Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Sprog og forståelse - problemer efter en blodprop eller blødning i hjernen

Denne information er til dig, der har haft en blodprop eller blødning i hjernen og herefter har problemer med at tale og med at forstå. Informationen henvender sig også til dine pårørende.


Hvad er afasi og dysartri?
Ordet afasi stammer fra græsk og betyder egentlig nedsat evne til at anvende sproget. Man kan miste sproget helt eller delvist.
Ved afasi er sproget gået i stykker; det kan være svært at finde ord og danne sætninger, stave, læse og at forstå andres tale. Mimik og kropssprog kan også være ramt.
Afasi kan vise sig på mange måder og forekommer i alle sværhedsgrader - fra lette vanskeligheder til svære problemer, hvor kommunikationen næsten er umulig. Alle personer med afasi har svært ved at udtrykke sig i større eller mindre grad, mens ikke alle oplever problemer med at opfatte og forstå det talte sprog.
Problemer med at udtrykke sig vil ofte afspejle sig i både det talte sprog og skriveevnen, ligesom vanskeligheder med at forstå sproget vil være at finde både i dét, personen med afasi hører og læser.
Ved dysartri er sproget intakt, men man har svært ved at udtale og forme ordene, og talen kan være utydelig. Det kommer til udtryk som mumlende og utydelig tale. Forståelsen for sproget vil altid være intakt.

Man kan være ramt af både afasi og dysartri.

 

Herunder kan du læse mere om afasi:


Ordmobiliseringsvanskeligheder
Dette betyder, at du ikke kan finde ordene frem, når du skal bruge dem. 

Ja/nej
Du kan opleve at bytte rundt på ja og nej - eller måske siger du kun "ja" til spørgsmål og tiltale.

Han/hun
Ligesom med ja/nej kan du have vanskeligheder med at anvende han/hun i de rigtige sammenhænge. Ofte er du ikke selv klar over det. Det kan kræve stor koncentration at udtrykke det rigtige.

 

Sætninger

Måske taler du i punktform eller i ufuldstændige sætninger. Måske er talestrømmen hakkende. Ofte kan sproget mangle nuancer.
 

Ordstrøm og sort tale
Måske taler du i en ordstrøm af uforståelige ord. Der kan være enkelte genkendelige ord og faste vendinger. Måske forsøger du at rette ordene, men uden held.

 

Måske er ordstrømmen flydende, hurtigt og helt uforståelig. Her hører du ikke selv problemerne. Dette giver ofte også store forståelsesvanskeligheder.

 

Andre typiske vanskeligheder med at udtrykke sproget:

 • Problemer med at ”hænge fast” i det samme ord, som gentages mange gange.
 • Gentagelse af andres ord uden selvstændigt sprog.
 • Brug af fraser som det eneste, fx. ”nå, nå, nå”, "goddag" eller ”nu på fredag”.
 • Ubevidst og ufrivillig brug af bandeord


Forståelsesvanskeligheder
I mange tilfælde vil dine omgivelser være i tvivl om, hvor vidt du forstår det talte sprog. Det kan både være fordi, du er tavs, eller fordi du nikker og virker forstående. Det er vigtigt, at omgivelserne støtter dig i din forståelse uden at tale ned til dig eller hen over hovedet på dig.

 

Hvis du har svært ved at forstå sproget, kan det være meget udmattende at være sammen med andre, der bare taler og taler.Forståelsesvanskeligheder – hvad hjælper? 
Som samtalepartner er en god ide at forestille sig, hvordan man kan gøre sig forståelig i et fremmed land.

 • Tal med naturlig styrke - det hjælper ikke at tale højere
 • Nedsæt taletempo
 • Tal i enkle sætninger
 • Peg på ting (fx genstande, en kalender med ugedage og måneder)
 • Ledsag ord med tydelig mimik og kropssprog samt små tegninger og små skrevne stikord (fx weekend, Bilka)
 • Ledsag ord med billeder (fx af de personer og genstande, der omtales)
 • Undgå forkert brug af ordet ”ikke”, fx sig ikke ”Skal vi ikke have noget mad?”, sig i stedet ”Skal vi have noget mad?”
 • Giv én besked ad gangen
 • Undgå ironi og vittigheder
 • Start med det overordnede emne, herefter kommer detaljerne


Øvrige råd til samtale

 • Husk eventuelle hjælpemidler; høreapparat, tandprotese mv. hvis det benyttes i forvejen
 • Korte samtaler
 • Vær tålmodig
 • Rolige rammer (sluk TV og radio)
 • Øjenkontakt, mimik og kropssprog
 • Tal én ad gangen
 • Giv tid til selv at finde ord, hjælp evt. kun ved at sige begyndelseslyd
 • Indkreds emnet og stil enkle spørgsmål
 • Vær opmærksom på forveksling af ord, fx ja/nej og han/hun
 • Vær ærlig hvis du ikke forstår budskabet, lad være med at ”lade som om”

Pårørende til personer med afasi
Det er en stor omvæltning for familien, når et familiemedlem rammes af en hjerneskade. Det er helt almindeligt, at følge sig usikker i den nye situation samt at være bange for at gøre noget forkert. Nære pårørende, specielt ægtefællen, vil opleve situationen som en stor fysisk og psykisk belastning. Det er derfor vigtigt, at den pårørende får et pusterum indimellem.

Logo


Siden er sidst opdateret 11-3-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring