Skip til primært indhold

Medicinstuderende igen på sommerskole mens kandidat-uddannelsen nærmer sig

Sidste mandag startede 38 medicinstuderende fra bacheloren på Sommerskolen på Sydvestjysk Sygehus. De har fået indsigt i arbejdet på et hospital og input til det at være læge. Det kliniknære fokus, som også lægeuddannelsen i Esbjerg har som omdrejningspunkt, er et trækplaster - og derfor er pladserne på lægeuddannelsen eftertragtede

Samtlige deltagere fik mulighed for en uge med masser af tid i klinikken – og for de deltagere, der var gengangere fra tidligere sommer- og vinterskoler, var det ikke alene på SVS, men også i psykiatrien og i almen praksis.

Deltagernes oplevelser var forskellige, da man netop blandt andet kommer ud og kobles op 1:1 med en af sygehusets læger – eller fx en behandlersygeplejerske.

Nogle følte sig tæt på orkanens øje, når de var med til at sætte ’klemmer’ på et sår, eller så de forstørrede billeder fra kikkerten i gang med en kikkertoperation, eller var med til at lægge venflon. Og det gav også noget at mærke stemningen mellem kirurger på en operationsstue.

’Det er nu fjerde gang, at vi har et stort hold medicinstuderende forbi til en sommer- eller vinterskole. Det er stadig en stor fornøjelse for os. Det varmer ganske enkelt, at vi kan strikke et program sammen, der opleves som værd at rejse efter og værd at ofre ferie og fritid på’, udtaler lægelig direktør, Anna-Marie Bloch Münster.

Der er flere og flere indikationer på, at kandidatuddannelsen i Medicin i Esbjerg er meget efterspurgt, og i forhold til tidligere kan man også blandt de studerende mærke øget bekymring for, om interesserede ender med ikke at kunne få en plads.

’Vi er overvældede over, at det i så høj grad er lykkedes os at komme på landkortet hos studerende fra hele landet. Bagsiden af den medalje kan vise sig at være, at der er interesserede, som ikke kan få en plads under de nuværende rammer, hvor vi regner med 30 studerende hvert år. Men vi gør hvad vi kan for at finde gode løsninger sammen med de mange samarbejdsparter’, fortsætter Anna-Marie Bloch Münster.

Derfor så kliniknært – og derfor inddragelse af ny teknologi

Sommerskolens konsekvente fokus på at bringe de studerende så tæt på de lægelige opgaver i klinikken er ikke nogen tilfældighed. Det hænger sammen med den kommende Esbjerg-kandidats særkende om kliniknær læring, der skal sikre de medicinstuderende i Esbjerg mere tid i klinikken og give dem de bedste muligheder for at tage ansvar. Et andet særkende er anvendelse af Virtual Reality og gaming-teknologi i forbindelse med færdighedstræning.

Alle kom til at træne færdigheder gennem øvelser, og en del af de studerende kom helt tæt på sygehusets nyeste simulations-værktøj, det nyindkøbte BodyInteract. Her samles et team om en fladt-liggende skærm i bordhøjde, hvor man ser fotoet af en patient i en bestemt tilstand, fx med synlige sår og med oplysninger om nogle af patientens målte værdier. Teamet skal så på tid sætte gang i udredning og behandling, og har mulighed for at igangsætte undersøgelser, der giver ny viden som igen inspirerer til næste skridt. Efter tidens udløb, kan man så få en tilbagemelding på om man fx overså noget.

Der var også programpunkter med fokus på andet end det faglige: nemlig på at give et indtryk af de muligheder man har for at få et fritids-og privatliv, lige som man ønsker, her i området. Derfor var der også arrangeret besøg ved A Place To-tårnene ved Grådybet (som også bliver tilgængelige for de kommende kandidatstuderende), volleyball-kamp, picnic samt en tur i de gode sæder i biografmørket, hvor de medicinstuderende kunne møde alle de andre unge studerende, der også er tilknyttet sygehuset i øjeblikket. Alle studerende var nemlig inviteret til sær-forestilling.

Hvor kommer deltagerne fra?

Hovedparten af deltagerne er studerende fra bacheloren i Odense, som havde tilmeldt sig den vinterskole, der i januar måtte aflyses på grund af smittesituationen netop på dette tidspunkt. Der er dog også givet tilbudt enkelte pladser til studerende fra Aarhus Universitet samt til studerende, som også har deltaget tidligere.

Arbejdet med at etablere en lægeuddannelse i Esbjerg foregår som et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Psykiatrien i Region Syddanmark samt almen praksis – og med samarbejde med Esbjerg Kommune.

Udsagn fra Kjarthan

APPFWU01V