Skip til primært indhold

Enheden for Tromboseforskning

Læs mere herunder

Forskningen omhandler primært forståelsen af bagvedliggende mekanismer, som påvirker udviklingen af trombose og tromboserelaterede sygdomme. En bedre forståelse heraf skal bidrage til udvikling af bedre forebyggelse, diagnostik, monitorering, prognosticering og behandling af patienter med trombose og tromboserelaterede sygdomme. Forskningen bygger på et tæt samarbejde med andre afdelinger på Sydvestjysk Sygehus f.eks. gastroenterologi, kardiologi, endokrinologi samt gynækologi og obstetrik. Desuden er der et væsentligt nationalt og internationalt samarbejde.

Fokusområder for forskning er:

 • 1. Kontaktaktivering:
  • 1.1. Afdækning af den rolle kontaktaktiveringssystemet og misfoldning af proteiner spiller i udvikling af svangerskabsforgiftning.
  • 1.2. Afdækning af den rolle kontaktaktiveringssystemet og misfoldede proteiner spiller for udvikling af sygdomsaktivitet ved den inflammatorisk tarmsygdom colitis ulcerosa.
 • 2. Protrombotiske tilstande
  • 2.1. Hormoners indflydelse på trombosetendens. Det gælder for eksempel hormoner som p-piller, hormonsubstitution og misbrug.
  • 2.2. Fedme har et stort fokus i forskningen og dækker projekter om:
   • Måltidsinduceret koagulationsaktivering hos svært overvægtige mennesker før og efter bariatrisk kirurgi.
   • Fibrinogenvarianters rolle for at nogle personer lettere udvikler fedme og non-alkoholisk fedtlever end andre. Trombose, inflammation og pro-koagulante genetiske variationers rolle for udvikling af fedmerelaterede sygdomme.
  • 2.3. Forskningen inden for kardiovaskulære sygdomme spænder bredt og omhandler blandt andet:
   • Inflammationens rolle for udvikling af blodprop i hjernen ved patienter med type II diabetes.
   • Undersøgelse af hvorvidt nye biomarkører kan forudsige risikoen for retrombose, dvs. risikoen for udvikling af endnu en blodprop.
   • Optimering af diagnostik og behandling af blodpropper i vener og arterier.

Læs mere om forskningen og forskningsgruppen for Trombose her.

Else Bladbjerg

Professor og forskningsleder
Else.Bladbjerg@rsyd.dk 
Tlf.: 7918 2423

Filosofi

Vi forsker til gavn for patienterne.

Mission

Vi er en enhed, der bidrager til forskningen inden for tromboseområdet, med det formål at forebygge trombose og etablere bedre diagnostik, monitorering, prognostisering og behandling af patienter med trombose. Vi leverer relevant forskning af høj kvalitet med international tyngde, således at enheden opfattes som en vigtig og professionel partner inden for dette område nationalt som internationalt.

Vision

Vi forsker for at opnå bedre forståelse for patofysiologien bag udviklingen af tromboinflammatoriske sygdomme (knowledge development). Vi vil opnå dette gennem (tools):

 • Udvikling af nye metoder og optimering af allerede eksisterende metoder indenfor immunotrombose, koagulation og fibrinolyse
 • Applicering af disse metoder i klinisk relevante populationer og andre biologiske modeller for at generere og konfirmere hypoteser
 • Vores hovedfokusområder er 1) kontaktaktivering og 2) protrombotiske tilstande

Mål

Overordnede mål

Fremme forebyggelse, diagnostisk, monitorering, prognostisering og behandling inden for tromboseområdet.

Andre delmål

 • Publicere mindst 10 originale internationale arbejder årligt
 • At tiltrække ekstern finansiering svarende til 0,7 MIO kr./år til drift og derudover finansiering af lønudgifter til studerende ved forskningsenheden.
 • At have min 2 ph.d. studerende og/eller specialestuderende i forløb med forskningsenheden som hovedvejleder/år.
 • At profilere os nationalt og internationalt via
  • Forskningssamarbejder
  • Redaktionelt arbejde
  • Tillidshverv
  • Standardisering og kvalitetsarbejde inden for immunotrombose og hæmostase
  • Undervisning og præsentationer af forskningsenhedens arbejde og område

Else Bladbjerg

Forskningsleder, professor, ph.d.
Tlf. 7918 2423
Else.Bladbjerg@rsyd.dk / Ebladbjerg@health.sdu.dk 

Jørgen Brodersen Gram

Overlæge, klinisk professor, dr.med.
Tlf. 7918 2411
Joergen.Gram@rsyd.dk / JGram@health.sdu.dk 

Anna-Marie Bloch Münster

Lægelig direktør, ph.d., klinisk lektor
Tlf. 7918 2462
Anna-Marie.Bloch.Munster@rsyd.dk / AMMunster@health.sdu.dk 

Vakur Bor

Overlæge, ph.d., klinisk lektor
Tlf. 7918 2440
Vakur.Bor@rsyd.dk 

Yaseelan Palarasah

Lektor, ph.d.
Tlf. 7918 3681
Yaseelan.Palarasah@rsyd.dk / YPalarasah@health.sdu.dk 

Anette Larsen

Bioanalytiker
Tlf. 7918 2426
Anette.Larsen@rsyd.dk / AnLarsen@health.sdu.dk 

Kathrine Overgaard

Bioanalytiker
Tlf. 7918 2426
Kathrine.Overgaard@rsyd.dk / KOSorensen@health.sdu.dk 

Lars Chr. Nielsen

Bioanalytiker
Tlf. 7918 5639
Lars.Chr.Nielsen@rsyd.dk 

Gunhild Brixen Nielsen

Bioanalytiker
Tel. +45 7918 2426
Gunhild.Brixen.Nielsen@rsyd.dk 

Anne Cathrine Meldgaard Godtfredsen

Ph.d.-studerende
Tlf. 7918 2747
Anne.Cathrine.Meldgaard.Godtfredsen@rsyd.dk 

Nicoline Ostermann Lorenzen

Ph.d.-studerende
Nicoline.Ostermann.Lorenzen@rsyd.dk

Nadja Bødker Pedersen

Ph.d.-studerende
Nadja.Bodker.Pedersen@rsyd.dk 

Morten Lee Halling

Ph.d.-studerende
Morten.Halling@rsyd.dk 

Lena Maria Just Carlsen

Specialkonsulent
Tlf. 2382 5668
Lena.Maria.Just.Carlsen@rsyd.dk  

Moniek P.M. de Maat

Adjungeret Professor i Biokemi - Trombose og Hæmostase, 
IRS-Sydvestjysk Sygehus, Syddansk Universitet
Ph.d., Professor, University Medical Center Rotterdam

Coen Maas

Adjungeret professor i inflammatoriske trombosesygdomme
IRS-Sydvestjysk Sygehus, Syddansk Universitet
Ph.d., Professor, University Medical Center, Utrecht.

APPFWU02V