Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Sydvestjysk sygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden


Forside - Sydvestjysk SygehuspilOm ospilNyhedsbrevpilNyhedsbrev 1. oktober 2019pilAvanceret computerberegning af blodgennemstrømningen vurderet ud fra hjerte-CT scanning (FFR-CT) forudsiger forekomst af vedvarende brystsmerter

Avanceret computerberegning af blodgennemstrømningen vurderet ud fra hjerte-CT scanning (FFR-CT) forudsiger forekomst af vedvarende brystsmerter

Bragt i nyhedsbrevet SVS-nyt den 30. september

Hjertelægerne på Sydvestjysk Sygehus har gennem flere år forsket i anvendelse af FFR-CT til udredning af patienter med stabile brystsmerter.

 

SVS-nyt

Forskningsleder, Niels Peter Rønnow Sand, undersøger en FFR-CT scanning af hjertet.  

Ved den nyligt afholdte årlige europæiske kongres for hjertelæger i Paris, præsenterede reservelæge Kristian Tækker Madsen helt nye data fra et studie ledet fra Sydvestjysk Sygehus.

 

- Vi har med dette studie vist, at det er muligt at anvende FFR-CT til at forudsige, hvilke patienter, der fortsat vil opleve brystsmerter i efterforløbet af behandling med stent eller by-pass operation. Dette giver os mulighed for, at vi hurtigere kan sætte ind med den rette medicinske behandling til disse patienter, siger Kristian Tækker Madsen.
Studiet underbygger de gode resultater, som forskerne ved Sydvestjysk Sygehus i samarbejde med Odense og Aarhus Universitetshospitaler tidligere har opnået i relation til anvendelse af FFR-CT ved udredning af patienter med stabile brystsmerter.


- Umiddelbart har FFR-CT klare fordele sammenlignet med de undersøgelser (SPECT-og MR-scanning), som man traditionelt anvender ved udredning af patienter med stabile brystsmerter og en samtidigt abnorm hjerte-CT scanning. Vores tidligere studier har vist, at den diagnostiske styrke forbedres ved anvendelse af FFR-CT. Samtidigt fritages patienterne for det ubehag, der kan opstå ved belastning i relation til de traditionelt anvendte metoder. Tillige undgår patienterne radioaktiv bestråling ved SPECT- og kontraststof ved MR- scanningerne, da det ved FFR-CT er billederne fra hjerte-CT scanningen og ikke patienterne, der sendes til supplerende analyser, udtaler forskningsleder, overlæge Niels Peter Rønnow Sand.


FFR-CT analyse foretages aktuelt i USA via komplekse, matematiske beregninger baseret på 3D-information fra patientens egen hjerte-CT scanning.
- Ventetiden, fra man bestiller FFR-CT analysen til resultatet foreligger, og der kan lægges en behandlingsplan, er på under 24 timer. Til sammenligning er ventetiden i Region Syddanmark aktuelt op til 10 uger på en SPECT- undersøgelse, siger Niels Peter Rønnow Sand.


Med baggrund i de lovende forskningsresultater har man på Sydvestjysk Sygehus anvendt FFR-CT som en ny undersøgelsesmetode gennem halvandet år, hvor de gode resultater fra forskningen er bekræftet.
Det er vigtigt at anføre, at FFR-CT ikke kan udføres hos alle, herunder patienter, der tidligere har fået indsat stent eller gennemgået by-pass operation. Hos disse patienter er de traditionelle undersøgelser med SPECT – og MR-scanning stadig meget anvendelige ved udredning af patienter med stabile brystsmerter.      

 

Et regionalt tilbud
FFR-CT metoden tilbydes aktuelt som klinisk undersøgelse i USA, Japan og England. I Danmark er Sydvestjysk Sygehus sammen med Aarhus Universitetshospital og Sygehus Lillebælt, Vejle de eneste sygehuse, der tilbyder patienter undersøgelse med FFR-CT.


Hen over de næste måneder vil beslutningstagere i Region Syddanmark tage stilling til, om FFR-CT skal udbredes som et generelt undersøgelsestilbud til alle regionens borgere.
- Det er en fantastisk spændende proces at følge, og jeg håber, at vores gode resultater med FFR-CT såvel forskningsmæssigt som via vores erfaringer fra klinikken kan anvendes, således at FFR-CT vil komme endnu flere patienter til gode, siger overlæge Rønnow Sand. 

 


Siden er sidst opdateret 7-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring