Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Strategirådet for Forskning

Strategirådet for Forskning på Sydvestjysk Sygehus udgør kernen for nye forskningsinitiativer, videndeling, forskeruddannelser og forskningssamarbejde på sygehuset og med Syddansk Universitet (SDU), herunder også implementering af sygehusets forskningsstrategi. En kerneopgave for rådet er at sikre, at forskningen under IRS-Sydvestjysk Sygehus har de rammevilkår, der er nødvendige for at udøve forskning af høj kvalitet til gavn for patienterne. 


I rådet sidder: en repræsentant for direktionen (den lægelige direktør), koordinerende forskningsleder for IRS-Sydvestjysk Sygehus, Institutleder for IRS-SDU, forskningslederne, kliniske lektorer, professorerne, repræsentanter for sundhedsfagene og overlægerådet. Der afholdes 2-3 møder om året eller efter behov. Henvendelser om emner der ønskes drøftet i rådet, kan sendes til Forskningscentret via e-mail: SVS-forskning@rsyd.dk


Medlemmer af strategirådet:

 • Anna-Marie Bloch Münster, Lægelig direktør, Klinisk lektor, ph.d. (delt formandskab)
 • Rikke Leth-Larsen, Institutleder IRS SDU, lektor, ph.d. (delt formandskab)
 • Torben Knudsen, koordinerende forskningsleder, IRS-Sydvestjysk Sygehus, Klinisk lektor, Forskningsleder, Specialeansvarlig overlæge, dr.med., ph.d., Gastroenterologisk Afsnit

 

Forskningsledere og professorer:

 • Axel Brandes, professor, Kardiologi
 • Bibi Gram, Lektor, ph.d., Forskningsleder, Enheden for Sundhedsfag, IRS-Sydvestjysk Sygehus
 • Claus Bogh Juhl, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, ph.d., Endokrinologisk Afsnit
 • Else Marie Pinholt, Forskningsleder, Professor, Tandlæge, Kæbekirurgisk Afdeling
 • Else Bladbjerg, Forskningsleder, lektor, Enheden for Tromboseforskning
 • Gabriele Berg-Beckhoff, professor, IST - Sundhedsfremme og metodisk rådgiver IRS-Sydvestjysk Sygehus
 • John Coia, Forskningsleder, professor, overlæge, Klinisk Mikrobiologi
 • Jørgen Brodersen Gram, Forskningsleder, professor, Overlæge, Klinisk Biokemisk Afdeling
 • Knud Larsen, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, Øre-Næse-Hals-Afdelingen
 • Lars Rauff Skadhauge, Forskningsleder, klinisk lektor, Overlæge, ph.d., Arbejdsmedicinsk Afdeling
 • Mikkel Brabrand, Forskningsleder, Professor, ph.d., Overlæge, FAM OUH/SVS
 • Niels Peter Sand, Forskningsleder, Klinisk lektor, Overlæge, ph.d.,  Kardiologisk Afsnit
 • Niels Wedderkopp, Forskningsleder, Professor, ph.d., Overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling
 • Stinus Gadegaard Hansen, Forskningsleder, Klinisk lektor, Afdelingslæge, ph.d., Endokrinologisk Afsnit
 • Søren Hess, Forskningsleder, Klinisk Lektor, Overlæge, Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling
 • Tobias Sejbæk, Forskningsleder, Klinisk lektor, Afdelingslæge, Neurologisk Afdeling
 • Victor Verwaal, professor, overlæge, Kirurgisk Afdeling
   

To repræsentanter for kliniske lektorer:

 • Mette Munk Lauridsen, klinisk lektor, ph.d., afdelingslæge, Gastroenterologisk Afd.
 • Troels Korshøj Bergmann, klinisk lektor, ph.d. overlæge, Klinisk Biokemi og Farmakologi
   

To repræsentanter for afdelingsledelseskredsen:

 • Ledende oversygeplejerske Birgitte Vestenaa
 • Ledende overlæge Jens Jakob Herrche Petersen
   

Repræsentant for ph.d.-studerende:

 • Magnus Ploug, reservelæge
   

Repræsentant for postdocs:

 • Morten Bjerregaard-Andersen, ph.d., post.doc., læge
   

Repræsentant for eksterne lektorer:

 • Per Heden Andersen, ekstern lektor
   

To repræsentanter for patienter og pårørende:

 • Er udpeget
   

Kommissorium for strategirådet


Siden er sidst opdateret 3-6-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring