Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Vision, værdier og mål

Vision for Lungemedicinsk Afsnit
Lungemedicinsk Afsnit er et godt valg hver gang.
(Faglighed, kvalitet og dialog i alle patientforløb)


Det betyder, at

 • Vi giver patienten et godt forløb i afdelingen, fordi alle faggrupper bidrager konstruktivt med deres faglighed og erfaring.
 • Kvaliteten vurderes ud fra patient- og pårørendetilfredshed, samt en konstant vilje og evne i personalegruppen til at reflektere over egen og andres praksis.
 • Vidensdeling er en naturlig del af samarbejdet omkring opgaveløsningen.
 • Vi skaber igennem dialog med ledelsen rammer for det daglige arbejde.Værdier for Lungemedicinsk Afsnit
Ansvarlighed

 • Tage beslutning i forhold til eget kompetenceniveau
 • Være loyal og kvalitetsbevidst
 • Reflektere over egen praksis
   

Professionalisme

 • Påpege faglige udviklings- og uddannelsesbehov
 • Vidensdele med kollegaer (sparring og erfaringsudveksling)
 • Fokus på den samlede opgaveløsning


Respekt

 • Åben dialog
 • Inddragelse i beslutningsprocesser
 • Ligeværdigt samarbejde
 • Acceptere faglige og personlige forskelligheder
   

Åbenhed

 • Højt informationsniveau
 • Dialog internt/på tværs
 • Imødekommende i ord og handling
   

Udvikling

 • Nytænkning
 • Højt læringsniveau
 • Vidensdeling
 • Uddannelse af elever og studerende
   


Mål for Lungemedicinsk Afsnit

 • At højne og sikre kvaliteten i afdelingen i forhold til både patientpleje og behandling, dokumentation og samarbejdet både internt og eksternt.
 • At skabe fælles bevidsthed og sprog omkring udvalgte problemstillinger og gennem fokusområder belyse dilemmaer både i pleje og behandling.
 • At implementere og ajourføre relevante retningslinjer så både afdelingens eget personale og samarbejdspartnere til enhver tid kan søge viden.
  • Medarbejderne informeres og inddrages via personalemøder, samt via nyhedsbreve
  • Medarbejderne involveres i udpegelse og udforskning af fokusområder på det kliniske område
  • Motivering af personalet i det daglige ved klare udmeldinger fra ledelsen, ved MUS samtaler og gennem uddannelse både internt og eksternt
  • Tilbagemelding fra patienter og pårørende i det daglige arbejde
  • Højt informationsniveau (diagnose, behandlingsmuligheder, prognose)
  • Sammenhængende patientforløb (faglighed, kvalitet)
  • Ligeværdig kommunikation (dialog uden fagudtryk, anerkendende)
  • Kerneydelserne udføres baseret på nyeste evidens og forskning
  • Sikre et aktivt udviklings og uddannelsesmiljø
  • Vedligeholde/skabe en attraktiv arbejdsplads
  • Tydelig ledelse
  • Medansvar for daglig trivsel/arbejdsglæde
  • Tydelige funktionsbeskrivelser
  • Tydelige døgnrytmebeskrivelser
  • Mulighed for udvikling og uddannelse af den enkelte medarbejder og gruppen
  • Veltilrettelagt afdelingsdrift med fokus på effektivitet og økonomi
  • Tydelige kommandoveje
  • Inddragelse af relevant samarbejdspartnere internt og eksternt

Siden er sidst opdateret 25-3-2021Praktiske oplysninger

Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring