Skip til primært indhold

LAKK - Laboratorium for Kliniske og Kommunikative Færdigheder

Læs mere herunder

LAKK har siden 1999 opbygget en erfaring og ekspertise i at tilrettelægge kurser og undervisning i forbindelse med patientsimulation og færdighedstræning.

Når du uddanner dig ved Sydvestjysk Sygehus, får du mulighed for at træne kliniske og kommunikative færdigheder, herunder samarbejde, i LAKK (Laboratorium for Kliniske og Kommunikative Færdigheder), som er placeret i Esbjerg. LAKK består af et Fantomcenter med en række forskellige fantomer til træning af kliniske færdigheder samt en fuld-skala Patientsimulator, hvor der kan trænes kliniske færdigheder samt kommunikation og samarbejde i forhold til teamfunktion i forskellige kliniske situationer.

.. kan du bl.a. træne i intramuskulær og subcutan injektionsteknik, stomipleje, anlæggelse af kateter, mundpleje, personlig hygiejne, lumbalpunktur, anlæggelse af Central Vene Kateter, anlæggelse af venekanyle, a-punktur, artroskopi af skulder, hånd og knæ samt laparoskopi-teknik.

.. kan du bl.a. træne behandling af hjertestop, anæstesi- og intensivbehandling. Der kan bl.a. simuleres EKG, invasivt arterielt blodtryk, invasivt CVP, saturation, temperatur og cardiac output.

I Patientsimulatoren er der mulighed for at gennemføre forskellige scenarier omkring situationer i patientpleje- og behandling. Der er mulighed for videooptagelse og efterfølgende debriefing, hvor der bl.a. kan ske en drøftelse af oplevelser, tanker, teoretiske overvejelser, planlægning, kommunikation og samarbejde med patient og kolleger, information, procedurer, metode samt muligheder for udvikling.

Vi afvikler en lang række forskellige kurser. En del af kurserne har et fast indhold.

Desuden sammensætter vi kurser ud fra forskellige ansøgeres behov og ønsker.
Kurserne sammensættes af forskellige moduler og differentieres efter kursisternes uddannelse og erfaring. Af forskellige moduler kan nævnes:

 • Basal genoplivning med brug af hjertestarter
 • Avanceret genoplivning
 • Basal og avanceret neonatal genoplivning
 • Principper for ABCDE vurdering af patienter
 • Lægeledsaget transport
 • Vanskelig luftvejshåndtering
 • CRM (Crisis Resource Management) - Kommunikation, samarbejde og ledelse i akutte situationer
 • Traume
 • Shock
 • Væske- og elektrolytterapi
 • Præoperativ risikovurdering af den kirurgiske patient
 • Basal indføring i ATLS-principper
 • Behandlingsstrategier for den respirationsinsufficiente patient
 • Anlæggelse af perifer venekanyle
 • Fødselssimulationer
 • Kommunikation med anerkendende og professionelle perspektiver

Adresse

Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Telefon

7918 2673

Åbningstider

Hverdage 07.30 - 14.00

APPFWU02V