Dette er tekstversionen af Post.doc.
Klik her for at komme til den grafiske version af Post.doc.

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Post.doc.


 

Niels-Peter Brøchner Nielsen

Cand.scient., ph.d. og forsker i smerte, bevægelse og sundhed
Enheden for Sundhedsfaglig forskning
IRS-Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Niels-Peter.Brochner.Nielsen@rsyd.dk
 

.

Niels-Peter er uddannet fra Aalborg Universitet i 2013 med fokus på neurofysiologi, træthed og bevægelse, og rejste derefter til Nantes, Frankrig i forbindelse med sit Ph.D. projekt; ”The effects of fatigue and pain on muscle coordination during a multijoint task”. Niels-Peter fik tildelt sin ph.d.-grad i 2017 og er siden blevet ansat som forsker ved Enheden for Sundhedsfaglig Forskning, Sydvestjysk Sygehus. Fra Maj 2019 er Niels-Peter blevet ansat i en post doc stilling med henblik på at gennemføre et forskningsprojekt udvalgt til en videnskabelig vurdering af en ny smertebehandlingsmetode med kulde, kaldet cryoneurolyse. Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Smerteklinikken, Neurologisk afdeling og Enheden for Sundhedsfaglig Forskning, Sydvestjysk Sygehus, og udføres derudover i samarbejde med en række aktører herunder anæstesiafdelingen, ortopædkirurgisk afdeling, primær-sektoren samt smertecenter syd, OUH.

 

 

Morten Bjerregaard-Andersen

Læge, ph.d., post.doc. og forsker i diabetes og endokrinologi
Medicinsk Afdeling, Endokrinologisk Klinik Afdeling
Forskningsgruppe i Endokrinologi - Bariatri og Diabetes
IRS-Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg; Steno Diabetescenter Odense
Morten.Bjerregaard-Andersen2@rsyd.dk

 
Morten Bjerregaard-Andersen
   

Morten forsker primært inden for diabetes og endokrinologi. Fra den 1. januar 2021 er han ansat i en post.doc. stilling, hvor han skal undersøge, om Covid-19 infektion øger risikoen for udvikling af Type-1 diabetes, og om Covid-19 dermed kan være med til at igangsætte den autoimmune reaktion i kroppen.


Forskningen sker som et multicenter studie, via de danske Steno Diabetes Centre. Der skal udføres en såkaldt ”mixed-meal tolerance test” på nydiagnosticerede diabetes patienter. Testen giver et mål for patienternes egenproduktion af insulin. Morten Bjerregaard-Andersen er daglig koordinator på projektet, som professor Claus Bogh Juhl er forsøgsansvarlig for. 
 
Morten er uddannet fra Aarhus Universitet i 2008. Han har i en årrække arbejdet i Vest Afrika i Guinea-Bissau ved Bandim Health Project. Her har han blandt andet beskæftiget sig med diabetes epidemiologi, et samarbejde han stadig er aktiv i. Derudover har han arbejdet med BCG (Calmette) vaccinen, og dets mulige uspecifikke gunstige effekter. Dette er han nu med til at anvende i et dansk studie, som blandt dansk hospitalspersonale undersøger om BCG vaccinen kan beskytte mod Covid-19.
 

Louise Schlosser Mose
Cand.scient. og sygeplejerske, ph.d., post.doc. og forsker i behandling af hovedpine
Forskningsgruppe i neurologi
IRS-Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Louise.Schlosser@rsyd.dk

 

Louise forsvarede i 2019 ph.d.-projektet: ”The effect of a patient educational programme in medication-overuse headache”. Sideløbende med hendes forskning har Louise siden 2010 været ansat i neurologisk regi på Sydvestjysk Sygehus, hvor hun fortsat er ansat og har klinisk sygeplejefaglig virke ved Hovedpineambulatoriet. Det er denne kliniske virke, der altid har været drivkraft og udgangspunkt for forskningen. Fra 1. januar 2022 er Louise ansat som post.doc. og skal gennem de næste to år arbejde som frontfigur i et større internationalt studie med deltagelse fra 10 europæiske lande. Studiet har til formål at udarbejde rekommandationer for sygeplejerskers behandling til patienter med migræne på specialiserede hovedpinecentre.

.
 Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk