad den praktiserende læge, den praktiserende neurolog eller den lokale neurologiske afdeling har gjort. Der skal medsendes kopi af notater fra den praktiserende neurolog og lokale neurologiske afdeling.

Hvis henvisningen ikke indeholder ovenstående oplysninger kan:

 • Henvisningen blive returneret til egen læge med henblik på først at få patienten behandlet ved en praktiserende neurolog eller den lokale neurologiske afdeling.
 • Henvisningen blive returneret til egen læge med henblik på supplerende oplysninger. Henvisningen vil først herefter blive vurderet.
 • Patienter, der ikke bor i Region Syddanmark, risikerer, at den lokale neurologiske afdeling nægter at give behandlingstilsagn til behandling i Hovedpineambulatoriet, og henvisningen må afvises.

Hovedpineskolen

Tværfagligt behandlingstilbud

Hovedpineskolen er et tværfagligt behandlingstilbud med undervisning af både sygeplejersker, psykolog og fysioterapeuter. Undervisningen tager udgangspunkt i det der kaldes body-mind-connection, dvs. at det indeholder både et kropsligt og et psykologisk fokus som i fællesskab søger mod smertemestring og øget livskvalitet.

Undervisningen i Hovedpineskolen

Formålet med Hovedpineskolen er at give dig redskaber og værktøjer til at mestre egen behandling af hovedpinerne og opnå øget livskvalitet heri.
I Hovedpineskolen undervises der i, hvad smerte er, hvad hovedpiner er og herunder de forskellige former for hovedpiner samt behandlingen heraf. Der er undervises endvidere også i de konsekvenser, man kan opleve ved hovedpiner, hvorfor der også findes værktøjer, der retter sin mod nedtrykthed og stress.
I Hovedpineskolen får du værktøjer og redskaber til, hvordan du mestrer livet med hovedpiner og herunder også kroniske smerter og kroniske hovedpiner. Undervisningen tager udgangspunkt i den psykologiske retning Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Dette er en evidensbaseret behandlingsmetode ved smerter, hvor du arbejder med og får værktøjer til på engageret vis at leve et værdifuldt liv hovedpinerne på trods. Den fysioterapeutiske undervisning er i en gradueret træning kombineret af styrke- og konditionstræning samt afspænding. At træningen er gradueret vil sige, at der løbende er en progression i træning, imens strækøvelserne vil fokusere primært på nakke og skuldre. Hver undervisningsgang vil slutteligt indeholde afspænding.

Selve skolen

Hovedpineskolen foregår én gang om ugen over 11 gange, det vil sige et forløb, der strækker sig over ca. tre måneder. Efter de 11 gange holder vi to måneders pause, hvor du og de øvrige deltagere har tid til at sætte al den nye viden, strategier og redskaber i spil, som I har lært igennem Hovedpineskolen. Herefter mødes vi til en opfølgende gang, hvor hver deltager må invitere tre voksne pårørende med. Denne opfølging er afsluttende i Hovedpineskolen. Praktisk finder Hovedpineskolen sted om formiddagen i lokaler på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, hvor undervisningsdelen varer to timer og fysioterapien en time. Hertil er der mulighed for at søge en §56 ved din arbejdsplads, så du kan deltage.

Visitation og nysgerrighed er vejen ind i Hovedpineskolen

For at kunne deltage i Hovedpineskolen skal patienten først og fremmest være villig til at arbejde med sig selv som menneske og have en nysgerrighed på, hvordan man kan arbejde rundt om hovedpinerne, så de ikke længere føles som ”en kæp i hjulet” og en forhindring i livet. Derefter er der en visitationssamtale ind i Hovedpineskolen, som psykologen i teamet forestår. Bliver du visiteret til Hovedpineskolen, og accepterer du pladsen, vil du få en tid hos fysioterapeuten, hvor I bl.a. vil snakke mål for træningen.

Hovedpinekalender

HUSK: Når du indsender din udfyldte hovedpinekalender, skal du notere, hvem der skal modtage den (navnet på din behandler). Kalenderen skal du sende til os min. 3 hverdage før din konsultation.

Diagnostisk Hovedpinedagbog

Forud for konsultationer i Hovedpineambulatoriet kan du blive bedt om at udfylde en Diagnostisk Hovedpinedagbog. Du skal udfylde hver aften på dage, hvor du har haft hovedpine. Du sætter kryds i de kasser, der passer bedst til hvert spørgsmål.
På side 2 finder du en vejledning til de enkelte spørgsmål.

Hovedpine Ambulatorium (beliggende i Hjerne- og Nerve Ambulatorium)

Haraldsgade 7F
6700 Esbjerg
Bygning H, Indgang 1 

Telefonisk kontakt:

Du kan kontakte en sekretær ved Hjerne- og Nerve Ambulatorium på telefon 79 18 22 77. Her vil vi hjælpe dig videre (alle hverdage kl. 8.00-11.30 og 12.30-15.00).

