Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Sydvestjysk sygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden


Patient- og pårørendepanelet er i gang

Bragt i nyhedsbrevet SVS-NYT den 1. december 2017

Ti patienter og pårørende er nu blevet udpeget til sygehusets nye Patient- og pårørendepanel, og tirsdag den 28. november mødtes panelet for første gang.
 

SVS-NYT Nederst fra højre:
Thomas Lillerøj, ledende overlæge på Arbejdsmedicinsk Afdeling Jesper Rasmussen, Find Anker Jensen, ledende oversygeplejerske på Kirurgisk Afdeling Birgit Brodde, Judith Bentzen, Bettina Steffansen, Susanne Ellehage Justesen, Elsebeth Helle, Elin Feldt Sørensen, kvalitetskonsulent Dorthe Eg Holm, ledende overlæge på Børne- og Ungeafdelingen Christina Bjørn, chefterapeut Marianne Thomsen, sygeplejefaglig direktør Susanne Lauth.
 

SVS har med det nye panel intensiveret patient- og pårørendeinddragelsen. Panelets medlemmer skal dele erfaringer, meninger og gode ideer med sygehuset for at forbedre patienter og pårørendes oplevelser som gæster på SVS.
Patient- og pårørendepanelet består af både patienter, pårørende, medarbejdere, ledere og direktionen. Tirsdag fik syv af panelets ti patienter og pårørende lejlighed til at mødes med hinanden og med deltagerne fra SVS og fortælle om deres baggrund og motivation for at gå ind i arbejdet.

Ved udpegningen af medlemmer har styregruppen bag panelet lagt vægt på, at panelet skal repræsentere forskellige aldersgrupper og diagnoser, og at det skal sprede sig over akutte og planlagte, korte og lange indlæggelser.

– Og det er selvfølgelig også en forudsætning, at deltagerne ønsker at dele deres oplevelser – både gode og mindre gode med sygehuset – og at de hver især finder det vigtigt, at deres stemme bliver hørt. De har måske set nogle ting i deres møde med sygehuset, som de gerne vil være med til at ændre, fortæller kvalitetskonsulent Dorthe Eg Holm fra Kvalitet og Forbedring, der deltager som sekretær og kontaktperson.

Under mødet holdt sundhedspolitisk konsulent i ViBIS Anja Petersen et oplæg om patient- og brugerrepræsentation og gav gode råd om, hvordan panelet kommer godt fra start. Og derudover fortalte tidligere patient Mona Petersen om sine erfaringer med at være patientrepræsentant i brugerrådet på Sygehus Sønderjylland og i kræftrådet på Sygehus Lillebælt i Vejle.

Også de praktiske rammer for arbejdet tog panelet fat på at definere – mødeform og -tidspunkter, indbyrdes kommunikation og dagsordener.

Overordnede emner og konkrete opgaver
Medlemmerne af Patient- og pårørendepanelet skal deltage i dialog om både overordnede emner og konkrete opgaver – det kan fx være i forbindelse med sygehusets skriftlige patientinformation. Det kan også være dialog om emner af mere praktisk karakter, fx ombygninger eller forbedringer af adgangsforhold.

Men allerede nu ligger der en konkret opgave for repræsentanter fra panelet. I oktober landede over 23.000 spørgeskemaer i e-boksen hos alle borgere mellem 50 og 65 år i Esbjerg Kommune. Det er Arbejdsmedicinsk Afdeling på SVS, der står for en undersøgelse, der skal belyse, hvad den høje danske pensionsalder betyder for helbredet.

10 pct. af respondenterne skal inviteres til interview og klinisk undersøgelse, og ledende overlæge på Arbejdsmedicinsk Afdeling Jesper Rasmussen fortalte på mødet om afdelingens behov for hjælp til at kvalificere informationsmateriale og invitation til deltagerne i undersøgelsen.

Et andet område, hvor patientperspektivet umiddelbart vil være til stor nytte, er i forbindelse med indretningen af den nye sengebygning, som chefterapeut Marianne Thomsen fortalte om.

– I løbet af nogle måneder vil panelet fungere som en vigtig sparringspartner, når emner og områder, der har betydning for patienter og pårørende, skal drøftes, forandres, nytænkes eller udvikles – emner, som panelets medlemmer har følt var vigtige at få sat på dagsordenen, siger Dorthe Eg Holm.

– Patienter og deres nærmeste er eksperter, når det gælder deres egen krop, sygdom og oplevelser på sygehuset. Vi har længe ønsket at etablere et patientpanel. Forberedelserne har stået på længe, og vi er glade for at kunne sige, at vi nu har et officielt patient- og pårørendepanel på SVS, siger sygeplejefaglig direktør Susanne Lauth.

– Vores overordnede mål er at sætte patienten først, og her vil panelet spille en vigtig rolle. Fra at gøre, hvad vi tror er det bedste for patienter, kan vi nu mere systematisk inddrage patienter i, hvad de mener er det bedste, understreger hun.

Panelets deltagere skal forvente fire årlige møder, men også løbende tilbud om at deltage i diverse aktiviteter, hvor SVS måtte ønske at gøre brug af patienter og pårørendes oplevelser og holdninger.     
 

 


Siden er sidst opdateret 1-12-2017Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring