Skip til primært indhold

Gigt- og Bindevævssygdomme

Læs mere herunder

Gigt- og Bindevævssygdomme (tidligere Reumatologisk Afsnit) er bestående af et ambulatorium og et sengeafsnit. Vi beskæftiger os med forskellige former for gigt –og bindevævslidelser. Disse sygdomme er oftest kroniske sygdomme, og det gør at vores patienter ofte har livslangt forløb i afdelingen. Afsnittet har samtidig regionsfunktionen i bindevævssygdomme.

OBS! Gigt- og bindevævambulatorium holder lukket fredag d 27.5, dagen efter kristihimmelfartsdag.

I Reumatologisk Afsnit varetager vi forskellige reumatologiske inflammatoriske ledsygdomme samt bindevævslidelser.

Reumatoid artrit (Leddegigt)

Er en kronisk sygdom, karakteriseret ved ledbetændelse (inflammation) oftest i hænder og/eller fødder samt almene symptomer, som feber og træthed. Diagnosen stilles ved klinisk undersøgelse af en speciallæge i reumatologi samt understøttes af blodprøver, radiologisk undersøgelse, UL-scanning og eventuel MR-scanning. Behandling er en specialist opgave.

Psoriasis artrit

Psoriasisgigt er en kronisk gigtlidelse der kan ramme psoriasispatienter. Sygdommen har en række træk tilfælles med leddegigt og Becterew sygdom.. Sygdommen er én af de kendte såkaldt seronegative spondylartropatier. Sygdommen kan ramme såvel enkelte led som mange led. Sygdommen kan ramme med forskellig sværhedsgrad, og kan derfor også være mere eller mindre invaliderende for den der er ramt af sygdommen. Diagnosen stilles ved specialister i gigtsygdom som varetager medicinsk behandling af ledsygdommen.

Morbus Bechterew (Gigt i ryggen)

Morbus Bechterew er en gigtsygdom, der også går under betegnelsen rygsøjlegigt. Sygdommen angriber først og fremmest ryggen og leddene mellem korsbenet og hofteben. Morbus Bechterew skyldes en form for betændelse, kaldet inflammation, der dog ikke forårsages af bakterier. Diagnosen stilles med en klinisk og radiologisk undersøgelse. Diagnose og behandling er en specialist opgave.

SLE (Systemisk lupus)

Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sygdom, der kan påvirke forskellige organer i kroppen, specielt hud, led, blod og nyrerne. SLE er en kronisk sygdom, hvilket betyder, at den kan vare i lang tid. Autoimmun betyder, at det er en sygdom i immunsystemet som i stedet for at beskytte kroppen mod bakterier og virus angriber patientens eget væv. Diagnosen ved SLE stilles ved en kombination af symptomer, objektive fund og undersøgelsesresultater efter at andre sygdomme er udelukket. Diagnose og behandling er en specialist opgave.

Sklerodermi

Sklerodermi er en sygdom, hvor kroppen producerer for meget bindevæv, der ophobes i huden og gør den fortykket, hård, stram og læderagtig. Der er 2 hovedformer for sklerodermi. Lokaliseret sklerodermi, som kun angriber huden, og systemisk sklerodermi, hvor der er risiko for involvering af de indre organer. Sklerodermi er en inflammations sygdom (betændelsesagtig sygdom), men årsagen til inflammationen er endnu ikke kendt. Diagnose og behandling er en specialist opgave.

Vasculitis (Betændelse i blodkar)

Vasculitis betyder inflammation af blodkar. Vasculit sygdomme dækker over en stor gruppe af sygdomme. Primæ vasculitis betyder, at sygdommen først og fremmest sidder i blodkarrene. Vasculit sygdomme har navne og inddeles efter, hvilket blodkar der er involverede, og hvor meget organerne er påvirket. Diagnosen på vasculitis er sjælden nem og ligetil. Diagnose og behandling er en specialist opgave.

  1. Du er henvist til vores afsnit af din egen læge eller anden specialist på mistanke om en reumatologisk lidelse. Symptomerne er ofte smerter i led eller muskler. Heldigvis er det ikke i alle tilfælde en kronisk sygdom, men du vil blive undersøgt for, om det er det.
  2. Du vil møde vores sygeplejersker, som er uddannet til at deltage i undersøgelserne af dine led og eventuelle smerteproblemer. Du vil få målt dit blodtryk og din puls. Din højde og vægt vil blive registeret, så man kan beregne rigtig medicinmængde, hvis det bliver nødvendigt.
  3. Du vil blive undersøgt af en speciallæge i reumatologi, eller en yngre læge, som er under uddannelse til speciallæge, som vil spørge dig om symptomer afhængigt af, hvad din henvisende læge har beskrevet, og hvad man finder undervejs. De yngre læger konfererer med speciallægerne.
  4. Før du kommer hertil, vil vi bede om at udfylde skemaet, du har fået tilsendt sammen med din indkaldelse. Vi spørger om, hvor længe du har haft symptomer, om du har andre sygdomme, allergier og om du tager medicin eller fast kosttilskud. Vi vil bede dig medbringe alt til undersøgelsen.
  5. Ofte vil du blive bedt om at gå på laboratoriet, så du kan få taget blodprøver, hvis du ikke allerede har fået taget alle de nødvendige. Når der er behov for det, vil der blive bestilt røntgenbilleder, og du vil da få indkaldelsesbrev i posten efterfølgende. Bliver der behov for yderligere undersøgelser, vil du blive informeret om dette, og de vil blive bestilt.
  6. Når alle oplysninger om dine symptomer ud fra undersøgelsen hos lægen, sygeplejersken, laboratorieprøver, røntgenundersøgelser og eventuel andre undersøgelser foreligger, vil vi afgøre, om du har en reumatologisk lidelse eller ej. Du vil derefter få en diagnose, hvis det er muligt.
  7. Vi kan nu give råd om din sygdom og eventuel starte behandling. Vi sender skriftlig tilbagemelding til din henvisende læge på, hvad vi har fundet, og hvordan det eventuelt behandles. Ofte kobler vi vores reumatologiske sygplejersker ind, så også de kan hjælpe dig med at få svar på eventuelle spørgsmål.
  8. Vi samarbejder tæt med ergoterapeuter og fysioterapeuter, som vi vil henvise dig til, når der er behov for træning/hjælpemidler eller vejledning i ledbeskyttende øvelser. Hvis der er behov for yderligere hjælp, vil vi diskutere dette.
  9. Det er vigtigt, at du er klar over, at ikke alle, som henvises til reumatolog, har en reumatologisk sygdom. Vi vil gøre, hvad vi kan for at finde ud af, om du har det, og hvordan vi i så fald kan hjælpe dig.

Download udskrift af skema, der skal udfyldes inden første besøg i Gigt og Bindevæv Ambulatorium. Sydvestjysk Sygehus er røgfrit område.

Når du ankommer til sygehuset, og skal finde Gigt og Bindevæv Ambulatoriet, skal du følge hovedstrøg E. Tag elevator eller trappe til E3. Ved ankomst til ambulatoriet, bedes du henvende dig i sekretariatet, så du kan blive registreret som ankommet.

Hvis du har fået tildelt en tid, men er forhindret i at komme, bedes du kontakte afsnittet med henblik på ændring – meget gerne i god tid.

APPFWU02V