E-mail:

Der er mulighed for at sende en sikker mail til Hovedpine Ambulatorium via borger.dk 

Vi bestræber os på at besvare e-mails inden for 2 hverdage. Henvendelse med sikker mail skal derfor ikke anvendes til akutte problemstillinger. Ved akut behov kan du i stedet kontakte os på nedenstående telefonnummer og bede om at blive stillet om til en hovedpinesekretær.

Bemærk:

Gentagne afbud og/eller udeblivelser betyder et ikke-optimalt forløb og vil derfor resultere i afslutning fra hovedpineambulatoriet. Ved receptfornyelse skal der påregnes en ekspeditionstid på op til 5 hverdage.

Hvis du har en telefonkonsultation, skal du indsende din hovedpinekalender senest 3 hverdage før konsultationen - tryk her.

Vil du læse mere sundhedsfaglig viden om epilepsi, så finder du måske dét, du søger her. Du kan også finde information om epilepsi på Epilepsiforeningens hjemmeside, som er en patientforening - læs her.

Du kan også se vores egne beskrivelser af nedenstående ved at klikke på dét, du gerne vil lære mere om.

På vores side finder du mange informationer til personer med hovedpine, men vi ved, at det også er vigtigt, at du som pårørende kan få hjælp. Derfor har vi samlet nogle god råd til dig som pårørende herunder.

At være pårørende til et menneske med hovedpine

Er du nær pårørende til en person med svær hovedpine, vil du muligvis kunne genkende nogle af følgende reaktioner:

 • Afmagt, du forsøger at hjælpe så godt som muligt, men det hjælper ikke.
  Du har måske også fulgt de forskellige behandlinger og dertil knyttede op- og nedture og har oplevet, at de forskellige behandlinger, kun har kortvarig eller ingen effekt. Efterhånden orker du måske heller ikke at håbe mere.
 • Konflikter med personen med hovedpinen om, hvorvidt denne skal følge sin behandling, tage sin medicin trods ubehagelige bivirkninger, gå til diverse undersøgelser osv.
 • Afstumpethed eller udbrændthed overfor vedkommendes lidelser.
  Du mister efterhånden medfølelsen og tålmodigheden, og bliver måske tiltagende træt af de evige hensyn, der skal tages.
 • Bitterhed over at sygdommen ødelægger jeres fremtidsdrømme og måske fører til indskrænkninger i den måde, I lever på.

Dette kan gå over i vrede og irritation mod personen med hovedpine. Alle disse reaktioner er normale, og ikke noget du skal skamme dig over. Du har i lige så høj grad som dén, der lider af hovedpinen, brug for omsorg og for at blive set med dine behov samt at få luft for din afmagt. Det tærer på kræfterne at se andre lide samt at opleve, at behandlingen er langvarig eller ineffektiv.

Kommunikation

Det er vigtigt, at I kan tale åbent om de frustrationer, I oplever, og at du tilkendegiver, hvad du kan være med til, og hvad du ikke magter at være med til. Det er bedre at sige fra end at give et falsk ja til ting, som du faktisk ikke magter. I sidste ende kan falsk hensyntagen undergrave forholdet, så prøv at gøre det klart for jer begge, hvad du kan og vil bidrage med. Undgå så vidt muligt at påtage dig en behandlerrolle overfor personen med hovedpine. Det giver en ulige magtbalance imellem jer, og kan være kilden til mange konflikter. Overlad dette ansvar til personen selv og behandlerne. Du skal først og fremmest være pårørende. Prøv blot at lytte uden at overdynge vedkommende med gode råd og formaninger. Plej forholdet til personen med hovedpine.

Foretag jer så vidt muligt positive ting sammen; oplevelser, der ikke er relateret til sygdommen. Forsøg at putte så meget ”livskvalitet” som muligt ind i jeres tid sammen. Når du oplever negative følelser overfor din pårørende med hovedpine, så prøv at træde et skridt tilbage og husk på, hvad du værdsætter hos vedkommende. Tænk også på, hvordan du selv har det, når du har svære smerter. Spørg, hvordan du bedst kan vise hensyn, når I har en nogenlunde god dag. Det er ikke konstruktivt at begynde et skænderi om din ret til at lytte til høj musik, mens vedkommende har et svært smerteanfald. Det kan være, I skal lave en konkret liste over ting, som du skal gøre eller ikke gøre, når han eller hun har det dårligt, således at I ikke behøver diskutere det igen og igen.

Husk også egenomsorg.

Du har ret til at sige fra, og du er også nødt til at passe på dig selv for at få overskuddet til at være der for den anden. Du behøver ikke altid være den stærke. Husk også at tage imod.

Krise og udvikling

Vi udvikler os mest som mennesker, der hvor vi møder modstand, og når vi er i krise. Den situation I befinder jer i pga. patientens hovedpine, kan også være et sprængbræt for personlig udvikling og måske en uddybelse af jeres forhold.
Find ud af hvilke værdier, I har, og hvordan I kan realisere dem.

Det kan også være, at patienten har lært sig nye færdigheder, som du også kan have gavn af. Eksempelvis stresshåndtering, omprioritering af værdier, øget selvindsigt m.m.

APPFWU01V