Dette er tekstversionen af Når forskning og hverdagen på en hospitalsafdeling går hånd i hånd
Klik her for at komme til den grafiske version af Når forskning og hverdagen på en hospitalsafdeling går hånd i hånd

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Når forskning og hverdagen på en hospitalsafdeling går hånd i hånd


Bragt i nyhedsbrevet SVSnyt den 23. september 2021

Hos Neurologisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus er de ikke i tvivl: Når forskning er en integreret del af hverdagen, resulterer det i et højt vidensniveau, øger behandlingskvaliteten og er med til at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Neurologisk afd.

Foto: Ledende overlæge Allan Thimsen Pedersen og ledende oversygeplejerske Lene Jensen udgør afdelingsledelsen på Neurologisk Afdeling.

På Sydvestjysk Sygehus er forskerne ikke gemt væk i en hospitalskælder, de er, hvor patienterne er – og det givtigt. For forskning og hverdagen på en hospitalsafdeling er ikke hinandens modsætninger, de supplerer hinanden.
Det er Neurologisk Afdeling et godt eksempel på. Her samarbejder ledelse, læger og sygeplejersker tæt om at sikre, at forskningen er en integreret del af hverdagen.
'Hvis vores afdeling var en taburat, så står den på en række ben som diagnostik, pleje, behandling og forskning. For at taburetten kan stå stabilt, har den brug for alle ben. Det gælder også forskning. Derfor er vi naturligvis også utroligt glad for, at vi har fået en forskningsgruppe i afdelingen,' fortæller Allan Thimsen Pedersen, der er ledende overlæge på Neurologisk Afdeling.
Ledende oversygeplejerske Lene Jensen stemmer i:
'For os som afdeling er forskning en investering, der giver afkast på en række områder. Det gælder i alt; fra at være en attraktiv afdeling for vores dygtige medarbejder, i rekruttering af nye medarbejder og til at udvikle og forbedre behandlingstilbud for patienterne,' fastslår Lene Jensen.

Forskning tæt på patienterne
Alle forskere i Neurologisk Afdeling er også ude ved patienterne. Her kan de overføre den højt specialiserede viden, som de har inden for deres forskningsområde til patienterne og kollegaer.
Forskningsleder i den neurologiske forskningsgruppe Tobias Sejbæk er ikke i tvivl om, at det giver unikke muligheder:
'Når vi står med nye resultater fra forskning, som kan implementeres i afdelingen, så har vi allerede erfaringen med fx et lægemiddel. Derfor er der alt andet lige kort fra viden til handling, når forskning er en del af hverdagen, siger forskningsleder,' klinisk lektor og afdelingslæge Tobias Sejbæk.
Han tilføjer, at det tætte samarbejde og den store opbakning fra afdelingen er helt afgørende for forskningen, der i sidste ende skal være med til at forbedre fremtidens behandling.

FAKTABOKS: Forskning på Neurologisk Afdeling
- På Neurologisk Afdeling modtager de patienter til udredning og behandling for blandt andet apopleksi, epilepsi, hovedpine, parkinsons sygdom, sclerose, demens, bevægesygdom, hjernetumor samt en række andre neurologiske lidelser.

- Forskningsgruppen blev etableret i 2019 og forsker aktuelt inden for sklerose og hovedpine.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk