Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Patientforløb


Indkaldte patienter
Hvis du skal indlægges til undersøgelse på Sengeafsnit D1 - Lungesygdomme, vil du modtage et brev med tidspunktet for indlæggelsen.

Når du ankommer til afsnittet, vil du blive modtaget af plejepersonalet. Hvis det er nødvendigt, vil du ligeledes blive set af en læge, men oftest vil der i forvejen ligge en plan for, hvad der skal ske.
Indlæggelseslængden varierer alt efter hvilken undersøgelse, der er tale om. Ved tvivlsspørgsmål er du velkommen til at kontakte afsnittet.

Akut indlæggelse
Hvis du indlægges via praktiserende læge eller lægevagten, vil du først blive indlagt på Fælles Akutmodtagelse (FAM). Her sker de første undersøgelser for at afdække problemet. Det er muligt at forblive indlagt på FAM i op til 48 timer.

Hvis der findes frem til, at problemet er af lungemæssig karakter, overflyttes du til Sengeafsnit D1 til videre behandling og observation. Hvis der ikke er nogen komplikationer i din behandling og tilstand, vil du først blive set af en læge den efterfølgende dag.


Åben indlæggelse
Patienter med alvorlig, livstruende og uhelbredelig sygdom med forventet kort levetid kan visiteres til en stamafdeling på sygehuset med relevans for sygdommen. Dette er for at opnå kontinuitet mellem hjemmet og evt. indlæggelse. En åben indlæggelse skal søges af lægen.
 

Aftalen om stamafdeling gør det muligt at kontakte afsnittet direkte ved spørgsmål, og hvis nødvendigt en direkte indlæggelse på afsnittet.

Er du i kontakt med hjemmeplejen, kan det være en god idé at kontakte dem først, da de kan hjælpe med mange ting i hjemmet og kan vurdere, om en indlæggelse vil være nødvendig.


Kontakt kan ske hele døgnet rundt på følgende telefonnumre
- 7918 3129
- 7918 3130
- 7918 3131
- 7918 4053


Når du ankommer på afsnittet, vil du blive modtaget af en social- og sundhedsassistent eller en sygeplejerske. Hvis det er i dagtiden, vil du blive set af en læge fra afsnittet, i aften- og natte tiden vil det være en læge fra modtageafdelingen.

I visse tilfælde kan det være relevant at henvise til Palliativt Team. Dette er et tværfagligt team, som beskæftiger sig med patienter med alvorlig livstruende sygdom med særlig komplicerede problemstillinger af fysisk, psykologisk eller social karakter.

I nogle tilfælde er det ikke muligt at være hjemme. Da er det muligt at blive henvist til hospice, enten som et længere ophold eller et kort ophold med henblik på symptomlindring. Her sigtes der imod at bedre de problemstillinger, der måtte være for at kunne komme hjem igen.
 


Siden er sidst opdateret 25-3-2021Praktiske oplysninger

Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring