Dette er tekstversionen af Nyt professorat styrker forskning i mave- og tarmsygdomme
Klik her for at komme til den grafiske version af Nyt professorat styrker forskning i mave- og tarmsygdomme

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Nyt professorat styrker forskning i mave- og tarmsygdomme


Bragt i nyhedsbrevet SVSnyt den 7. oktober 2021

Overlæge og ny professor Torben Knudsen har dedikeret sin forskningskarriere til at forbedre behandlingen af patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom. Samtidig har han et særligt fokus på, hvordan uddannelse og forskning fremtidssikrer behandling af højeste kvalitet.

Torben Knudsen

Foto: Torben Knudsen er overlæge og ny professor på Institut for Regional Sundhedsforskning - Sydvestjysk Sygehus. 
 

Torben Knudsen er ny professor på Institut for Regional Sundhedsforskning – Sydvestjysk Sygehus. Med det nye professorat vil han styrke forskningen i mave- og tarmsygdomme, hvor han særligt har fokus på kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Forskningsmæssigt bidrager han blandt andet til udviklingen af algoritmer til brug for diagnostik af inflammatorisk tarmsygdom. Derudover undersøger han udvikling og afprøvning af potentielt nye markører for sygdomsaktivitet og risiko for tilbagefald, mulige gevinster ved avanceret medicinsk behandling og eventuelle gavnlige effekter af fysisk aktivitet på livskvalitet og sygdomsmarkører. Ligesom han forsker i udviklingen af applikationer til brug for monitorering af sygdomsaktiviteten.

Han håber, at patienterne oplever, at forskningen er til for dem. Den tager nemlig altid udgangspunkt i de udfordringer, som patienterne står overfor.

'Jeg har altid været optaget af, at vi giver de bedst mulige svar til patienterne. Det sker kun, hvis vi kontinuerligt søger efter nye, forbedrede svar, som tager udgangspunkt i det, som patienterne fortæller om at leve med en kronisk sygdom,' siger Torben Knudsen.

Derfor er han selv og de øvrige medlemmer i hans forskningsgruppe yderst opmærksomme på at inddrage patienterne. Det sker fx gennem lokale patientforeninger, så deres ekspertise bringes i spil.


Uddannelse er fremtidssikring
For Torben Knudsen er det afgørende, at forskning er mulig at implementere:

'Når vi inddrager forskning i vores samtaler om og med patienterne, er det med til at kvalificere den kliniske hverdag og sikre, at vi leverer behandling på et højt niveau til gavn for patienterne,' siger Torben Knudsen.

Han tilføjer, at det samme gør sig gældende for uddannelse. Og netop på uddannelsesområdet har han en helt central og koordinerende funktion i planlægningen og implementeringen af den kommende kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg.

'Den kommende kandidatuddannelse i medicin er en investering, som forhåbentlig bidrager til, at endnu flere får øjnene op for de gode karrieremuligheder, der er i vores region,' siger Torben Knudsen.
 

Forskningsresultater i praksis
Patienternes udfordringer løses dog ikke alene gennem forskning. Af samme årsag er Torben Knudsen også særdeles aktiv i videnskabelige selskaber. Her arbejder han blandt andet for, at forskningens resultater når ud til patienterne.


Blandt andet har han været medlem af bestyrelserne i Dansk Selskab for Intern Medicin, Medicinsk Selskab og Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. Sidstnævnte blev han i 2021 valgt som formand for.

Ligesom han er medlem af Colitis Crohn-Foreningens lægefaglige råd og yderst involveret i kommunikation imellem patient og afdeling.


Fakta: Om Torben Knudsen
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk