Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

For fagfolk

Visitationsretningslinje for henvisning af patienter med akutte tandproblemer med mistanke om eller konstateret COVID-19 i Region Syddanmark

 

Denne vejledning beskriver, hvordan tandlæger og specialtandlæger i privat praksis, kommunal børne- ungdomstandpleje og omsorgstandpleje under COVID-19 epidemien skal visitere og varetage egne patienter, samt hvorledes visitation af patienter med COVID-19 symptomer eller konstateret COVID-19 skal håndteres.

Alle tandlæger og specialtandlæger i privat praksis, kommunale børne- og ungdomstandplejer og omsorgstandpleje har under COVID-19 epidemien et skærpet ansvar i forhold til at efterleve de retningslinjer, som udsendes af Sundhedsstyrelsen og dermed medvirke til at minimere smittespredning og mindske presset på landets hospitaler. Se: www.sst.dk

Telefonisk visitation

Alle patienter som henvender sig til tandlægepraksis, kommunal børne- og ungdomstandpleje og omsorgstandpleje skal vurderes telefonisk inden fremmøde på klinikken for vurdering af, om patienten har COVID-19 symptomer (feber, hoste, ondt i halsen, muskelømhed, hovedpine) og om det er en behandlingskrævende tilstand, som hører under kritiske funktioner. Se nærmere i Håndtering af COVID-19: varetagelse af kritiske funktioner i tandplejen i forbindelse med epidemi med COVID-19 af 3. april 2020.

COVID-19 negative patienter – inden for normal åbningstid: Patienter behandles som udgangspunkt af egen privatpraktiserende tandlæge, kommunal tandpleje eller omsorgstandpleje, hvor patienten er tilknyttet, efter de til enhver tid gældende SST-udmeldinger vedrørende kritiske funktioner, der skal gennemføres under COVID-19.

COVID-19 negative patienter – uden for normal åbningstid: Patienter med behandlingskrævende akutte tilstande uden for egen tandlæges åbningstid kan henvende sig til Tandlægevagten på telefon 9944 0809. Der kan ringes til Tandlægevagten lørdag, søndag og helligdage fra klokken 9 -12. Tandlægevagten modtager kun patienter efter telefonisk konsultation.

Se åbningstider på https://www.regionsyddanmark.dk/wm211080

COVID-19 positive patienter eller patienter med COVID-19 symptomer - tidspunktet for behandling skal som udgangspunkt udskydes, indtil patienten har været symptomfri i 48 timer, og behandling kan gennemføres uden smitterisiko.

Via telefonkonsultation afgøreres om sufficient foreløbig behandling kan være brug af relevant smertestillende medicin og/eller antibiotika, så fremmøde kan undlades. Når patienten har været symptomfri i 48 timer, betragtes patienten som smittefri og behandling kan gennemføres hos egen tandlæge.

Såfremt der trods den primære indsats er behov for fremmøde til akut behandling skal patienten henvises til COVID-19 test.

 

Fremgangsmåde ved behov for uopsættelig tandbehandling og mistanke om COVID-19:

Patienten kontakter egen læge/lægevagten med besked fra tandlægen om,  at der grundet uopsættelig tandbehandling og COVID-19 symptomer ønskes podning for COVID-19. Prøvesvar gives til patienten og henviser. Patienten kan selv se svaret via www.sundhed.dk. Der garanteres prøvesvar indenfor 24 timer, men svaret foreligger ofte væsentligt hurtigere. Patienten vil også blive kontaktet med svaret.  Patienten skal således selv kontakte egen tandlæge med svaret før videre eventuel behandling eller henvisning igangsættes.

Ved negativt svar varetages videre behandling af egen tandlæge, under brug af relevante værnemidler.

Ved positivt prøvesvar på COVID-19 og behov for uopsættelig tandbehandling:

Tandlægen kontakter COVID-TANDLÆGEVAGTEN og oplyser diagnose og forslag til nødvendig uopsættelig behandling.

COVID-TANDLÆGEVAGTEN træffes hverdage på tlf.nr.:  99440810

mandag til torsdag kl. 8 - 14.30 (telefonen lukket kl. 12-13)

fredag kl. 9-12

I weekend/helligdage på tlf.nr.: 23312586

Kl. 9-11

Tandlægen oplyser eget telefonnummer, patientens navn, CPR og telefonnummer.

COVID-TANDLÆGEVAGTEN kontakter patienten og visiterer til eventuel behandling i den regionale COVID-TANDLÆGEVAGT og informerer patienten om selv at transportere sig, adgangsforhold osv.

Om Regional COVID-TANDLÆGEVAGT

Behandling af patienter med bekræftet COVID-19 smitte sker i en regional etableret COVID-TANDLÆGEVAGT på Specialtandplejens klinik på Kolding Sygehus, Sygehusvej 24, 6000 Kolding.

Varighed

Denne visitationsretningslinje gælder alle patienter med behov for tandbehandling under COVID-19 epidemien og er gældende i perioden 8. april – 30. juni 2020 eller til eventuel opdatering af retningslinjerne. Retningslinjen er udarbejdet af Mette Beate Bjergager i samarbejde med Jens Jørgen Thorn, Kristian Thesbjerg og Christian Jacobsen.


Siden er sidst opdateret 25-3-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring