Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Sydvestjysk sygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden


Forside - Sydvestjysk SygehuspilAfdelingerpilKliniske afdelingerpilAfdeling for Kvindesygdomme og fødsler

Afdeling for Kvindesygdomme og fødsler

 
Velkommen til Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler
 

Om Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler

Velkommen til Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, vi har specialefunktion indenfor:

  • urininkontinens
  • underlivssygdomme
  • graviditet
  • fødsler
  • barselspleje
  • for tidligt fødte og syge børn.

Vi lægger vægt på Sydvestjysk Sygehus’ værdier om åbenhed, udvikling, ansvarlighed, professionalisme og respekt i samarbejdet med borgerne og vi stræber efter at tilbyde sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje af høj faglig standard til kvinder og familier.

Vi uddanner sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, jordemødre og læger samt deltager i forskning og udvikling indenfor Kvindesygdomme og Fødsler.


Kontakt
Akut brug for jordemoder

Hvis du har akut brug for rådgivning af en jordemoder i graviditeten eller i forbindelse med begyndende fødsel, kan du kontakte en vagthavende jordemoder:

Telefon: 7918 2732

 
 

Kvindesygdomme

Sydvestjysk Sygehus
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Ambulatorium
Telefon: 7918 2719

Sengeafsnit D4
Telefon: 7918 2332

E-mail

Graviditet

Svangreambulatorium
Telefon: 7918 2744

Jordemoderkonsultationssteder
Se listen her

Svangreafdelingen
Telefon: 7918 2690

E-mail


 

Fødsel og barsel

Fødeafdelingen
Telefon: 7918 2732

Kendt Jordemoderordning
Telefon: 2910 6199

Barselsklinikken
Telefon: 7918 2706

Nyfødte & Familie
 Telefon: 7918 2739

E-mail

 

 

Refusion for egenbetaling af spiraler

 

Region Syddanmark har konstateret, at der i en periode har været en forkert praksis omkring egenbetaling ved p- stavs- og spiralanlæggelser. Det betyder, at nogle patienter, der har fået foretaget en p-stav/spiralanlæggelse i sygehusregi, selv har afholdt udgiften til spiralen.

 

Vi må nu konstatere, at dette ikke har været i overensstemmelse med Sundhedslovens regler, hvorfor vi hermed orienterer om, at det vil være muligt at ansøge om refusion af afholdte udgifter.

 

Det vil være et krav, at der kan fremvises tilstrækkelig dokumentation for de afholdte udgifter. Der er mulighed for (evt. mod gebyr) at kontakte det apotek, man har handlet på og få udskrevet kvitteringer på spiraler/ p- stave, man har købt 2 år tilbage i tiden. For at få et overblik over på hvilket apotek spiralen/ p- staven er indkøbt, er det muligt at anvende følgende link:

 

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/medicinkortet/recepter/apoteksudleveringer

 

Egenbetalinger, der har fundet sted for mere end 3 år siden, vil som udgangspunkt være forældede.

 

Vejledning om ansøgning:

Telefon nr. 7918-2714
Telefon tid: 07.30-08.30

 

Ansøgning vedlagt dokumentation skal sendes til:
Gynækologisk sekretariat
Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

 

eller som sikker post til SVS-gynaekologisk.obstetrisk.afdeling@rsyd.dk
I sagsbehandlingen af refusionsansøgninger vil det blive vurderet, om der er indtrådt forældelse i forhold til refusionskravet i henhold til forældelsesloven (LBK nr. 1238/2015).
Refusionskrav mod regionen forældes som udgangspunkt 3 år fra kravets opståen, hvilket er det tidspunkt, hvor egenbetalingen fandt sted.

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 18-5-2021Praktiske oplysninger

Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring