Dette er tekstversionen af Forskning på Sydvestjysk Sygehus
Klik her for at komme til den grafiske version af Forskning på Sydvestjysk Sygehus

Forside - Læs op - Sitemap


Forskning på Sydvestjysk Sygehus


.

 

Forskningen spiller en vigtig rolle på Sydvestjysk Sygehus. Et tæt sammenspil mellem forskningen og den sundhedsfaglige indsats giver de bedste vilkår for udvikling af nye og forbedrede behandlingstilbud. På Sydvestjysk Sygehus er mange klinikkere derfor også forskere, og de udvikler deres felt via forskning.  Forskningen på Sydvestjysk Sygehus omhandler alle fag, så både behandling, diagnostik, pleje og terapi udvikles på baggrund af forskningsresultater.

Forskningen tænkes desuden ind som et vigtigt redskab til forbedring af forløb og processer, som går på tværs af afdelinger og fagområder. En ny forskningsstrategi er udgivet i 2019 (direkte link), og skal frem til 2024 vise vejen til en endnu stærkere forskning på Sydvestjysk Sygehus. 

Forskningsområdet på Sydvestjysk Sygehus er samlet i IRS-Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, og er tilknyttet Syddansk Universitet via Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS).

Hjemmesiden giver indblik i forskningen på Sydvestjysk Sygehus, og fungerer samtidigt som adgangsporten til support til forskning for forskere og ansatte.  

Patienten først - også i forskningen

 

.

Anna-Marie Bloch Münster, lægelig direktør:

"Forskningen på Sydvestjysk Sygehus tager udgangspunkt i patienten. Lige der hvor vi oplever, at vi mangler viden, bedre diagnostik eller bedre behandlingstilbud. Forskning er helt nødvendig for fortsat udviklingen af vores sygehus, og derfor opjusteres der i disse år på forskningen. Som det også fremgår af vores nye forskningsstrategi, så opjusteres der både på nye som allerede eksisterende forskningsgrupper. Forskningen på SVS har udviklet sig meget over de sidste 10 år, og tiden har været inde til at sætte nye ambitiøse mål også for forskningen på SVS.”
 

 

 

Forskning og personale

 

Centerleder for IRS-Center Sydvestjylland

 

Torben Knudsen, koordinerende forskningsleder for IRS-Sydvestjysk Sygehus, specialeansvarlig overlæge, dr.med., ph.d., klinisk lektor:

"Vi har fremgang i forskningen på sygehuset. Det  skyldes ikke mindst et engageret personale, som udviser stor velvilje og lyst til at udvikle deres fag. Det skal vi holde fast i. Vi støtter derfor de, der vil dygtigøres gennem forskning.  Vi har således en stærk forskning og et fagligt stærkt personale, som giver os de bedste muligheder for at udvikle ny behandling og uddanne nye dygtige medarbejdere".
  

 

 

Samarbejde mellem sygehus og Syddansk Universitet

 

Institutleder for Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

Rikke Leth-Larsen, Institutleder for Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet:

"Syddansk Universitet og Sydvestjysk Sygehus arbejder tæt sammen om at skabe de bedste rammer for forskning. Samarbejdet sikrer klinikere på Sydvestjysk Sygehuse adgang til den bedste forskeruddannelse på SDU. Det er også i samarbejdet mellem det praktiske kliniske arbejde på sygehuset og den teoretiske tolkning på universitetet, at nyskabende og brugbare forskningsresultater skabes. SDU arbejder derfor for at fastholde og udvide samarbejdet".

 

 

 Forsker og læge

 

Billede Claus Juhl

Claus Bogh Juhl, overlæge, klinisk professor, phd. og forskningsleder for Endokrinologi: Bariatri og Diabetes på Sydvestjysk Sygehus: 

"Jeg blev involveret i forskning, da jeg var medicinstuderende. Dengang fik vi at vide, at hvis ikke du forsker, så får du aldrig et job! Og det skulle ikke være mig, tænkte jeg. Heldigvis viste det sig at være superspændende og engagerende. Efter at have forsket på Aarhus- og Odense Universitets hospitalerne kom jeg til Sydvestjysk Sygehus. Det havde afgørende og direkte betydning, at der blev forsket på afdelingen - ellers var jeg ikke flyttet hertil. Jeg tror på, at jeg bliver en bedre læge af at forske og samtidigt giver det mig et spændende og varierende arbejdsliv. En kombinationsstilling som læge og forsker bidrager til, at jeg holder mig ajour med den nyeste viden, mine udrednings- og behandlingskompetencer forbedres og så bliver jeg skarpere videnskabeligt."

 

 

 

 Forsker og sygeplejerske

 
 
Louise Schlosser Mose

Louise Schlosser Mose, phd, cand.scient.san., sygeplejerske, IRS-Sydvestjysk Sygehus/ Hovedpineambulatoriet, SVS.


”Både under mit kandidatspeciale og mit PhD-forløb har min forskning taget direkte udgangspunkt i vores kliniske hverdag blandt patienterne. Jeg ville gerne undersøge, hvordan vi gennem forskning kunne evidensbasere klinikken og nå ud til patienterne med en kvalificeret behandling. Gennem mit randomiseret kontrolleret studiedesign har vi testet et uddannelsesforløb for patienter baseret på en sundhedspædagogisk ramme, som potentielt kan implementeres direkte i klinikken. Det er enormt berigende at forske på Sydvestjysk Sygehus, da vi har så mange forskningskvaliteter i de forskellige faggrupper, hvilket gør at vores forskning kan have mange afsæt og diversiteten gør det spændende og lærerigt.”

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk