Skip til primært indhold

Igen stor søgning til ny, klinik-nær lægeuddannelse

Et mønster gentog sig, da mange fik svar på om deres studiedrømme bliver opfyldt: SDU, Sydvestjysk Sygehus og de øvrige samarbejdsparter oplevede stor søgning til det hold af lægestuderende, som tager deres kandidat i Esbjerg fra 2025 – i alt søgte 1300.

Der er kun godt en måned til, at det går løs for det første hold medicinstuderende på kandidatuddannelsen i Esbjerg. Lokalerne og underviserne er stort set klar, og forventningen er høj hos både studerende og undervisere.

Også på længere sigt er der grund til glæde, for pladserne er netop fordelt på det hold, der starter som den 4. årgang. Der var over 1300 ansøgere til holdet i 2025, hvilket igen gav fuldt hus.

Et kig ind i et af de nye undervisningslokaler
På fotoet: Et kig ind i et af de nye undervisningslokaler på sygehusets nye videns-etage.

Lyspunkt

’Jeg ser det som et lokalt lyspunkt, at vi fortsat ser de imponerende høje tal for søgning til vores nye uddannelse’, siger administrerende sygehusdirektør Per Busk. ’Hvis vores erfaringer kan overføres til andre sundhedsfaglige uddannelser, vil vi gerne hjælpe til det, for vi får hårdt brug for, at der også i de nye generationer er interesse for en fremtid i sundhedsvæsenet’, tilføjer han.

Esbjerg-kandidaten i medicin har været på ønskelisten hos 1301 ansøgere, og har både været søgt som kvote 2 og kvote 1. Traditionelt bruges opgørelser over karakter-gennemsnit, hvis man vil sammenligne uddannelsers tiltrækningskraft, og her har den nye Esbjerg-kandidat skubbet til den traditionelle rangliste ved at kræve højere snit end medicinuddannelser i Aarhus og Aalborg.

Godt match

’Vi har arbejdet benhårdt for at gøre den nye uddannelse til en vinder’, tilføjer lægelig direktør Anna-Marie Bloch Münster. ’Der har været imponerende stor interesse for vores skridt til fx at styrke den læring, der foregår mens man er med i dagligdagen, og vi har lyttet til, at studerende ønsker at være med i klinikken, lige dér, hvor patienterne behandles. Det forbedrer overgangen mellem studiet og ansvaret som læge for den enkelte, og tilgangen matcher også netop vores styrker som et sygehus med samarbejdsånd, compassion og plads til at man kan gøre en forskel’, tilføjer hun.

Arbejdet med at etablere en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg foregår som et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland, Psykiatrien i Region Syddanmark samt almen praksis.

De 1301 ansøgere til de 30 pladser på Esbjerg-kandidaten kan sammenlignes med, at SDU har haft 2588 ansøgere til 313 pladser på Odense-kandidaten.


På videns-etagen på sygehuset indrettes der også en læsesal, som blandt andet vil blive brugt af de studerende.

Overblik over søgning til Esbjerg-kandidaten:

Inden man starte på Kandidatuddannelsen i Medicin i Esbjerg, skal man have gennemført bachelor-delen af medicinstudiet – fx i Odense.

Det ved vi pt. om de kommende års kandidathold i Esbjerg:

  • Hold med start september 2022: 30 pladser er fordelt. Studerende har søgt ind tilbage i marts, og kun studerende på vej til at færdiggøre en bachelor kunne søge.
  • Hold med start september 2023: Tal for søgning kommer først i første halvår af 2023, hvor studerende på vej til at færdiggøre en bachelor vil kunne søge om en af pladserne.
  • Hold med start september 2024: 32 studerende har plads, 1389 søgte ind.
  • Hold med start september 2025: 30 studerende har plads, 1301 søgte ind.

For holdene i 2024 og 2025 har det været gældende, at de har kunnet søge en plads på Esbjerg-kandidaten allerede ved optag på Bacheloren i Odense.

Se de officielle tal fra KOT 

Sidst opdateret 28. juli 2022

APPFWU02V