Dette er tekstversionen af Støttefunktioner til forskere
Klik her for at komme til den grafiske version af Støttefunktioner til forskere

Forside - Læs op - Sitemap


Støttefunktioner til forskere


Værktøjskassen

 

Som forsker og ansat på Sydvestjysk Sygehus og tilknyttet Syddansk Universitet (SDU) gives adgang til en række hjælpefunktioner, som i de fleste tilfælde kan anvendes uden gebyrer. Det gælder f.eks. fundraising, udvikling af databaser og adgang til sikker server for opbevaring af data.

 

*PORTAL for støttefunktioner i Region Syddanmark og SDU

Region Syddanmark og SDU en fælles portal, der giver adgang alle fælles regionale og SDU støttefunktioner: direkte link.
 

*OPEN: Open Patient data Explorative Network

OPEN hjælper sundhedsvidenskabelige forskere i Region Syddanmark med dataindsamling, biobank, statistik, NVIVO, RedCap databasen, registerdata og formalia omkring deres forskningsprojekter herunder tilladelser.
Læs om alle deres støttefunktioner på hjemmesiden: direkte link
Se en youtube video, hvor Janni Brødbæk forklarer om OPEN: direkte link
 

*Der er en række støttefunktioner tilgængelige lokalt på Sydvestjysk Sygehus

   Medicinsk Bibliotek:  Få hjælp til litteratursøgning og adgang til artikeldatabaser – Sydvestjysk Sygehus Medicinsk Bibliotek: direkte link

Økonomi og budget:  I Økonomifunktionen gives support til budget i forhold til forskningsansøgninger f.eks. vedr. satser og opfølgning og rapportering i forhold til bevillinger, ansættelser evt.
Kontaktperson: Morten Lyhne Jørgensen, vicekontorchef, Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Økonomi og Planlægning, E-mail: Morten.Lyhne.Joergensen@rsyd.dk, Direkte: 7918 2040, Mobil: 4027 8304

Anmeldelse vedr. opbevaring og behandling af data (tidligere til Datatilsynet): anmeldelse sker lokalt på sygehuset via forskningscentret: direkte link 

IT-informationssikkerhed: På sygehuset gives support omkring IT-systemer/-servere - kontaktperson: Majbritt Maasbøl, Informationssikkerhedskoordinator, e-mail: Majbritt.Maasbol@rsyd.dk, Direkte: 7918 3570

Statistisk support: Det er muligt at få metodiske råd og statistisk vejledning lokalt på sygehuset. Kontaktperson: Gabriele Berg-Beckhoff, e-mail: gbergbeckhoff@health.sdu.dk, mobil: 5034 4349

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk