Skip til primært indhold

Radiologi og Nuklearmedicin

Læs mere herunder

Forskningsenhedens kerneopgave er at udføre, implementere og konsolidere klinisk radiologisk og nuklearmedicinsk forskning ved Sydvestjysk Sygehus i tæt samarbejde med øvrige kliniske og parakliniske afdelinger og på tværs af specialer og patientforløb.

Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afd.

Afdelingen har med sin centrale placering i hospitalsstrukturen og patientforløbene et unikt udgangspunkt for studier med billeddiagnostisk fokus, ikke mindst fordi de radiologiske og nuklearmedicinske specialer er fusioneret.

Med begge specialers lægelige og ikke-lægelige personale samlet under samme afdelingsledelse og forskningsenhed kan vi tilbyde hele paletten ved ét fremmøde. Det kan både øge patienttilfredsheden og fremme den praktiske gennemførlighed, fordi man ikke nødvendigvis skal fremmøde flere forskellige dage, som det ellers ofte er tilfældet.

Forskningen

Forskningsenheden dækker specialerne radiologi og nuklearmedicin bredt, både hvad angår interesseemner, kompetencer og metodologi. Overordnet er der især fokus på komparativ billeddiagnostik, rationelle patientforløb og den tilgrundliggende evidens for umiddelbart beslægtede undersøgelsesmodaliteter.

Fokusområder for forskning er:

1. Klinisk nuklearmedicin

v/ specialeansvarlig overlæge, forskningsleder, klinisk lektor Søren Hess

  • Klinisk anvendelse af nuklearmedicinske metoder med fokus på rationel brug og optimerede patientforløb
  • Anvendelse af PET/CT ved uafklaret infektion og diagnostik af akut lungeemboli

2. Neuroimaging

v/ specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor, neuroradiolog, ph.d. Ronald Antulov

  • Optimering og udvikling af MR-undersøgelser ved multipel sklerose
  • Diagnostik af blodpropper i hjernen ved akut opstået svimmelhed

3. CT-/radiografisk teknik

v/ specialkonsulent, MMB, radiograf, ph.d.-studerende Martin Weber Kusk

  • Optimering af eksisterende CT-teknologier og anvendelsesområder for nye og kommende teknologier med særligt fokus på diagnostisk sikkerhed, billedkvalitet samt reduktion af stråledosis i effektive og skånsomme patientforløb
  • Optimering af parameterindstillinger, procedurer og apparatur med henblik på bedst mulig billedkvalitet med lavest mulig stråledosis og ressourceforbrug

4. Kunstig intelligens

v/ forskningsradiograf Simon Lysdahlgaard

  • Undersøgelse af kunstig intelligens som beslutningsstøtte for radiografer

5. Nuklearmedicinsk teknik

v/ fysiker Thomas Quist Christensen

  • Optimering, risikovurdering og kvalitetssikring af medicoteknisk udstyrs performance

Læs mere om forskningen og forskningsgruppen for Radiologi og Nuklearmedicin her.

Søren Hess

Specialeansvarlig overlæge, forskningsleder, klinisk lektor

Ronald Antulov

Specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor, neuroradiolog, ph.d.

Rikke Beese Dalby

Overlæge, klinisk lektor, neuroradiolog, ph.d.

Martin Weber Kusk

Specialkonsulent, MMB, radiograf, ph.d.-studerende

Simon Lysdahlgaard

Forskningsradiograf

Katrine Jeppesen

AC-medarbejder, Cand.Scient.San.Publ.

Thomas Quist Christensen

Fysiker

Louise Klok Ingvartsen

AC-medarbejder, Cand.Scient.San.Publ.

Kontakt forskningsleder:

Søren Hess
Soeren.Hess@rsyd.dk    
Tlf:  7918 2466

APPFWU02V