Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Lungepakken

Hvad er Lungepakken?
Lungepakken er et ambulant undersøgelsesprogram, som startes op ved mistanke om malign sygdom i lungerne.
Personalet i Lungepakken består af et bredt team, der arbejder på tværs af afdelinger og specialer i Esbjerg, Vejle og Odense.


Hvordan henvises du til Lungepakken?
Din egen praktiserende læge eller sygehuset kan henvise dig hertil.
Dette vil ske på baggrund af forandringer på et røntgenbillede af lungerne, hvis du har haft blodigt opspyt eller andre symptomer.


Forløbet i Lungepakken
Forløbet er fastlagt således, at du indenfor 1-3 uger bør kunne få stillet en diagnose og samtidig få et eventuelt behandlingstilbud. I sjældne tilfælde kan udredningsfasen forlænges, dette sker eksempelvis, hvis undersøgelsessvarene ikke er entydige.

De indledende undersøgelser foretages samme dag.


Du vil få

  • Journaloptagelse
  • Blodprøvetagning og hjertekardiogram
  • Speciel røntgenoptagelse af lungerne (CT-scanning)
  • Lungefunktionsundersøgelse

Efter CT-scanningen skal du tale med en læge. Her vil du få resultaterne af ovenstående undersøgelser.
Det kan blive nødvendigt med flere undersøgelser, fx PET-scanning.
Disse planlægges individuelt.


Flere undersøgelser
Ofte skal der tages en vævsprøve fra lungen. Dette kan foregå på følgende måder:

  • En kikkertundersøgelse for at udtage væv til nærmere bedømmelse (i lokal eller fuld bedøvelse)
  • Udtagelse af væv med en nål gennem huden (i lokalbedøvelse)

Undersøgelserne foregår ambulant på Vejle Sygehus. Før og efter undersøgelserne opholder du dig i deres dagafsnit i Medicinsk Ambulatorium.


Hvornår og hvordan får du svar?
Ca. 1 uge efter vævsprøven er taget, skal du tale med overlægen i Vejle. Her får du resultatet af undersøgelsen samt et eventuelt behandlingstilbud.

Samtalen foregår i Medicinsk Ambulatorium på Vejle Sygehus.

Når du er færdig med undersøgelsesprogrammet i Lungepakken, varetages behandlingen af en anden afdeling eller af din egen praktiserende læge.

Vi anbefaler, at du tager en pårørende med til samtalerne, idet der ofte bliver givet mange informationer på kort tid.


Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lungemedicinsk Ambulatorium.

Forløbskoordinator
Da lungepakken er et accelereret patientforløb på tværs i Region Syddanmark, kan det være vanskeligt selv at bevare overblikket under udredningen. Her har du mulighed for at henvende dig til en forløbskoordinator.
Du skal ringe på telefon 24 49 36 50 og oplyse dit cpr. nr. samt din situation. Forløbskoordinatoren kan være dig behjælpelig med eventuelle spørgsmål. 

Logo


Siden er sidst opdateret 25-3-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring