Skip til primært indhold

Uddannelse og undervisning

Læs mere herunder

Speciallægeuddannelsen

I arbejdsmedicin

Der er på afdelingen klassificeret to undervisningsstillinger, som kan indgå som to af de tre år på arbejdsmedicinsk afdeling i uddannelsen til speciallæge i arbejdsmedicin.

I almen medicin

Afdelingen varetager undervisning i arbejdsmedicin ved det teoretiske kursus i Almen Medicin.

Lægeuddannelsen

Afdelingen deltager i den prægraduate undervisning for medcinske studerende på SDU. Derudover har afdelingen to censorer, der er medlem af censorkorpsen ved de lægevidenskabelige uddannelser

Øvrige sundhedsuddannelser

Fysioterapeutuddannelsen

Afdelingen deltager i undervisningen i arbejdsmiljø på UC Vest (fysio- og ergoterapeuter).

Jordemoderuddannelsen

Folkesundhedsvidenskab

Afdelingen deltager i undervisningen på studiet på Syddansk Universitet.

Herudover deltager afdelingen ad hoc i undervisning på kurser for nye sikkerhedsrepræsentanter, deltager i fyraftensmøder på virksomheder og i fagforbund. Det tilstræbes, at alle ansatte på afdelingen årligt deltager i relevant efteruddannelse/kurser.

APPFWU02V