Skip til primært indhold

Sengeafsnit D2

Læs mere herunder

Specialet Diabetes- og Hormonsygdomme er placeret på det medicinske sengeafsnit D2. Specialet råder over 8 senge, hvor patienter med nyresygdomme indlægges. Afsnittet varetager observation, undersøgelser, behandling, pleje og rehabilitering. Hæmodialysepatienter og p-dialysepatienter er indlagt på dette afsnit. Udredning og behandling foregår i tæt samarbejde mellem afsnittets personalegrupper med patienten i centrum.

Telefon

Telefoniske henvendelser vedrørende indlagte patienter kan ske døgnet rundt på 79 18 57 72. Det er bedst at ringe mellem kl. 13.45 - 14.15 og kl. 19.00 - 20.00. 

Du kan også sende en mail: Send sikker e-mail til Sengeafsnit D2 via borger.dk

Se mere om at sende sikker digital post til sygehuset her.

Besøgstid

Som udgangspunkt har afdelingen frie besøgstider, og du er altid velkommen til at besøge dine pårørende. Som sygdomsramt har man oftest et stort behov for at have tæt kontakt med dem man holder af, ligesom man har et særligt behov for at hvile og samle kræfter. Det betyder, at besøg altid kan ske under hensyntagen til patientens og medpatienters behov for behandling, pleje og hvile. Af hensyn til patienternes behov for hvile, frabedes dog besøg i tidsrummet kl. 12.00-14.00, samt efter kl. 21.00. Hvis patientens tilstand er dårlig, og vedkommende har behov for pårørende, kan det aftales med personalet, at pårørende opholder sig hos patienten.

APPFWU02V