Dette er tekstversionen af Klinisk mikrobiologi
Klik her for at komme til den grafiske version af Klinisk mikrobiologi

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Klinisk mikrobiologi


Forskningsgruppen hører under Klinisk Mikrobiologisk Afsnit/Infektionshygiejnisk Enhed (Klinisk Diagnostik Afdeling), som håndterer alle aspekter af rådgivning, udredning, diagnostik, behandlingsanbefalinger, infektionshygiejnisk rådgivning og epidemiologi af infektionssygdomme.

Selvom hovedfokus er på diagnostikken, giver den store kliniske bredde samt kontakten til de øvrige specialer et solidt udgangspunkt til klinisk relevant tværfaglig forskning.


Forskningen er centreret om tre fokusområder:

1. Forbedret diagnostik

2. Sygehuserhvervede infektioner, herunder forebyggelse og kontrol, samt epidemiologi og spredning af antibiotika-resistente bakterier

3. Indførelse af helgenomsekventering (Illumina og Nanopore teknologi)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk