Skip til primært indhold

Ambulant opstart giver færre indlæggelsesdage

På Sydvestjysk Sygehus bliver 95 procent af patienterne, der skal i hjemmebehandling med non-invasiv ventilation af lungerne (NIV), opstartet i lungeambulatoriet i stedet for under indlæggelse

NIV-behandling står for non-invasiv ventilation af lungerne. Behandlingen bruges på KOL patienter, der har problemer med at komme af med CO2.

Behandlingen foregår gennem en maske, patienten ligger med og ånder mod tryk, så luftvejene bliver blæst op, og patienten derved kan komme af med affaldsstoffet CO2 fra lungerne.

De sidste tre år har Sydvestjysk Sygehus tilbudt 95 procent af patienterne med behov for NIV-behandling i hjemmet, at de kan starte op i behandlingen via lungemedicinsk ambulatorie uden indlæggelse og efterfølgende få maskinen med hjem til hjemmebehandling.

'Vi har behandlet med NIV i mange år. Før i tiden var det sådan, at alle med behov for NIV efter udskrivelse, skulle opstartes under indlæggelse. Men da nye retningslinjer gjorde det muligt at bruge behandlingen forebyggende, blev det hurtigt klart for os, at det gav god mening at ændre patienterne til et ambulant forløb,' fortæller afsnitsledende sygeplejerske, Lene Klemensen.

Den ændrede arbejdsgang, hvor ambulatoriet opstarter patienterne i NIV, kom efter Dansk Lungemedicinsk Selskab i 2016 udgav en ny retningslinje for hjemmebehandling med NIV, hvor behandlingen i højere grad kunne gives forebyggende. I 2020 udgav Lungemedicinsk Selskab en ny retningslinje hvor det anbefales at opstarte flere patienter til NIV i ambulatorierne.

'Vi har blot været lidt forud for tiden. Retningslinjen i 2016 betød, at det ikke kun var de svageste patienter, som vi ellers ikke kunne udskrive, der kunne modtage NIV i hjemmet. Nu kan de, som har behov for det, starte op i ambulatoriet og efterfølgende blive fulgt op på behandling hjemme,' fortsætter Lene.

Tid til fordybelse

Fordi NIV-behandling sker gennem en avanceret maskine, kræver opstart af behandlingen ro og tid til fordybelse for patient og sygeplejersken, der oplærer og underviser i anvendelsen af maskine. Og der kan afsættes tid uden risiko for afbrydelser i et ambulatorie.

'I ambulatoriet møder patienten altid de samme sygeplejersker, der har speciale i NIV-behandling. Det er også dem, der følger op på behandlingen, når patienterne får maskinen med hjem. Det betyder, at patient og behandler kender hinanden godt. Sygeplejersken ved derfor, hvad den enkelte patienter har behov for, og det er rigtig godt, hvilket er en forudsætning for at behandlingen lykkes,' siger Lene Klemensen.

Lene fortæller, at patienterne, som har gennemgået behandlingsforløbet gennem ambulatoriet fortæller, at de er glade for muligheden for ikke at blive indlagt, før behandlingen opstartes.

'Det gør en forskel, fordi det giver færre indlæggelsesdage. De er trygge og ved, at vi kan hjælpe dem. Uanset hvor maskinen står, kan de betjenes fra sygehuset, hvis noget ikke er, som det skal være. Og mangler de fx en ny maske, jamen så kan de altid kigge ind – også selvom ambulatoriet er lukket. Så kommer patienten blot i sengeafdelingen,' fortæller Lene.

Lungemedicinsk afdeling arbejder på at udvide behandlingen med NIV, så enkelte af de svageste patienter får besøg en udekørende sygeplejerske til opstart med NIV-behandling i hjemmet, så de ikke skal ind på sygehuset. Det er en arbejdsform, som afdelingen endnu er i gang med at udvikle og håber på at kunne udvide som tilbud for behandling med hjemmeNIV i fremtiden.

APPFWU02V