Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Information om tidligt hjemmeophold

Information om tidligt hjemmeophold
Forudsætningerne for tidligt hjemmeophold

 • Jeres barn er født for tidligt, dvs. før uge 37 og har fortsat behov for supplerende sondemad.
 • Jeres barn skal være ude af medicinsk behandling, være kommet af med den elektroniske overvågning og skønnes at kunne holde varmen selv.

Hvis barnet opfylder disse forudsætninger, kan den sidste del af behandlingen foregå i eget hjem.


 Hvad er tidligt hjemmeophold?
I er hjemme i vante omgivelser, hvor barnet skal lære at spise hele måltider ved bryst eller flaske og trives med det.
Det er en periode, som kræver tid og tålmodighed, men samtidig en periode, hvor I lærer jeres barn godt at kende, og har mulighed for at være samlet som familie.

Efter I er blevet udskrevet, får I en åben indlæggelse. Det betyder, at I kan kontakte afdelingen 24 timer i døgnet.
I bliver også tilknyttet et team, der består af sygeplejersker fra afdelingen.
Besøg i hjemmet ligger i dagtimerne mandag, onsdag og fredag.


Før udskrivelse
Inden vi kan sende jer hjem, er det vigtigt, at I er fortrolige med jeres barn.
 

 • Vi vejleder jer i, hvordan I skal observere og passe jeres barn derhjemme.
 • Vi lærer jer, hvordan I skal kontrollere og evt. anlægge sonde.
 • I får et ernæringsskema, hvor I skal udfylde tidspunkter for måltider og bryst-/ flaske-/ sondemængde. Det er en god hjælp til jer selv og til sygeplejersken, der kommer på besøg.
 • I bliver undervist i førstehjælp til spædbørn.
 • I får udleveret sprøjter, sonder og kan låne en brystpumpe af afdelingen.
 • I skal selv købe modermælkeerstatning og bleer. Præmaturbleer til børn under 2 kg kan købes hos BabySam.
   

Besøg af sygeplejerske

 • Jeres barn bliver vejet.
   
 • I taler bl.a. om
  • Hvordan I trives i hjemmet med et for tidligt født barn.
  • Barnets almentilstand og ernæring.
    
 • Sammen med sygeplejersken laver I en madplan, så I ved hvilken madmængde, jeres barn skal have på sonden frem til næste besøg.


Livet derhjemme
Barnet skal beskyttes mod infektioner, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på at have rene hænder ved kontakt med barnet.
 

 • I bør ikke få besøg af syge og forkølede personer.
 • Begræns besøg af mindreårige børn, da det forhøjer smitterisikoen.
 • Tag ikke jeres barn med i dagpleje/institution, når I afleverer/henter søskende.
 • Undgå så vidt muligt bus og tog.
 • Tag ikke jeres barn med ved indkøb på grund af smitterisiko.
 • Deltag ikke i arrangementer, hvor I ikke kan være sikre på at undgå eventuel smitte.
 • Hvis I selv eller søskende er forkølede eller syge, bør tæt kontakt mindskes og det er ekstra vigtigt med god håndhygiejne.
 • Bliver I eller søskende syge, skal I kontakte afdelingen.
   

Ro til at gro
I skal være opmærksomme på, at jeres barn har andre behov end børn født til tiden. Jeres barn kan nemt blive stresset og overbelastet, fordi det har svært ved at sortere i sanseindtryk. Derfor skal I beskytte jeres barns sanser ved at holde hjemmets rytme fast og roligt. Der skal for eksempel være ro, når jeres barn skal spise.

Det kan være en fordel, at I inden udskrivelsen har talt igennem, hvordan hverdagen bedst kan fungere for jeres familie, så der er afsat tid til hverdagens gøremål og pasning af jeres lille barn hjemme.
Overvej hvordan I kan bruge jeres netværk i forhold til at få hjælp til fx madlavning, rengøring, tøjvask, indkøb og eventuel pasning af større søskende. Hvis der er større søskende, er det vigtigt, at de inddrages og får ekstra opmærksomhed i denne periode.
 

Når jeres barn er vågent
Der er vigtigt, at jeres barn har det tilstrækkelig varmt, så det er veltilpas og ikke bruger for meget energi på at holde sig varm.

 • Hav en rumtemperatur på 22 grader, og lidt varmere i det rum, hvor I bader barnet.
 • Giv jeres barn tøj på som er tætsiddende og sammenhængende, hvor arme og fødder er tildækket. I kan mærke i barnets nakke, om det føles tilpas i temperatur.
 • Barnet har behov for ekstra tøj og det er vigtigt, at det er tildækket, så det ikke udsættes for træk.
 • Når barnet skal med ud at køre i vinterhalvåret, er det en god ide at opvarme bilen inden.
   

I barnevogn
Jeres barn må først komme ud i barnevognen, når det vejer over 2 kg og kun op til ½ time af gangen, når det vejer mellem 2-3 kg.
Når jeres barn vejer over 3 kg, må det sove ude i barnevognen, hvis vejret tillader det.
     

Hud mod hud
Når I kommer hjem, har jeres barn fortsat rigtig god gavn af at ligge hud mod hud hos jer.
Det er en god idé, mindst én gang i døgnet, at ligge med barnet, hvor det kun har ble på, og I har nøgen overkrop. Det fremmer tilknytningen imellem jer og barnet. Mælkeproduktionen stimuleres og fremmer barnets lyst til at sutte.
 

Motorik/lejring
I skal være opmærksomme på barnets lejring i seng/vugge, så barnet støttes, hvis det har behov for det.
Barnet skal ligge på ryggen og sove, men må gerne få støtte fra sengen/vuggens kanter, så det føler sig tryg.
Når barnet er vågent, er det godt at træne maveleje.
I kan få vejledning af afdelingens fysioterapeut omkring lejring og stimulering i forhold til barnets motoriske udvikling.
 

Afslutning af tidligt hjemmeophold
Forløbet afsluttes, når jeres barn spiser hele sit behov ved bryst eller flaske og tager tilfredsstillende på i vægt.
Når tiden nærmer sig, kan sygeplejersken tage kontakt til sundhedsplejersken. Der kan evt. planlægges et afsluttende besøg, hvor sundhedsplejersken deltager.  Hun vil derefter følge jer.
Sundhedsplejersken får altid skriftligt besked på, at I er afsluttet fra sygehuset.
 

Sikker hjemtransport
I skal anskaffe jeres egen boxette eller autostol før udskrivelsen fra Mor-barn Centeret.
Bilen som barnet transporteres i, skal være forsynet med godkendt sele.
Se Rådet for Sikker Trafik, som har særlige anbefalinger for transport af for tidligt fødte børn -  www.sikkertrafik.dk.
Ved spørgsmål om transport af barnet i bil kan I få råd og vejledning af afdelingens fysioterapeut.
 

Ved behov for hjælp

 • Hvis I har spørgsmål, som ikke kan vente til næste besøg af THO-sygeplejersken, kan I kontakte personalet på Mor-Barn Centeret, telefon 7918 2632
 • Hvis jeres for tidligt fødte barn efter afslutningen af tidligt hjemmeophold skal følges ambulant, kan I ved tvivlsspørgsmål kontakte Børne- og Ungeambulatoriet, telefon 7918 3031
 • Ved akut behov for hjælp ring 112.
Logo


Siden er sidst opdateret 5-7-2017Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk