Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

BEhandlings- og REhabiliteringsPlan (BEREP-møde)

 Patientinformation - top - rød

 

Samtale om BEhandlings- og REhabiliteringsPlan (BEREP-møde)
Inden din overflytning til Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme i Grindsted vil du få besked om dato og tidspunkt for det første BEREP-møde. Denne samtale afholdes indenfor den første uge efter, at du er kommet til Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme.

Under dit rehabiliteringsophold afholder vi ca. hver 14. dag et BEREP-møde, hvor vi sammen med dig og evt. pårørende aftaler en behandlings- og rehabiliteringsplan. Samtalerne har som udgangspunkt en varighed af en ½ time. 

Du er meget velkommen til at invitere 1-2 personer af dine nærmeste pårørende med. Hver gang deltager personale fra det tværfaglige team omkring dig, f.eks. ergoterapeut, fysioterapeut, logopæd, læge, sygeplejerske eller social-og sundhedsassistent. Der kan også være elever og studerende med til mødet. Sammen med dig og dine pårørende vil vi ved hvert BEREP-møde revurdere din behandling og rehabilitering samt forventede udskrivningsdato på baggrund af fremskridt, ressourcer og ønsker.

Dato og tidspunkt for samtalerne aftales fra gang til gang.


Forberedelse til samtalen
Formålet med din rehabilitering er, at du ud fra din livssituation, ønsker og behov opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

 

Prøv at forestille dig: ”at du skal hjem i morgen” og tænk over følgende spørgsmål:
• Hvad skal jeg kunne for at få en dagligdag til at fungere?
• Er min bolig egnet?
• Kan jeg komme på badeværelset?
• Hvad skal jeg have hjælp til?


Eksempler på færdigheder som du måske ønsker at blive bedre til: vende dig i sengen, komme ind/ud af seng, klare toiletbesøg, komme i/af tøjet, klare brusebad/vask ved håndvask, færdes inde/ude, handle ind, spise og drikke, smøre mad, lave varm mad, deltage i sociale sammenhænge og at kommunikere med andre.
 

Blomstervanding, neurorehab          Kaffebrygning, neurorahb
 

         

Skriv dine ønsker/behov/mål ned i BEREP-pjecen, der udleveres ved modtagelsen og tag den med til samtalen. Få evt. personale og din pårørende til at hjælpe dig med dette.

Tænk på at de ønsker, behov eller mål, du kommer frem med, skal være overskuelige og overkommelige for dig i den periode, hvor du er på Rehabilitering for Hjerne- og Nervesygdomme i Grindsted. Små mål er nemme at få opfyldt og giver mod og håb for den videre træning.

Vi snakker om målene på mødet og udarbejder i fællesskab din rehabiliteringsplan ud fra dine mål. Efter samtalen får du udleveret planen.
 

Udendørs aktivitet1, Neurehab     Gåtur i haven, neurorehab

Min forberedelse inden samtalen:

 BEREP-pjecen

 

Dagsorden BEREP patient
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Siden er sidst opdateret 9-8-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring