Skip til primært indhold

Barsel

Læs mere herunder

I Region Syddanmark føder både første- og flergangsfødende ambulant. Det betyder, at I bliver udskrevet fra sygehuset inden for 24 timer, når fødslen er forløbet normalt og både mor og barn er sunde og raske.

Hvis I skal hjem direkte fra afdelingen for Fødsler, vil jordemoderen tale med jer om, hvilke ting I skal være opmærksomme på derhjemme og fortælle jer om de tilbud, der er til jer de første 7 døgn efter udskrivelsen. Hvis barnet ikke har suttet, du ikke har tisset endnu eller du har blødt lidt rigeligt, kommer I på Barselklinikken. Hvis der er forhold, der gør, at du eller dit barn skal observeres, behandles eller har brug for særlig omsorg i dagene efter fødslen, kommer du op på Nyfødte og Familie, hvor din partner for det meste kan være medindlagt.

Om Barselsklinikken

Barselsklinikken er et tilbud til jer de første 7 døgn efter udskrivelsen fra sygehuset. Det gælder også, hvis I eksempelvis har været indlagt på Nyfødte og Familie. Tilbuddet er for hele familien – partneren er meget velkommen.

Barselsklinikken ligger fysisk i tilknytning ti afdelingen for Fødsler, hvor man henvender sig ved skranken lige indenfor i afdelingen. I Barselsklinikken samarbejder sygeplejersker fra Nyfødte og Familie og jordemødre fra afdelingen for Fødsler om at tilbyde jer råd og vejledning døgnet rundt, således at overgangen til at komme hjem med et spædbarn forløber så godt som muligt.

Vi tilbyder

  • Individuel ammevejledning tilpasset dit behov
  • Samtale om din fødsel med jordemoder
  • Akupunktur ved ammeproblemer eller eksempelvis hæmorider
  • Anden individuel vejledning og samtale efter dit behov
  • Høreundersøgelse af jeres nyfødte barn
  • Hælblodprøve for sjældne medfødte sygdomme af jeres nyfødte barn

Ring til Barselsklinikken hvis

  • I er tvivl om jeres barns trivsel
  • I har mistanke om at jeres barn er sygt
  • Du pludseligt bløder mere, får feber, smerter eller har mistanke om brystbetændelse

OBS: Alle henvendelser til sygehuset op til 7 døgn efter udskrivelsen skal ske til Barselsklinikken.

Kontakt

Barselsklinikken
Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35, indgang C fra Haraldsgade. (se kort)      
1. sal i tilknytning til afdelingen for Fødsler.
(Aften og nat skal I ringe på klokken til højre for døren.)

Husk altid at ringe, inden I kommer. Telefonnummer 7918 2706

 

APPFWU02V