Dette er tekstversionen af Radiologi og Nuklearmedicin
Klik her for at komme til den grafiske version af Radiologi og Nuklearmedicin

Forside - Læs op - Sitemap


Radiologi og Nuklearmedicin


Forskningsenheden dækker begge specialer bredt, både hvad angår interesseemner, kompetencer og metodologi - overordnet er der især fokus på komparativ billeddiagnostik og den tilgrundliggende evidens for umiddelbart beslægtede undersøgelsesmodaliteter.

Forskningsprojekter
• Klinisk anvendelse af PET/CT ved både maligne sygdomme og infektion/inflammation, herunder heterogene systemsygdomme, uafklaret infektion/feber/bakteriæmi, mistænkt alvorlig sygdom og paraneoplasi samt metastaser fra ukendt primærtumor.
• Gastrointestinale sygdomme, herunder øvre og nedre GI-cancere, inflammatoriske tarmsygdomme samt MR hos bariatriske patienter.
• Kardiologisk diagnostik, herunder specielt billeddiagnostik ved mistanke om akut lungeemboli og ved iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt.
• Optimerede patientforløb for patienter fra praksis.

Læs mere om forskningen og forskningsgruppen for Radiologi og Nuklearmedicin her.

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk