Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Behandling med Bendamustin

Denne vejledning skal give dig og dine pårørende viden om behandlingen med Bendamustin, og hvordan den kan påvirke dig.
Desuden kan den forberede dig på forløbet og de gener, der kan opstå.

Denne patientinformation omhandler kun Bendamustin.
Måske skal din behandling kombineres med et antistof.


Behandlingens virkning på din sygdom
Kræftceller er karakteriseret ved at de kan dele sig uhæmmet og sprede sig.

Kræftceller kan ligne det væv, de oprindelig stammer fra. Kræftceller i lymfe og knoglemarv opstår ved, at der sker en række fejl (mutationer) i cellens kromosomer på et tidspunkt, hvor cellen skal modnes til et hvidt blodlegeme, som kaldes en lymfecelle eller lymfocyt. Disse hvide blodlegemer transporteres rundt i kroppen via blod og lymfe. Kræftcellen kan opstå enten i knoglemarven eller i en lymfeknude, og kan derfor spredes til øvrige lymfer og hele knoglemarven, men også til andre organer (milt, lever, tarm m.m.).

Sygdommen kan derfor være mange steder i kroppen, når den bliver opdaget.

Bendamustin er en cellegift (kemoterapi), der inaktiverer kræftcellernes DNA (cellens genetiske kode). Dermed bliver kræftcellen forhindret i at dele sig, ligesom den genetiske funktion og dermed styringen af cellens omsætning ødelægges. Bendamustin kan i nogle tilfælde ødelægge kræftceller, som er blevet modstandsdygtige overfor andre typer kemoterapi.


Behandlingsforløbet
Behandlingsforløbet består af flere behandlingsserier, hvor der gives op til 6 serier.
Der er 4 uger imellem hver serie, og hver serie er ens. Det præcise antal serier afgøres af lægen ud fra din lymfekræfttype, alder, sygdomsudbredelse, almen tilstanden, samt hvor godt sygdommen reagerer på kemoterapien.
For at kunne planlægge din behandling, skal du have lavet en skanning og knoglemarvsprøve. Ud fra undersøgelserne kan lægen se, hvor udbredt din sygdom er.


Sådan gives behandlingen
Behandling med Bendamustin gives almindeligvis over to dage. Du vil forud for behandlingen få et kvalmestillende middel (Ondansetron).


Undersøgelser i behandlingsforløbet
Inden hver behandling skal du have taget blodprøver, så lægen kan vurdere, om du er klar til at få behandling.
Muligvis skal du have taget flere blodprøver mellem behandlingerne.


Bivirkninger, komplikationer og senfølger til behandlingen
Birvirkninger er ikke tilsigtede virkninger af medicinen. Nogle bivirkninger er hyppige, men ikke alvorlige, mens andre bivirkninger er sjældne og kan være alvorlige.
Det er almindeligt kendt, at kemoterapi giver bivirkninger. Nogle bivirkninger kan forebygges med medicin, mens andre er uundgåelige, hvorfor det er vigtigt, at du er forberedt på disse.
I dit behandlingsforløb kan der tilstøde komplikationer, f.eks. infektioner, som kan være alvorlige og i sjælne tilfælde livstruende.
Endvidere kan der opstå senfølger, som er bivirkninger, der viser sig efter, at behandlingen er afsluttet, evt. flere år efter.

I de følgende afsnit beskrives de almindelig forekommende bivirkninger og de enkelte præparaters mere specifikke bivirkninger.


Kvalme, opkastninger m.m.
Du vil få forebyggende medicin mod kvalme i forbindelse med kemoterapien og du får udleveret kvalmestillende tabletter, som du kan tage derhjemme de første dage.
Almen utilpashed samt appetitløshed og smagsændring forekommer hyppigt i dagene efter behandlingen. Hvis du får kvalme, starter det som regel nogle timer efter, at du har fået behandlingen og kan vare fra få timer til flere døgn.

Tal med personalet om din kvalme, da det kan være nødvendigt at ændre på den kvalmestillende medicin

Det du selv kan gøre, for at modvirke kvalme er:

 • Drik rigeligt
 • Sid op, når du spiser
 • Spis let fordøjeligt mad, f.eks. frugt, desserter, kiks og lignende
 • Anret maden pænt; få evt. en anden til at anrette maden til dig.


Nogle har større tendens til kvalme end andre. Hos enkelte er kvalmen også psykologisk betinget, dvs. at kvalmen kan opstå bare ved tanken om kemoterapien (såkaldt 'forventningskvalme'). Nogle vil i den situation have gavn af beroligende medicin på forhånd.

Bendamustin kan almindeligvis give symptomer i forbindelse med infusion i form af udslæt, kløe, feber og kulderystelser. Denne reation er helt ufarlig. Men det kan være vanskeligt at adskille disse symptomer fra allergiske reaktioner, så sig straks til personalet, hvis du får ubehag af enhver art under og efter infusionen.

I forbindelse med at et stort antal syge celler bliver ødelagt, kan der ophobes affaldsstoffer i blodet. Meget sjældent vil dette medføre påvirkning af nyrerne. Du vil få medicin til at øge udskillelsen af disse affaldsstoffer med urinen.


Hårtab
Denne kemoterapi giver sjældent hårtab, men du kan opleve, at der sker en udtynding af håret i behandlingsforløbet.


Træthed
Du skal forvente, at du oplever en tiltagende træthed i løbet af behandlingerne. Tal med personalet om trætheden, og hvad du evt. kan gøre for at afhjælpe den.


Mund og svælg
Når du får kemoterapi, kan du få gener i mund og svælg, fordi kemoterapien påvirker slimhinderne, samt immunforsvaret er nedsat.
Generne kan være:

 • Mundtørhed, fordi mængden af spyt reduceres.
 • Sejt spyt
 • Belægninger og sår
 • Svie og smerter


Fortæl personalet hvis du får sår, blærer, belægninger eller smerter i munden, så der bliver mulighedfor at mindske generne.


Ændret afføring
Du kan få forstoppelse eller tynd mave (diarré) af behandlingen.

Ved forstoppelse pga. behandlingen, kan det blive nødvendigt at tage et afføringsmiddel. Tal med personalet om det, så du kan få det middel der er bedst for dig. Der kan købes afføringsmidler i håndkøb på apoteket.
Det du selv kan gøre er:

 • Drikke rigeligt med væske
 • Hold dig i bevægelse
 • Spis fiberrigt (grøntsager, hvedeklid og tørrede frugter)


Ved diarré, har du 3 eller flere tynde/vandige afføringer om dagen. Ved svær eller langvarig diarré kan du miste vigtige salte og væske. Det kan blive nødvendigt at give dig væske og salte i en bodåre under indlæggelse og evt. også stoppende medicin for diarréen.
Det du selv kan gøre er:

 • Drikke rigeligt med væske.
 • Spis f.eks. bananer, dåsefrugt, supper og sportsdrikke for at holde saltbalancen.
 • Gammelt husråd som revet æble, havresuppe, hvidt brød, kartoffelmos og ris kan muligvis afhjælpe diarréen.


Har du feber og samtidig diarré, skal du kontakte personalet, da du kan have fået en tarminfektion og behøver antibiotisk behandling


Andre bivirkninger
Hudreaktioner i form af udslæt og kløe er ofte forbigående, men hvis du oplever blærer i huden bør du kontakte afdelingen. Tør hoste og søvnforstyrrelser kan også opleves.

Tiden hjemme mellem behandlingerne

Nogen patienter kan passe deres arbejde imellem behandlingerne og have en hverdag som de plejer. Andre har brug for et par ekstra fridage, nedsat tid eller helt at holde op med at arbejde i behandlingsperioden. Det afhænger også af, hvilket arbejde du har.

 • Spis og drik, så du får god og næringsrig mad og drikke. Det er ikke tiden til slankekur, så længe du bliver behandlet for din sygdom
 • Sørg for frisk luft og daglig motion, f.eks. gåture
 • Sørg for en god nattesøvn og tag gerne en middagslur
 • Spørg venner og familie om hjælp til det praktiske
Logo


Siden er sidst opdateret 18-3-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring