Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Forside - Sydvestjysk SygehuspilAfdelingerpilKliniske afdelingerpilFælles AkutmodtagelsepilPatientinformationpilHjerte (Kardiologi)pilImplantation af pacemaker (Orientering om indlæggelse til implantation af pacemaker på Afdeling 242)

Implantation af pacemaker (Orientering om indlæggelse til implantation af pacemaker på Afdeling 242)

Du er indkaldt til pacemakeranlæggelse og hermed følger nogle oplysninger omkring dagene på afdelingen.


På operationsdagen
Du møder på Hjerte Ambulatorium, Hvor der gives information af pacemakersygeplejerske. Der kan forekomme ventetid.
Det er vigtigt, at du medbringer medicinliste, og hvis det er muligt, medicin til et par dage.

Du må spise et let morgenmåltid - undgå mælkeprodukter. Hårene i det område på brystet, hvor pacemakeren skal indopereres, fjernes af personalet på afdelingen.
Der lægges en lille plastikkanyle i en blodåre i den ene hånd, og for at forebygge betændelse, gives der via kanylen antibiotika ca. 1 time før operationen. Før indgrebet gives der tillige afslappende og smertestillende medicin.


Selve operationen
Selve operationen foregår Røntgenafdelingen, hvor der er forskelligt overvågningsudstyr. Der vil hele tiden være en læge og sygeplejersker til stede, som kan forklare, hvad der foregår og svare på spørgsmål.

Efter at huden er renset med jodsprit, lægges steril afdækning omkring operationsområdet, for at holde det rent. Herefter gives lokalbedøvelse, således at indgrebet ikke gør ondt. Skulle der alligevel komme smerter undervejs, er det muligt at få ekstra smertestillende medicin gennem plastikkanylen i hånden.

Der lægges et snit på ca. 5 cm og gennem et blodkar under kravebenet føres en eller to pacemakerledninger ind til hjertet og tilsluttes pacemakeren, som anbringes under huden, der herefter syes sammen og sættes forbinding på.


Efter operationen
Efter indgrebet kommer du enten tilbage til ambulatoriet (E2) eller sengeafsnittet (D3), hvor du får lidt at spise og drikke.

I forbindelse med operationen vurderes det, om du må gå hjem efter ca 4 timer samme dag, eller om du skal forblive indlagt til dagen efter.

Hvis du udskrives på dagen, får du en tid med til kontrol af pacemaker en af de kommende dage. Besluttes det, at du skal forblive indlagt efter indgrebet, udskrives du formentlig, når pacemakeren er testet dagen efter.


Risiko ved operation
Der forekommer ofte ekstraslag, når pacemakerledningen indføres i hjertet, dette fornemmes som uro i brystet og er ganske ufarligt.
Blødning fra operationssåret kan forekomme og give anledning til mindre blodansamling under huden. Dette forsvinder af sig selv efter et par uger.

Et af de blodkar, der kan anvendes, ligger tæt på lungehinden, der kan derfor komme en luftlomme mellem lungehinden og selve lungen, og hos enkelte patienter er det nødvendigt at fjerne denne luftlomme ved i lokalbedøvelse at lægge et tyndt plastikrør ind i luftlommen.

Hos mindre end 3 % af patienterne flytter pacemakerledningen sig, så det ved en ny operation er nødvendigt at lægge den på plads igen.


Vigtigt
Før indlæggelsen skal du tage den medicin, du plejer at tage - undtagen Marevan og Marcoumar, som du skal ophøre med 3 dage før indlæggelsen.
Hvis du får Pradaxa, Xarelto, Lixiana eller Eliquis skal du ophøre med medicinen dagen før indlæggelsen.
Hvis du er klapopereret, bedes du kontakte Pacemakerambulatoriet.


Når du kommer hjem

  • Du må de første 3 uger efter operationen ikke løfte armen op over skulderhøjde, i den side du er opereret.
  • Trådene, såret er syet med, forsvinder af sig selv efter ca. 3 uger.
  • Du skal være opmærksom på såret, bliver det rødt eller væskende, skal du henvende dig til pacemakerambulatoriet.
  • Du må ikke køre bil før efter en uge.
  • Du må gå almindeligt i bad på 2. dagen efter operationen.
  • Du får et stykke forbinding med hjem til 2. dagen efter operationen og dagen efter igen må du fjerne forbindingen helt.


Er du i tvivl, er du velkommen til at ringe til Pacemakerambulatoriet. 

Logo


Siden er sidst opdateret 26-5-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring