Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Sydvestjysk sygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden


Demensindsatsen gør en forskel

Demensprojektet på Sydvestjysk Sygehus kan se målstregen, men når målet er nået venter nye udfordringer forude

SVS-nyt
Med et halv år tilbage af første del af demensprojektet er det tid til at gøre status.

 

Projektleder, Janne Buck Christensen gør status over nogle spændende og udfordrende år på demensindsatsen på Sydvestjysk Sygehus. I 2017 fik Sydvestjysk Sygehus midler til at kompetenceudvikle alle personalegrupper inden for demens. 30. november 2019 er sidste dag for Demensprojektet, og forventningen er, at det bliver husket som et initiativ, der hver dag gør en forskel for patienter med demens på sygehuset.

 

- Det har været en spændende tid med meget arbejde. Vi er ikke i mål endnu på alle parametre, men vi følger vores mål og er godt med, og vi skal nok nå at krydse mållinjen inden november, siger Janne.

 

I Region Syddanmark har tre sygehuse fået midler til kompetenceudvikling inden for demens, herunder SLB - Kolding Sygehus og OUH - Svendborg Sygehus. Projekterne fra de tre sygehuse går i fremtiden sammen om et fælles syddansk initiativ, hvor de fortsat vil sparre og ideudvikle på tværs af sygehusene.

 

På SVS er 1124 medarbejdere blevet uddannet til demensvenner, hvilket svarer til 90 procent af målet. 49 procent af lægerne og 46 procent af plejepersonalet i udvalgte afdelinger er i gang eller har gennemført et e-læringsprogram om demens. 28 medarbejdere er uddannet til demensambassadører ligesom demensteamet har gennemført flere moduler på en social diplomuddannelse i demens.

 

Stor værdi
SVS er også følgesygehus i den nationale demenshandlingsplan: Forsøg med demensvenlige sygehuse. Den 24. juni besøgte Nationalt Videnscenter for Demens sygehuset.  Udover en præsentation af demensprojektet var gruppen ude på afdelingerne blandt andet i FAM, intensiv, terapiafdelingen og på neurologisk afdeling, for at se, hvordan SVS kontinuerligt arbejder med at udvikle sig som demensvenligt sygehus.

 

Mange tiltag blev drøftet med demensambassadører og det øvrige personale. Det var en spændende og lærerig dag med en masse gode indtryk og inspiration.

 

- Det der står klart efter besøget fra Nationalt Videnscenter for Demens er, at vi har formået at få værktøjerne og forståelserne for demens helt ind i sygehusets kerne, ligesom vores værktøjskasse og fokus på det tværsektorielle arbejde giver værdi for patienterne. Vi har derfor et super godt fundament, som vi kan være stolte af at dele med andre, siger projektleder, Janne Buck Christensen.

 

I løbet af efteråret udgiver Nationalt Videnscenter for Demens et idekatalog med inspiration til demensvenlige sygehuse med afsæt i de initiativer og værktøjer som projekt- og følgesygehusene har arbejdet med.

 

Fremtiden forude
- En målstreg i sigte betyder også udsigt til nye mål. Initiativet om forsøg med demensvenlige sygehuse slutter, men det gør arbejdet ikke. Vi har lært rigtig meget, og vi bliver ved med at lære. Vi arbejder lige nu på at skabe et endnu bedre tværsektorielt samarbejde med kommunerne i forhold til tidlig opsporing og trygge forløb for de patienter med tegn på demens, som endnu ikke er kendt af den kommunale hjemmepleje, fortæller Janne.

 

Ud over et tættere samarbejde mellem region og kommune, har SVS Esbjerg søgt om og fået bevilget midler til at være en del at et nyt forsøgsprojekt der har til formål at indhente erfaringer med frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens indlagt på sygehusene.

De frivillige tryghedspersoner skal være med til at skabe trygge rammer for patienten med demens ved for eksempel at forklare, hvad der foregår på afdelingen, hjælpe patienten rundt og give sig tid til samvær med patienten.

 

Formålet er at tilbyde og skabe samvær og tryghed hos patienten med demens, der er indlagt på sygehuset. Projektet starter op i efteråret 2019 og varer i 2 år. 


Siden er sidst opdateret 8-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring