Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Ambulatorium for Kvindesygdomme

Velkommen til Ambulatorium for Kvindesygdomme (Gynækologi)
Gynækologisk Ambulatorium 638

Om Ambulatorium for Kvindesygdomme

Her på siden finder du nyttig information omkring dit besøg hos os.

Vi tilbyder udredning, behandling, pleje og sundhedsfremme inden for urininkontinens og underlivssygdomme. Vi har åben i dagstiden på alle hverdage. For at komme til undersøgelse i Ambulatorium for Kvindesygdomme skal du henvises fra din egen læge eller speciallæge. Hvis din ambulante undersøgelse munder ud i indlæggelse eller operation, vil det foregå på vores Sengeafsnit for Kvindesygdomme eller på Planlagt Kirurgi.

Hvordan foregår besøget?
Når du kommer til ambulatoriet, skal du tage plads i venteværelset. Personalet vil komme og hente dig, når det bliver din tur. Du vil blive undersøgt på en ambulatoriestue. Undersøgelsen vil indebære en gynækologisk undersøgelse og en indvendig skanning gennem skeden. Efterfølgende vil der være en samtale omkring dit videre forløb.

Hvor lang tid tager det?
Et besøg hos en af vores gynækologer varer som regel mellem 15-30 minutter – mens en udredning for urininkontinens kan vare op til 1 time.
Hvis du skal til blodprøvetagning eller andre undersøgelser, skal du regne med at det tager lidt længere tid.

Ventetid på undersøgelsesdagen
Vi tilstræber at overholde den planlagte undersøgelsestid. Men du kan desværre opleve ventetid, inden du bliver kaldt ind. Dette kan skyldes, at de planlagte undersøgelser på den enkelte ambulatoriestue tager længere tid end forventet. Desuden kan du opleve at patienter, der møder ind senere end dig, bliver kaldt ind til undersøgelse før dig. Dette skyldes, at der kan være mere ventetid til nogle stuer end til andre.


Kontakt

Ambulatorium for Kvindesygdomme
Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Åbningstider for Ambulatorium for Kvindesygdomme:
Mandag til torsdag kl. 07.30-15.00
Fredag kl. 07.30-14.30

 

Telefontid - sygeplejersker
- Alle hverdage fra kl. 07.30-08.15 (2 linjer ind) - tlf: 7918 2719

 

Telefontid – sekretær
- Flytning/ændring af 1. besøg (forundersøgelse) samt spørgsmål vedr. henvisning: tlf. 7918 2743
 Mandag ml. 07.30-14.00, tirsdag-fredag 07.30-09.30 og 12.30-14.00

- Flytning/ændring af kontroltid: tlf. 7918 2747
Mandag ml. 07.00-14.00, tirsdag-fredag ml. 07.00-09.30 og 12.30-14.00

- Spørgsmål vedrørende operation og prøvesvar: tlf. 7918 2714
Alle hverdage ml. 08.00-14.00

 

 

Refusion for egenbetaling af spiraler

 

Region Syddanmark har konstateret, at der i en periode har været en forkert praksis omkring egenbetaling ved spiralanlæggelser. Det betyder, at nogle patienter, der har fået foretaget en spiralanlæggelse i sygehusregi, selv har afholdt udgiften til spiralen.

Vi må nu konstatere, at dette ikke har været i overensstemmelse med Sundhedslovens regler, hvorfor vi hermed orienterer om, at det vil være muligt at ansøge om refusion af afholdte udgifter.

 

Det vil være et krav, at der kan fremvises tilstrækkelig dokumentation for de afholdte udgifter. Der er mulighed for (evt. mod gebyr) at kontakte det apotek, man har handlet på og få udskrevet kvitteringer på spiraler, man har købt 2 år tilbage i tiden. For at få et overblik over på hvilket apotek spiralen er indkøbt, er det muligt at anvende følgende link: https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/medicinkortet/recepter/apoteksudleveringer

Egenbetalinger, der har fundet sted for mere end 3 år siden, vil som udgangspunkt være forældede.

 

Vejledning om ansøgning:

Telefon nr. 7918-2714

Telefon tid: 07.30-08.30
 

Ansøgning vedlagt dokumentation skal sendes til:

Gynækologisk sekretariat

Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

Finsensgade 35

6700 Esbjerg

 

eller som sikker post til SVS-gynaekologisk.obstetrisk.afdeling@rsyd.dk

I sagsbehandlingen af refusionsansøgninger vil det blive vurderet, om der er indtrådt forældelse i forhold til refusionskravet i henhold til forældelsesloven (LBK nr. 1238/2015).

Refusionskrav mod regionen forældes som udgangspunkt 3 år fra kravets opståen, hvilket er det tidspunkt, hvor egenbetalingen fandt sted.


Siden er sidst opdateret 7-9-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring