Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Immunterapi

Hvad er immunterapi?

Immunterapi (allergivaccination) er en behandling, der kan tilbydes ved allergisk sygdom. Behandlingen kan også gennemføres i samarbejde med din praktiserende læge.

Immunterapi kan foregå på to måder, som almindelig vaccination (injektioner i underhuden) eller med tabletter.

Princippet i injektionsbehandlingen er, at du i starten vaccineres med meget små doser af dét allergen, der er årsagen til dine allergisymptomer.

Denne dosis øges gradvist, for at kroppen kan opbygge modstandskraft, så du ikke får så kraftige allergisymptomer. Immunterapi (allergivaccination) har i mange kliniske undersøgelser vist sig at være en effektiv behandling af visse allergiske sygdomme.

Princippet i behandlingen med tabletter er, at du optager allergenet fra en smeltetablet i mundhulen.

Virkningen af immunterapi indsætter langsomt, og den kan i starten ikke fjerne alle symptomer. Det er derfor vigtigt, at du fortsætter med at tage den allergimedicin, du plejer at anvende.

Før du stopper med allergimedicin, skal du aftale dette med din praktiserende læge eller lægerne i Lungemedicinsk Ambulatorium.


Undersøgelser før behandling (både før injektion og før tabletbehandling)
Inden behandlingen startes, skal det sikres, at dét allergen du skal vaccineres med, er den vigtigste årsag til dine symptomer og sygdom.

Til at diagnosticere din allergi, vil du få foretaget en priktest, og der vil evt. blive taget blodprøver samt udført en lungefunktionsundersøgelse.

Efter undersøgelserne vil lægen lægge en plan for den videre behandling.


Selve behandlingen med injektion
Behandlingen opdeles i to faser

  • Opdosering
  • Vedligeholdelse


Den første del af behandlingen er opdosering, hvor dosis gradvist øges. Dette foregår én gang om ugen.

Ved den første behandling gives 3 injektioner med 30 minutters mellemrum.

De følgende 2 uger vil der blive givet 2 injektioner, og ved de sidste behandlinger gives 1 injektion.

Vedligeholdelsesbehandlingen er behandling med den dosis, som du skal fortsætte med i resten af behandlingsforløbet.

Vedligeholdelsesdosis nås sædvanligvis efter 8-10 ugers behandling. Herefter behandles med et interval på 6-8 uger.

For at opnå en langtidseffekt, så behandlingen også virker efter ophør med vaccinationerne, skal den gennemføres i 3-5 år (ca. 10 injektioner om året).

 

Afhentning og opbevaring af vaccinen til injektion
Når du modtager indkaldelsen til start på opdosering, vil der være sendt en elektronisk recept på din vaccine. Du skal derfor hente din vaccine på apoteket og medbringe den til første konsultation.
Vaccinen skal opbevares i køleskab (vigtigt). Vær opmærksom på, at der kan være leveringstid.


Hvor forgår behandlingen?

  • Opdoseringen foregår i Lungemedicinsk Ambulatorium.
  • Vedligeholdelsesbehandlingen gives sædvanligvis af din praktiserende læge eller i ambulatoriet


Efter injektion
Der er under hele behandlingen - specielt under den første del med dosisøgning - en beskeden risiko for, at injektionerne kan udløse allergisymptomer.

Af hensyn til din egen sikkerhed, skal du derfor være under observation i 30 minutter efter hver vaccination.

Du må ikke forlade ambulatoriet, før injektionsstedet på armen er undersøgt af en sygeplejerske.

Der måles peak-flow før og efter hver vaccination.

I det første døgn efter injektion skal du registrere hævelse på injektionsstedet og derudover andre gener, hvis de skulle opstå.


Vigtigt at vide
Hvis du efter at have forladt afdelingen bliver utilpas eller udvikler allergisymptomer som høfeber, hudkløe eller nældefeber andre steder på kroppen end dér, hvor du er blevet vaccineret, skal du straks indtage en
antihistamintablet.

Hvis denne ikke virker i løbet af 30 minutter, skal du søge læge eller tage på skadestuen - du skal oplyse, at du er blevet vaccineret.


Forholdsregler før og efter vaccination med injektion

  • Du skal undgå at drikke alkohol mindst 8 timer før en vaccination, da dette øger risikoen for bivirkninger.
  • Efter vaccinationen bør du resten af dagen ikke udøve fysisk anstrengende sport eller anden form for hård fysisk aktivitet. Dette kan provokere allergisymptomer.

Injektionerne gives ikke, hvis du inden for de sidste 3 dage før vaccinationen har haft en infektionssygdom (fx forkølelse eller influenza) eller forværring af allergiske symptomer.


Selve behandlingen med tabletter
Du starter under opsyn i ambulatoriet, og tager efterfølgende tabletten derhjemme.
Du skal til kontrol efter 4 uger, samt 1 og 3 år.
Du skal vaccineres i 3 år (tage tabletter).

På nuværende tidspunkt kan man med tabletter blive vaccineret for græs- og støvmideallergi.
 


Afbud
Hvis du er syg eller på anden måde forhindret i at møde op, bedes du kontakte ambulatoriet telefonisk og aftale en ny tid til vaccination.
Hvis du udebliver uden afbud, vil du få tilsendt et udeblivelsesbrev. Hvis vi herefter ikke hører fra dig, betragter vi forløbet som afsluttet.


Kontakt
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med undersøgelse og behandling kan du kontakte Lungemedicinsk Ambulatorium på telefon 7918 2671.

Hvis du er forhindret i at møde til en aftalt tid, beder vi dig ligeledes melde afbud snarest muligt. 

Logo


Siden er sidst opdateret 25-3-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring