Skip til primært indhold

Kardiologisk Forskningsenhed

Læs mere herunder

Hjertemedicinsk (Kardiologisk) Afsnit varetager undersøgelse, behandling, genoptræning og kontrol af en række forskellige sygdomme i hjertet. Forskningen indgår som en integreret del af afdelingens kliniske funktioner og varetages i samarbejde med Kardiologisk Forskningsenhed.

Fokusområder for forskning er:

1. Åreforkalkning

 • 1.1 Risiko for tilbagevendende symptomer ved stabil angina: Association til hjerte-CT/FFRCT.
 • 1.2 Prognose ved stabil angina: Kan død, myokardieinfarkt og uplanlagt revaskularisering forudsiges ved FFRCT.
 • 1.3 Koronar plaque morfologi hos asymptomatiske patienter med nydiagnosticeret type-2 diabetes mellitus – Association til fysiologiske og biokemiske parametre.
 • 1.4 Karakteristik af det perikoronare fedtvæv hos raske, patienter med diabetes og stabil angina. Hjerte-CT studier.
 • 1.5 Intensiv lipidsænkende behandling hos patienter med verificeret koronarsygdom ved hjerte-CT:  Modulerende effekter på koronare  plaques, koronar fysiologi (FFRCT), perikoronart fedtvæv, inflammation og  fibrinstruktur-FlowPromote.

2. Atrieflimren

 • 2.1 Integreret, skræddersyet, holistisk rehabilitering og risikofaktormanagement hos patienter med atrieflimren–iRR-AF.
 • 2.2 Semaglutid til reduktion af arytmibyrden hos patienter med overvægt/fedme og atrieflimren – SOCRATES-AF.
 • 2.3 Koagulationsmarkører hos patienter med atrieflimren og som behandles med DOAKs.
 • 2.4 Oral antikoagulansbehandling til forebyggelse af apopleksi hos patienter med postoperativ atrieflimren efter ikke-kardiale operationer – ASPIRE-AF.

3. Strukturel hjertesygdom

 • 3.1 Amyloidose og aortastenose. SydDansk TAVI og CMR studie.
 • 3.2 Karakteristik af peri-koronart fedtvæv (PCAT) ved type 2 diabetes mellitus.
 • 3.3 Atrial Natriuretisk peptid (ANP) ved kronisk nyresygdom.
 • 3.4 Hjerte MR til vurdering af myokardiel inflammation/ødem ved aktiv arteritis. 

Filosofi

At bidrage med innovativ forskning der kan omsættes til klinisk praksis.

Mission

 • At skabe forskningsresultater der kan implementeres til gavn for patienterne.
 • At udforske dybdegående basale aspekter inden for forskningsområdet.
 • At manifestere kardiologisk forskningsenhed som en innovativ, professionel og pålidelig samarbejdspartner på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Vision

 • At turde betræde nye stier, være ”first-mover” og sætte dagsorden for nye forskningsinitiativer.
 • At være opsøgende i forhold til initiering af projekter med henblik på udforskning af grundlæggende patofysiologiske mekanismer inden for nævnte forskningsområder, inkl. studier af samspil mellem morfologiske, fysiologiske og biokemiske aspekter.
 • At anvende højteknologiske, moderne forskningsmodaliteter med henblik på facilitering af banebrydende high-impact projekter.
 • At skabe korte veje for implementering af forskningsresultater i klinisk praksis.

Mål

 • At fremme forskningen inden for områderne: atrieflimren, strukturel hjertesygdom og åreforkalkning.

Niels Peter Rønnow Sand

Forskningsleder, klinisk professor, ph.d.
Overlæge, Kardiologisk Afd.
Tlf.: 7918 3525
Niels.Peter.Ronnow.Sand@rsyd.dk
Forskningsområde: Åreforkalkning 

Axel Brandes

Klinisk professor, dr. med.
Overlæge, Hjertemedicinsk Afd. B på OUH
Tlf.: 3043 3650
Axel.Brandes@rsyd.dk
Forskningsområde: Atrieflimren

Christina Stolzenburg Oxlund

Klinisk lektor, ph.d.
Afdelingslæge, Kardiologisk Afd.
Christina.Stolzenburg.Oxlund@rsyd.dk
Forskningsområde: Strukturel hjertesygdom

Monija Mrgan Hansen

Ph.d., reservelæge
Monija.Mrgan1@rsyd.dk

Kristian Tækker Madsen

Ph.d.-studerende, reservelæge
Kristian.Taekker.Madsen2@rsyd.dk 

Kontakt forskningsleder:

Niels Peter Rønnow Sand
Niels.Peter.Ronnow.Sand@rsyd.dk
Tlf: 79183525

APPFWU01V