Skip til primært indhold

Nyresygdomme

Læs mere herunder

Nyresygdomme (tidligere Nefrologisk Afsnit) varetager udredning og behandling af medicinske nyresygdomme og blodtryksforhøjelse, derudover tilbyder vi dialysebehandling. Nyresygdomme består af Sengeafsnit D2 - Nyresygdomme, et Nyre Ambulatorium samt Dialysen.

I Nyre Ambulatoriet udreder og kontrollerer vi patienter med medicinske nyresygdomme eller kompliceret blodtryksforhøjelse. Patienterne kan være henvist fra egen læge eller sygehusafdeling, eller komme til kontrol efter indlæggelse. Vi varetager oplæring og kontrol af patienter i peritoneal dialyse og tilbyder hjemmebesøg af sygeplejersker til disse patienter.

I Sengeafsnit D2 - Nyresygdomme indlægges patienter til udredning, pleje og behandling af flere forskellige medicinske sygdomme, herunder også sygdomme i nyrerne.

Dialysen behandler patienter med akut og kronisk nyresvigt. Hervgives hæmodialysebehandling (rensning af blodet for affaldsstoffer, hvilket kan være nødvendigt, når nyrerne svigter).    

APPFWU01V