Skip til primært indhold

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Læs mere herunder

Vi undersøger personer, der har brug for en afklaring af, om arbejdet kan være årsag til deres helbredsproblemer, og personer som af helbredsmæssige grunde har svært ved at klare deres arbejde.  Afdelingens hovedopgaver er at forebygge sygdom, der kan have årsag i problemer med arbejdsmiljøet, og at vejlede personer som af helbredsmæssige årsager har svært ved at klare det hidtidige arbejde.

Afdelingen er åben for telefoniske forespørgsler om visitation, henvisning samt arbejds- og miljømedicinske problemstillinger. Hvis du er blevet henvist af din egen læge til en undersøgelse, er der mere information under patientinformation.

Du kan også downloade vores patientinformation.

Afdelingens kliniske arbejde består i at undersøge patienter for at afklare sygdommens eventuelle årsag i arbejdsmiljøet, og/eller for at vurdere en sygdoms betydning for erhvervsevnen. I afklaringen indgår læger, psykologer samt efter behov socialrådgiver.

Afdelingen varetager selvstændigt, eller sammen med andre institutioner, forskning og udvikling vedr. arbejdsmedicinske spørgsmål som arbejdsmiljø, sundhed og arbejdsfastholdelse.

Afdelingen underviser og rådgiver sundhedspersonale, virksomheder, fagforeninger og andre.

På Arbejdsmedicinsk Afdeling er formidling og undervisning en vigtigt og prioriteret del af vores arbejde. Den viden vi genererer gennem vores forskning såvel som kliniske arbejde er fundamental for arbejdsmarkedets udvikling og for at sikre et godt arbejdsmiljø på rigtig mange arbejdspladser.

Derfor kan vi altid kontaktes, hvis I som virksomhed, arbejdsgiverforening, fagforening eller brancheorganisation, ønsker foredrag, undervisning, seminardeltagelse eller lign.

Afdelingens medarbejdere deltager fast i undervisning af andre faggrupper som fysio- og ergoterapeutstuderende, jordemoder- og medicin studerende på Syddansk Universitet. Derudover underviser psykolog og socialrådgiver på patientskoler.

APPFWU02V