Skip til primært indhold

13 nye sygeplejerske-stillinger skal få svære forløb til at hænge bedre sammen

Stærkt samarbejde, og ønske om at bygge bro – også når medarbejdere involveret i samme patientforløb arbejder i forskellige it-systemer.

Det er pointen med de nye sygeplejerskestillinger, som koordinatorer for patientforløb på tværs af fx sygehus og enten plejehjem, botilbud eller hjemmepleje.

De 13 nyoprettede stillinger har fra november dækket både sengeafsnit og den fælles akutmodtagelse. Stillingerne er det lokale resultat af en landsdækkende plan om 1000 ekstra sygeplejersker i sundhedsvæsenet – og sygehusets nye hænder er altså i stillinger med en ganske særlig funktion.

Sydvestjysk Sygehus har valgt at opruste netop her– fordi vi sammen med de fem samarbejdskommuner vil sikre Danmarks bedste og mest trygge overlevering mellem sektorerne. Desuden er målet, at vi sammen med almen praksis og kommunerne bliver rigtig gode til at samarbejde om vores fælles målsætninger i Sundhedsaftalen til gavn for patienterne.

De 13 har gennemført et kompetenceforløb, som også har omfattet besøg hos flere af sygehusets samarbejdsparter for at lære mere om den anden side af samarbejdet om de gode patientforløb.

APPFWU02V