Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Kæbekirurgisk Afdeling

Visitationsretningslinje for henvisning af patienter med akutte tandproblemer med mistanke om eller konstateret COVID-19 i Region Syddanmark

 
Denne vejledning beskriver, hvordan tandlæger og specialtandlæger i privat praksis, kommunal børne- og ungdomstandpleje og omsorgstandpleje under COVID-19 epidemien skal visitere og varetage egne patienter, samt visitation af patienter med COVID-19 symptomer eller konstateret COVID-19 skal håndteres.
 
Alle tandlæger og specialtandlæger i privat praksis, kommunale børne- og ungdomstandplejer og omsorgstandpleje har under COVID-19 epidemien et skærpet ansvar i forhold til at efterleve de retningslinjer, som udsendes af Sundhedsstyrelsen og dermed medvirke til at minimere smittespredning og mindske presset på landets hospitaler. Se:www.sst.dk
 

Telefonisk visitation

Alle patienter som henvender sig til tandlægepraksis, kommunal børne- og ungdomstandpleje og omsorgstandpleje skal vurderes telefonisk inden fremmøde på klinikken for vurdering af, om patienten har COVID-19 symptomer (feber, hoste, ondt i halsen, muskelømhed, hovedpine). Se nærmere i Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet af 9. juni 2020 og i COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet af 30. juni 2020.
 
COVID-19 negative patienter – inden for normal åbningstid: Patienter behandles som udgangspunkt af egen privatpraktiserende tandlæge, kommunal tandpleje eller omsorgstandpleje, hvor patienten er tilknyttet, efter de til enhver tid gældende SST-udmeldinger.
 
COVID-19 negative patienter – uden for normal åbningstid: Patienter med behandlingskrævende akutte tilstande uden for egen tandlæges åbningstid kan henvende sig til Tandlægevagten på telefon 9944 0809. Der kan ringes til Tandlægevagten lørdag, søndag og helligdage fra klokken 9 -12. Tandlægevagten modtager kun patienter efter telefonisk konsultation.
 
 
COVID-19 positive patienter eller patienter med COVID-19 symptomer - tidspunktet for behandling skal som udgangspunkt udskydes, indtil patienten har været symptomfri i 48 timer, og behandling kan gennemføres uden smitterisiko.
 
Via telefonkonsultation afgøres om sufficient foreløbig behandling kan være brug af relevant smertestillende medicin og/eller antibiotika, så fremmøde kan undlades. Når patienten har været symptomfri i 48 timer, betragtes patienten som smittefri og behandling kan gennemføres hos egen tandlæge.
 
Såfremt der trods den primære indsats er behov for fremmøde til akut behandling skal patienten henvises til COVID-19 test.
 

Fremgangsmåde ved behov for uopsættelig tandbehandling og mistanke COVID-19:

Patienten kontakter egen læge/lægevagten med besked fra tandlægen om, at der grundet uopsættelig tandbehandling og COVID-19 symptomer ønskes podning for COVID-19. Prøvesvar gives til patienten og henviser. Patienten skal selv se svaret via www.sundhed.dk. Patienten skal således selv kontakte egen tandlæge med svaret før videre eventuel behandling eller henvisning igangsættes.
 
Ved negativt svar varetages videre behandling af egen tandlæge, under brug af relevante værnemidler.
 

Ved positivt prøvesvar på COVID-19 og behov for uopsættelig tandbehandling:

Tandlægen kontakter COVID-TANDLÆGEVAGTEN og oplyser diagnose og forslag til nødvendig uopsættelig behandling.
 
COVID-TANDLÆGEVAGTEN træffes hverdage på tlf.nr.: 99440810
 
mandag til torsdag kl. 8 - 14.30 (telefonen lukket kl. 12-13)
fredag kl. 9-12
I weekend/helligdage på tlf.nr.: 99440809
Kl. 9-12
Tandlægen oplyser eget telefonnummer, patientens navn, CPR og telefonnummer.
 
COVID-TANDLÆGEVAGTEN kontakter patienten og visiterer til eventuel behandling i den regionale COVID-TANDLÆGEVAGT og informerer patienten om selv at transportere sig, adgangsforhold osv.
 

Om Regional COVID-TANDLÆGEVAGT

Behandling af patienter med bekræftet COVID-19 smitte sker i en regional etableret COVID-TANDLÆGEVAGT på Specialtandplejens klinik på Kolding Sygehus, Sygehusvej 24, 6000 Kolding.
 

Varighed:

Denne visitationsretningslinje gælder alle patienter med behov for tandbehandling under COVID-19 epidemien og er gældende i perioden 2. juli – 30. oktober 2020 eller til eventuel opdatering af retningslinjerne. Retningslinjen er udarbejdet af Mette Beate Bjergager i samarbejde med Jens Jørgen Thorn, Kristian Thesbjerg og Christian Jakobsen.

 

 

 

Velkommen til Kæbekirurgisk Afdeling 

 

Kæbekirurgisk Afdeling

Om Kæbekirurgisk Afdeling

Kæbekirurgisk Afdeling består af ambulatorium, røntgenenhed, operationsafsnit og et 3D laboratorium i stueetagen.

Dertil kommer vores forskningsenhed, der er tilknyttet Syddansk Universitet.

Vores sengeafdeling ligger på 3. sal (kort over sygehuset).

 

Vi  undersøger og behandler sygdomme og skader i mundhule og kæber som ikke kan udføres hos egen tandlæge, specialtandlæge eller skoletandlæge.
 


Kontakt os

Kæbekirurgisk Afdeling
Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Send sikker e-mail til Kæbekirurgisk Afdeling via borger.dk.
Se mere om at sende sikker digital post til sygehuset her.

Telefonnummer til sekretæren 7918 2145

Telefontid hverdage mellem 8.00 og 15.00.

Find vej

Senest fagligt revideret: 30-03-2020Siden er sidst opdateret 7-6-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring